H02H 3/00

Kontaktný a ovládací mechanizmus ističov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4150

Dátum: 02.06.2005

Autori: Karoľ Ján, Jenčík Imrich, Humeňanský Jozef

MPK: H01H 83/00, H02H 3/00

Značky: ističov, ovládací, kontaktný, mechanizmus

Text:

...oblúky, ktoré vzniknú na koncoch prepojovača sú elektrodynamickými silami vynesené do hornej a dolnej zhášacej komory v sérií. Dvojnásobný počet zhášacích plechov v dvoch komorách zvyšuje hodnotu oblúkového napätia a tým aj účinnost zhášania oblúka s kratšou dobou horenia.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie kontaktného a spínacieho mechanizmu ističa s dvojitým prerušením, dvomi zhášacími komorarni, elektromagnetom a ovládacím...

Istič elektrického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7872

Dátum: 17.04.2003

Autor: Veroni Fabio

MPK: H02H 3/00, H02J 13/00

Značky: elektrického, obvodů, istič

Text:

...rôznym potrebám, ktoré vznikajú podľa rôznostisiete. Lenže jeden alebo viacero parametrov elektrickej inštalácie sa niekedy môže 2 rôznych dôvodov meniť. V elektrickej distribučnej sieti môže nastať požiadavka pre aktualizáciu vypínacej hodnoty prúdu alebo stupňa ochrany pre obvod chránený obvodovým ističom. Toto možno pri konvenčných obvodových ističoch dosiahnuť potrebou výmeny existujúceho ističa elektrického obvodu iným ističom...

Měnič s tranzistory MOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 268054

Dátum: 14.03.1990

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H02H 3/00

Značky: tranzistory, měnič

Text:

...gg NPN. Jeho emitor je spojen se zemí. Jeho kolektor je spojen 5 katodou třetí oddělovací diody gg e s katodou čtvrté oddělovací diody 35. Výstup Z generátoru Z impulsů je spojen se vstupem gł bistabilního klopného obvodu §. Jeho zemní vývod gg je spojen se zemí. Zemní vývod za generátoru Z-impulsů a záporný vývod ggg napájecího zdroje 3 jsou spojeny se zemí. Katoda druhé napájecí diody łg je spojene 3 prvním vývodem kondenzátoru lz, s...