H02G 5/06

Elektrický uzemňovač se zkratovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259083

Dátum: 17.10.1988

Autori: Poláková Dagmar, Podracký Jan

MPK: H02G 5/06

Značky: zkratovačem, uzemňovač, elektricky

Text:

...stykeč nebo vakuový epínač, sepnul tyto proudy v určeném nejvhodnějším okamžiku. využitím ohebnáho àpojovaciho vodiče pro spojeni pohyblivého kontaktu zkratovačé s vývodem elektrické průchodky se docilí jednoduchého e spo 1 ehivého spojeni bez použití jiných mechanických dílů. Další výhodou je konstrukční jednoduchost a relativně melá rozměry v porovnáníPřikled provedení vynálezu,-na němž je znázorněn uzenňoveč. se zkratovačem v podékném...

Elektrický uzemňovač a zkratovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255043

Dátum: 15.02.1988

Autor: Podracký Jan

MPK: H02G 5/06

Značky: elektricky, uzemňovač, zkratovač

Text:

...Na horní přírubě l je dále připevněn trubkový- 3 255 043 nástavec g, ve kterém je pohyblivé uložen vodicí prstenec lg. pevné spojený s pohyb 1 ivýmhlavním kontaktem §. Vodici prsteneo lg je dále pevně spojen s maticí ll hnacího šroubu 3, spojeného s blíže nenaznačeným pohonem. Váloový prostor lg uvnitř pohybli~ vého hlavního kontaktu g jevyhrazen pro hnací šroub 3. uvnitř dolního růžicového kontaktu § je umístěn předstihový kontakt gg,který...

Uzemňovač pro elektrická zapouzdřená zařízení vn a vvn

Načítavanie...

Číslo patentu: 252754

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chalupa Vladimír, Bolf Vladimír

MPK: H02G 5/06

Značky: elektrická, zapouzdřená, uzemňovač, zařízení

Text:

...uzemňovače podle vynâlezu, kde nm obr. č. 1 je znázornený E 20 ňowač připojený k zapouzdřenému zařízení m na obr. č. 2 je pod mocná příruba.zapouzdřeného zařízení, ke které se uzemřovač přípojuje. zakrytá víkem.V tědese ł uzemäovače je vytvořena vedení g a Q, kterým prochází kontaktní rouhík 5, opatřený na konci ostřím §. Aby vyv střižená část oddělovaoí membrány łg nepropadla dovnítř pouzdra Ag zapouzdřeného zařízení, má ostří Q skoeení gg,...

Elektrický uzemňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240044

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pach Ladislav

MPK: H02G 5/06

Značky: elektricky, uzemňovač

Text:

...souosých, do sebe zasunutých trubek s dutinou uvnitř,umožňujicich chlazení kontaktu kapalným nebo plynným chladjiimmédiem, což zvyšuje proudovou zatižitelnost uzemňovače.Přiklad provedeni vynálezu je uveden na přiloženém výkresu, kde je znázorněn uzemňovač v podélném řezu.Uzemnovač sestává z horní příruby 5, spojené izolační trubkou 2 pevné se spodní přírubou Š. Na horní přirubě 5 í na spodní přírubě Ž jsou uchyceny dva pevné růžícové...

Kovové zapouzdřené elektrické rozvodné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239527

Dátum: 01.06.1987

Autor: Stolaoík Ivo

MPK: H02G 5/06, H02G 5/08

Značky: zařízení, elektrické, kovové, zapouzdřené, rozvodné

Text:

...vnějšího kovového pouzdra ll je upevněno vnitřní kovové pouzdro lg z elektricky dobře vodivého materiálu, v něnž je uložena blíže nenmznačená zhášecí komora 3 kontaktním ústrojím, jehož částí je zakreslené táhlo lg. Vnitřní kovové pouzdro lg, představujíeí současně část proudovodné dráhy přípojnic, má tvar dutého válce, na jehož povrchu je pevné uchycen spojovací třmen gg a na protilehlé straně je pevné uchycen válcový roubík l§....

Systém spojování proudovodných částí v zapouzdřených rozvodech vn a vvn

Načítavanie...

Číslo patentu: 250722

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bolf Vladimír

MPK: H02G 5/06

Značky: spojování, zapouzdřených, částí, rozvodech, systém, proudovodných

Text:

...spojovací část , spojená přes pří ložku a distanční vložku s rozpěrkou nebo opěrkou, na kterou je nasunutý konec trubkového vodičeVýhody systému spojování proudovodných částí dle vynálezu jsou konstrukčni zjednodušeni (odpadá vodivý trubkový převlek),zmensení pravděpodobnosti výskytu poruch vlivem průnhodu proudu závitovými spoji, spojení nevyžaduje po dobu životnosti zařízení revizi, snadná demontáž.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad...