H02G 3/22

Vodotesná káblová vývodka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6786

Dátum: 03.06.2014

Autori: Ponechal Emil, Hamrák Marek

MPK: H02G 3/08, H02G 15/013, H02G 3/22...

Značky: káblová, vodotesná, vývodka

Text:

...Q. Do vnútomého závitu vrchného hrdla Q je naskrutkované svojím spodným vonkajším závitom teleso vývodky g. Teleso vývodky g má nad jeho vrchným vonkajším závitom pružné puzdro g v tvare lamiel usporiadaných vejárovito. Takéto usporiadanie umožňuje dostredivým symetrickým zvieraním pružného puzdra 2 l z väčšieho priemeru na menší priemer jeho plynulé obopnutie okolo obvodu prechádzajúceho kábla g. Uvedené zvieranie puzdra 2 l je dosiahnuté...

Hermetická káblová priechodka pre stredné a vysoké napätie a jej biologická ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5938

Dátum: 05.12.2011

Autori: Mentlík Václav, Hamar Roman, Klauber Michal, Kůst Vít, Pihera Josef, Martínek Petr, Václavík Pavel, Kupilík Pavel, Kaas Pavel, Toman Lukáš

MPK: H02G 3/22, H02G 3/36, F16L 5/00...

Značky: vysoké, napätie, ochrana, stredne, biologická, hermetická, káblová, priechodka

Text:

...vodivých komponentov sú vzájomne izolované (vyplnené) homogénnou hmotou, ktorá má zodpovedajúcu elektrickú napäťovú pevnosť a počas prevádzky objemovú i mechanickú stálosť pri všetkých projektovaných prevádzkových režimoch. Voľba veľmi malých vzdialenosti medzi elektricky namáhanými komponentmi vnútri herrnetickej káblovej priechodky vyplýva z požiadavky kladenej na priechodku pre stredné a vysoké napätie, a síce odtieniť možné...

Spôsob vedenia klimatického konštrukčného prvku cez otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13169

Dátum: 26.02.2010

Autor: Müller Rainer

MPK: E04C 2/38, E04B 2/72, E04B 1/70...

Značky: vedenia, konštrukčného, otvor, spôsob, prvků, klimatického

Text:

...v oblasti opory, pričom oporný rám slúži v tomto prípade ako výmena.0010 Tvar nadstavbového rámu by mal mať len podružný význam. Tu je ale možné rešpektovať aj estetické požiadavky. To isté platí aj pre materiál,z ktorého sa nadstavbový rám vyrobí. Aj toto je v pôsobnosti Stavebníka. Nadstavbový rám môže byť spojený s konštrukčným prvkom pevne alebo byt na ňom len nasunutý. Voľba je určovaná stavebnotechnickým zadaním. Dorámca vynálezu spadá...

Priechodka pre elektrické vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6345

Dátum: 29.06.2007

Autori: Lang Rainer, Völkl Dietmar, Bock Norbert

MPK: B60R 16/02, H02G 3/22

Značky: priechodka, vedenie, elektrické

Text:

...sú vyobrazené naobr. 1 znázorňuje priechodku usporiadanú cez stenu elektrického prístrojav schematickom znázornení,obr. 2 znázorňuje v rozloženom stave súčasti použité v priechodke, aobr.3 a 4 znázorňujú dva rôzne príklady uskutočnenia adaptéra, ktorý je0010 V stene 1 elektrického prístroja, z ktorej je znázornená iba časť, je usporiadaný otvor 2, cez ktorý je pre vlhko nepriepustným a v ťahu odľahćeným spôsobom pretiahnuté elektrické...

Zariadenie na utesnenie priechodov v prerazených otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1775

Dátum: 21.07.2005

Autor: Potthast Ralf

MPK: F16L 5/02, H02G 3/22

Značky: utesnenie, priechodov, otvoroch, prerazených, zariadenie

Text:

...prebiehajú V uhle.Úlohou vynálezu je použiť pre dané vedenie jeden modul a použiť utesnenie pre celý rozsah tolerancii vedení, a tiež ajzaručiť tak predpísané utesnenie.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu tak, že sú vytvorené chlopne na stále utesnenie vždy ako dvojica chlopni s použitím uzatvorenej komory, zhruba V tvare V, a kde chlopne majú V podstate zvislé vonkajšie boky na vyrovnávací pohyb smeromTým je možné, že chlopne podľa...

Zariadenie na upevňovanie rúrok a podobných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3143

Dátum: 22.06.2005

Autori: Lopez Puche Nuria, Ceravalls Pujol Ramon

MPK: F16L 3/10, H02G 3/22

Značky: upevňovanie, rúrok, podobných, predmetov, zariadenie

Text:

...rurkudo príchytky, pokiaľ je jej priemer väčší.0008 A konečne prítomnosť tychto opierok spôsobuje nutnosť, že príchytka musí byť ohnutá na uloženie rúrky, čim môže dochádzať na zlomenie príchytky, pokiaľ materiál2 ktoreho je vytvorená, nie je dostatočne elastický.0009 V patentovom spise DEeUv 94 14 312 je opisana0010 Úlohom tohto vynálezu je odstrániť nevýhody zariadeni, známych z doterajšieho stavu techniky, a vyvinúť zariadenie na...

Hermetická káblová priechodka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282216

Dátum: 15.10.2001

Autori: Ravas Ľudovít, Kotlárik Bohumil, Tichý Vladimír, Stašík Peter

MPK: F16L 5/00, H02G 3/22

Značky: káblová, spôsob, priechodka, hermetická, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka pozostáva z oceľového valca (1) na koncoch hermeticky uzavretého, v ktorom je uložený vodič (3), prípadne vodiče, pričom výplň (5) medzi vodičom (3), prípadne vodičmi a vnútornou stenou oceľového valca (1) je tvorená spolymerizovanou hmotou, pozostávajúcou zo 100 hmotn. dielov polyesterpolyolu a 25 až 75 hmotn. dielov metyléndifenyldiizokyanátu. Spôsob jej výroby spočíva v tom, že vo vnútornom priestore priechodky sa vytvorí...

Káblová priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280238

Dátum: 11.10.1995

Autori: Koch Péter, Wickermann Hans, Striebel Franz

MPK: H02G 3/22

Značky: priechodka, káblová

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka (5) plochého vyhotovenia, pozostávajúca z mäkkého pružného materiálu zakončeného rámom (6) a určená najmä do steny (2) alebo stropu alebo dna (3) skrine elektrického zariadenia, najmä skriňového rozvádzača, rozvodnej skrinky alebo rozvodnej škatule (1) alebo skrinky elektromera, je zhotovená z vulkanizovaného elastoméru s tvrdosťou 4 až 30 Shore-A, pri pomernom predĺžení do pretrhnutia 400 až 700 % a odolnosti proti...

Podložka na hermetizaci otvoru pro kladení vedení a kabelových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248270

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tauer Jürgen, Hamann Hans

MPK: H02G 3/22

Značky: hermetizaci, kabelových, otvorů, podložka, kanálu, kladení, vedení

Text:

...nByMn npeccmaňůauu HH B Koeu cnyuae He conpnxeua c noammeunmu 3 aTpaTaMu. Taxuu me o 6 paaoM öes nonnmennux sarpar uneewcn BosMomHocTb coaawb ouo nnn He cxonbxo npecc-Ten nonbmn, qroóu oőecneqnwb npoxoxnexne ra 3 oo 5 pa 3 Hux Hnu. munxnx semecwn.HsoöpeTeHHe öyer oöbacueno Hue na npnuepe ucnonnenna. B npnnomenumx qepremax noxasanuPHG. Í HDOAOHBHOB CEHGHHG npenaaauaqenuoro HHR SGHHBKH YHHCTK 8 HPOKHBAKHHĎOBOĽOB CKBOSB CTGHY CTDOHTBHBHOFO...