H02G 3/04

Spôsob výroby otvoreného alebo uzavretého a najmä viackomorového dutého profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19720

Dátum: 29.06.2012

Autori: Seyr Alfred, Hauser Christian, Pflügl Hans

MPK: H02G 3/04, H01B 13/26

Značky: otvoreného, spôsob, uzavretého, viackomorového, výroby, najmä, dutého, profilů

Text:

...má o niečo väčšiu dĺžku v porovnanís dĺžkou plechu. Týmto spôsobom môže byť takisto zjednodušene skracovanie dutého proñlu. Rezervná dĺžka kábla v dutom profile môže otvoriť možnosť skracovania vakomkorvek mieste dutého proñlu - a umožniť jednoduché napojenie uloženého kábla.0009 Všeobecne je nutné uviesť, že silový alebo materiálový spoj má v podstate zabrániť tomu, aby kábel pri manipulácii s dutým profilom samovolne vypadol alebo vykĺzol...

Zostava galvanizovaných oceľových častí bez zvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18092

Dátum: 13.04.2012

Autori: Leus Thomas, Note Paul, Aelvoet Luc

MPK: H02G 3/04

Značky: zostava, zvárov, oceľových, galvanizovaných, částí

Text:

...v kombinácii s vysokou vlhkosťou.0010 Produkty, ktoré sú určené pre tieto nepriaznivejšie prostredia, preto typicky vyžadujú ako súčasť svojho výrobného procesu zvláštnu úpravu,obvykle galvanizáciu ponorením do horúceho kúpeľa, avšak teraz obvykle uskutočňovaného v dávkovom režime, takže to vedie k hrubšej zinkovej ochrannej vrstve, ako napr. 50 m alebo viac. Prídavný krok galvanizácie ponorením do horúceho kúpeľa je z ekonomických dôvodov...

Elektromagnetický ochranný návlek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16799

Dátum: 24.11.2011

Autori: Planaguma Vila Jordi, Relats Manent Jordi, Calderon Oliveras Enric, Relats Torante Oriol, Relats Casas Pere, Fruns Martin Anna, Martinez Algarra Josep Ramon

MPK: H02G 3/04

Značky: ochranný, návlek, elektromagnetický

Text:

...0,50 mm a/alebo uvedené druhé multiñlné vlákna z plastového materiálu majú jemnosť0014 Podľa rôznych uskutočnení, uvedené prvé elektricky vodivé vlákna tvoria útkové očká najednej, dvoch, troch, alebo štyroch ihlách, a/alebo retiazku a trikot na štyroch ihlách, a/alebo iretiazku a útok na štyroch ihlách, a uvedené druhé monoñlné vlákna z plastového materiálu tvoria retiazku a/alebo tríkotové očká na štyroch ihlách a/alebo útok na štyroch...

Prvok držiaku kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17663

Dátum: 08.06.2011

Autor: Winkler Heinz

MPK: H02G 3/04, H02G 3/32

Značky: držiaku, kábla, prvok

Text:

...ktoré zabraňuje zosunutiu alebo vykĺznutiu káblových zväzkov z káblového kanálu, predpokladá, že západky s výčnelkami, predovšetkým vytvarované s uhlovými háčikmi, sú vytvorené ako ohnuté a majú dva úseky západiek s výčnelkami, pričom prvý úsek západiek s výčnelkamimá uhol od 70 °-90 °, obzvlášť 85 °-90 °, predovšetkým z každej oblasti odstáva presne kolmo a/alebo normálne, a pričom druhý úsek západiek s výčnelkami prvého úseku západiek...

Káblová trasa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18839

Dátum: 26.08.2009

Autori: Schühle Ullrich, Vogler Erik

MPK: H02G 3/00, H02G 3/04

Značky: káblová, trasa

Text:

...druhá čiastková plocha sa rozprestiera horizontálne a medzi C-ramenom dosadajúcom na nosiči a rozprestiera sa dovnútra upínacieho priestoru káblovej trasy, a že prvá čiastková plocha a druhá čiastková plocha sú vzájomne spojené cez spojovaciu plochu, ktorá obopína C-rameno dosadajúce na nosiči, pričom druhú čiastkovú plochu je možné spojit s nosičom V upínacom priestore prostredníctvom druhých spojovacíchPrvé upevňovacíe prostriedky...

Rúra a kombinácia dvoch takýchto rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11043

Dátum: 16.07.2008

Autor: Büttner Matthias

MPK: F16L 3/237, F16L 11/11, F16L 11/15...

Značky: dvoch, rúra, kombinácia, takýchto

Text:

...na obrázku 2, vykazuje vlnovcová rúra 10 taký prierez, ktorý je podobný krajcu chleba. Predovšetkým vykazuje v podstate priamočiaro prebiehajúcu stranu 20, ktorej obidva konce 20 a sú spojené prostredníctvom klenuto zakrivene prebiehajúcej strany 22. Rádius R zakrivenia klenuto zakrivene prebiehajúcej strany 22 je výhodnejšie od približne 0,7-násobku až do približne 1,1-násobku vonkajšej výšky H vlnovcovej rúry 10.Ďalej sú pri...

Tvarovo stála vlnitá rúrka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285781

Dátum: 11.07.2007

Autori: Gröbmair Maximilian, Stark Stefan, Voll-marjanovic Mile

MPK: B29D 23/18, F16L 11/00, B29C 53/00...

Značky: rúrka, výroby, vlnitá, spôsob, tvarovo, stála

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovo stabilná vlnitá rúrka (1), vyrobená z plastu a upravená najmä na ochranné obalenie elektrických káblov, so štrbinovým otvorom (4) prebiehajúcim pozdĺž povrchovej priamky je vybavená konvexnými vlnami (2) a konkávnymi vlnami (3). Nižšie okraje (5, 6) štrbinového otvoru (4) vytvoreného šikmým rezom ležia vzájomne na sebe tak, že šikmým rezom vytvorený, predtým vnútri ležiaci okraj (5) je položený cez druhý, šikmým rezom vytvorený, predtým...

Zariadenie na zásobovanie médiami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11801

Dátum: 22.03.2007

Autor: Keibach Dieter

MPK: H02G 3/04

Značky: médiami, zariadenie, zásobovanie

Text:

...stranách, obr. 6 znázorňuje v priečnom reze základné komponenty zariadenia s Obojstrannéusporiadanými prídavnými kanálmi, obr. 7 znázorňuje v priečnom reze základne komponenty zariadenia ako s obojstranne usporiadanými prídavnými kanálmi tak i s obojstranne usporiadanými prídavnýmisvietidlami, obr. 8 znázorňuje v priečnom reze základné komponenty zariadenia ako s obojstranne usporiadanými prídavnými kanálmi tak s obojstranne usporiadanými...

Napájací stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8036

Dátum: 20.01.2007

Autori: Stamer Gernot, Schwarz Jürgen

MPK: H02G 3/04

Značky: stĺp, napájací

Text:

...do medzery a zaisťuje treci záber.0016 Podľa ďalšieho znaku je použitá pružina, ktorá klin tlačí do medzery. Súčasne je na otáčavej páke umiestnené zariadenie na uvoľňovanie klinu.Týmto spôsobom je zaistené, že sa klin nemôže nedopatrením samovoľne0017 Podľa prvého ďalšieho uskutočnenia vynálezu je napínacia pružina pneumatická pružina.0018 Alternatívne k tomu môže byt napínacia pružina vytvorená ako gumový vak naplnený vzduchom.0019 Podľa...

Betónový žľab

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4418

Dátum: 06.04.2006

Autor: Fuchs Johann

MPK: H02G 3/04, H02G 9/00

Značky: betónový, žľab

Text:

...žliabok alebo aj viac než dva žliabky v dne 3 žľabu a/alebo prípadne aj v stene 4 žľabu.Obr. 3 znázorňuje štyri do štvrťkruhu zostavené betónové žľaby. V tomto usporiadaní je uhol medzi rozdeleným žľabom 2 a kolmicami 6 15 °. Namiesto len dvoch žliabkov môže byt vytvorených aj viac žliabkov s ľubovoľnými uhlami sklonu, pričom samozrejme sú príslušné uhly sklonudvoch v koncových oblastiach protiľahlých žliabkov rovnako veľké. Pracovník, ktorý...

Rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10543

Dátum: 14.03.2006

Autor: Neulinger Andreas

MPK: H02G 3/04

Značky: rúra

Text:

...dosadacích mostíkov sa môžu variovať mnohými spôsobmi. Takto môže byťobvodové delenie dosadacích mostíkov v intervale od 3 do 30 °, výhodne od 10 do 15 °.Ďalšia forma vyhotovenia vynálezu môže pozostávať vtom, že dosadacie mostíky majú klinový, výhodne prierez rovnoramenného trojuholníka. Tento spôsobuje v pozdĺžnom smererúry približne líniové dosadacie plochy pre vťahovane vedenia.Vrcholový uhol ahĺbka bokov týchto klínových...

Prípravok pre uvoľniteľné upevnenie formovaných dielov na káblové kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6206

Dátum: 22.02.2006

Autori: Nauerz Uwe, Pfeifer Christoph

MPK: H02G 3/04

Značky: upevnenie, kanály, formovaných, káblové, dielov, prípravok, uvolnitelné

Text:

...blokovaciu skrutku v pozícii, nezabraňujú ale pružiacejfunkcii aretovacich prostriedkov, akonáhle je blokovacia skrutka odstránená.0009 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou prikladu uskutočneniaobr. 1 v izometrickom zobrazení pohlad na vnútornú stranu formovanéhodielu v tvare vonkajšieho rohu aobr. 2 vo zvàčšenom zobrazení pohľad zhora na funkčný element podľa0010 Obr. 1 ukazuje v izometrickom zobrazení pohľad na vnútornú stranu...

Zväzok rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6556

Dátum: 07.12.2005

Autori: Karl Markus, Lederer Roland, Bauer Peter

MPK: F16L 9/18, H02G 3/04

Značky: rúrok, zväzok

Text:

...má miesto väčší počet flexibilných vnútorných rúrok, pričom sa používa rúrka káblového kanáliku, ktorá má vonkajší obvod, ktorý zodpovedá normovanej rúrke a môžusa na neho použit v obchode bežné tesniace a iné prvky.0006 Výhody docielené s predmetom vynálezu spočívajú najmä vtom, že väčší počet napríklad vnútorných rúrok vedúcich káble je držaných pohromade pomocou rúrky káblového kanálika s dostatočnou pevnosťou tak, že tieto sa môžu...

Koncová doštička pre vodičové kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5065

Dátum: 26.11.2005

Autor: Eberle Patrick

MPK: H02G 3/04

Značky: doštička, kanály, koncová, vodičové

Text:

...na vnútornú stranu koncového kusu smaximálnou šírkoua minimálnou výškou vytvoreného z jednotlivých častí z obr. 1,obr. 5 vonkajší pohľad na koncový kus z obr. 4.obr. 6 pohľad na vnútornú stranu koncového kusu smaximálnou výškoua minimálnou šírkou vytvoreného z jednotlivých častí z obr. 1,obr. 7 vonkajší pohľad na koncový kus z obr. 6, obr. 8 pohľad na vnútornú stranu koncového kusu s minimálnou výškoua minimálnou šírkou vytvoreného z...

Káblové nosné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14088

Dátum: 16.11.2005

Autori: Wesch Rainer, Gutt Wolfgang, Jordan Ernst-günther, Schauerte Arno

MPK: H02G 3/04, H02G 3/06

Značky: káblové, nosné, zariadenie

Text:

...spojené bez použitianástrojov a bez skrutiek, je nutné predovšetkým vtedy, keď mákáblovêmu nosnému zariadeniu prípadne káblovêmu nosnému systému vytvorenému z väčšieho počtu takých káblových nosných zariadení prináležať funkcia ochranného vodiča pre odvádzanie skratových prúdov. V každom prípade je potom nutné zaistiť, že spolu navzájom susediace káblové nosné zariadenia sú elektricky vodivo spolu navzájom spojené potrebnýmikontaktnými...

Káblové nosné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12146

Dátum: 16.11.2005

Autori: Gutt Wolfgang, Schauerte Arno, Jordan Ernst-günther, Wesch Reiner

MPK: H02G 3/06, H02G 3/04

Značky: zariadenie, nosné, káblové

Text:

...spojené bez použitianástrojov a bez skrutiek, je nutné predovšetkým vtedy, keď mákáblovêmu nosnému zariadeniu prípadne káblovêmu nosnému systému vytvorenému z väčšieho počtu takých káblových nosných zariadení prináležať funkcia ochranného vodiča pre odvádzanie skratových prúdov. V každom prípade je potom nutné zaistiť, že spolu navzájom susediace káblové nosné zariadenia sú elektricky vodivé spolu navzájom spojené potrebnýmikontaktnými...

Koncový uzáver pre káble a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9469

Dátum: 08.11.2005

Autori: Karl Markus, Bauer Peter, Lederer Roland

MPK: H01R 13/46, H02G 3/04

Značky: uzáver, koncový, káble, rúrky

Text:

...káblov až do konečnej montáže pred nečistotami a vlhkosťou.0005 Výhody dosiahnuté vynálezom spočívajú obzvlášť v málo pracnom osádzaní koncového uzáveru a v možnosti prispôsobenia rôznym priemerom rúrok a káblov, ako aj v jeho otáčavosti na koncoch rúrok alebo káblov.0006 Vynález je ďalej opísaný pomocou prikladu uskutočnenia,znázorneného na výkrese.0007 Ako je viditeľné z vyobrazenia, je koncový uzáver (3) vytvorený ako hrncovité teleso a je...

Rúra z polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284612

Dátum: 27.06.2005

Autor: Elter Max

MPK: F16L 9/12, F16L 3/26, F16L 7/00...

Značky: polymerů, rúra

Zhrnutie / Anotácia:

Rúra z polyméru na zaťahovanie káblov, svetelných vodičov, rúrok a podobných zariadení, ktorej vnútorný hladký obvod je rozdelený na čiastkové segmenty (11), ktoré sú od seba oddelené drážkami (12) a rozmerový pomer medzi čiastkovými segmentmi (11) a drážkami (12) je v rozmedzí 1,5 : 1 až 5 : 1. Vnútorný obvod rúry tvorí vrstva tvrdého polyméru.

Súprava pre zhotovenie káblového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11079

Dátum: 27.01.2005

Autor: Candussi Helmut

MPK: H02G 3/04

Značky: zhotovenie, súprava, kanálu, káblového

Text:

...jedným kolíkom pre jej ukotvenie V zemi. Ďalej môžu byť horné čelné plochy bočných stien vytvorené so zárezom alebo podobne, ktoré slúžia pre zabezpečenie polohy krycej doskya tie môžu byť vytvorené s drážkou pre uloženie tesniaceho prvku.Súprava podľa vynálezu obsahuje výhodne káblové korytá,uktorých čelné plochy zvierajú s normálovými rovinami na ichpozdĺžnej ose uhol od 15 °, ďalej káblové korytá, u ktorých čelnéplochy zvierajú s...

Zariadenie na ochranu proti abrázii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3529

Dátum: 07.07.2004

Autor: Lindner Michael

MPK: H02G 3/04

Značky: zariadenie, proti, abrázii, ochranu

Text:

...pričom sa šírka plsteného alebo penového pásikaupraví podľa rozmeru káblovej formy. Na vonkajšej strane plsteného alebo penového pásika je pripevnený pás materiálu odolného voči oderu, ktorý je kvôli predĺženiu plsteného alebo penového pásika posunutý na stranu tak, aby prečnieval na jednej pozdĺžnej strane cez plstený alebo penový pásik, pričom na opozičnej pozdĺžnej hrane zostane jedna časť plsteného alebo penového pásika voľná. Po...

Rúrkovitý výrobok, najmä na inštalačné potrubné vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283429

Dátum: 24.06.2003

Autori: Pirony Eric, Trichard Claude, Blanc Christian

MPK: F16L 11/118, F16L 9/133, H02G 3/04...

Značky: výrobok, potrubné, inštalačné, vedenia, najmä, rúrkovitý

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkovitý výrobok má rovnaký prierez pozdĺž svojej celej dĺžky v pozdĺžnom smere, pričom pozostáva z pevnej rúrky (1), vyrobenej z aspoň jedného plastu. Táto pevná rúrka (1) je ako dostatočne pružná a ohybná, aby mohla byť navíjaná a odvíjaná, tak aj dostatočne tuhá, aby mohla odolávať dostredivým a odstredivým radiálnym silám. Pevná rúrka (1) je opatrená na svojej vnútornej strane a/alebo na svojej vonkajšej strane povrchovou vrstvou (3),...

Kanál na osadzovanie elektrických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 493

Dátum: 13.03.2003

Autori: Schmitt Erwin, Kauf Peter, Schneckmann Horst

MPK: H02G 3/04, H02G 3/12

Značky: elektrických, osadzovanie, kanál, prístrojov

Text:

...káble.(0007) Táto úloha je vyriešená kanálom na obsadzovanie prístrojov so znakmi nároku 1.(0008) Predložený vynález používa elektroinštalačné prístroje, ktoré majútienené puzdro, a spája tienené puzdro s vedením a/alebo prípojmi na vyrovnávanie potenciálov, prítomných vkanále. Tým je zaistené, že elektrický potenciál inštalačného prístroja akanála je totožný, takže je zaručená vplnom rozsahuelektrická bezpečnosť. Tienenie kábla na...

Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 282731

Dátum: 28.10.2002

Autor: Eilentropp Heinz

MPK: F16L 11/04, B65D 85/08, F16L 11/02...

Značky: ochranná, materiál, ohybná, hadica, dlhý

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál, ako napríklad elektrické vedenia, potrubia, zväzok rúrok alebo podobne, z izolujúcich vlákien alebo povrazcov (8) tvorí samonosnú pletenú hadicu, ktorá je vyrobená z jednotlivých vlákien alebo povrazcov (8) vysoko pevných v ťahu a v smere osi je málo predĺžiteľná, naproti tomu v radiálnom smere je vysoko predĺžiteľná.

Káblový žľab so zákrytovou doskou z recyklovaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3138

Dátum: 05.02.2002

Autori: Ochocová Renáta, Vysoký Miloslav, Varga Vladimír, Mátel František

MPK: H02G 9/06, H02G 3/04, H02G 9/04...

Značky: káblový, recyklovaných, zákrytovou, plastov, žľab, doskou

Text:

...na vzájomné prekrytie a spojenie dvoch profilov. Doska je po celej dĺžke spodnej strany tvarovaná tak, aby pri pokládke vybrania umožnili jej fixovanie do profilu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je znázornený predmet úžitkového vzoru v pohľade spredu, na obr. 2 je znázornený predmet úžitkového vzoru v priečnom reze.Protil 1 z recyklovaných plastov zobrazený na obrázku má štvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Na vnútornej strane bočných...

Zariadenie na vedenie káblov aspoň s jednou vodiacou rúrkou z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281827

Dátum: 15.06.2001

Autor: Vogelsang Horst

MPK: H02G 3/04, H02G 9/06

Značky: zariadenie, rúrkou, vodiacou, káblov, vedenie, termoplastů, aspoň, jednou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vedenie káblov aspoň s jednou vodiacou rúrkou, ktorá má vodiaci kanál s daným vnútorným polomerom (r) a klzné rebrá, usporiadané na vnútornej stene vodiaceho kanála a vytvorené z termpolastu termoplastovej vodiacej rúrky. Klzné rebrá prebiehajú vlnovite a tvoria medzi úsekmi s konštantným uhlom natočenia vratnej oblasti, dotyková šírka (b) klzných rebier, počet (z) klzných rebier ekvidištantne rozmiestnených po obvode vnútornej...

Multikanálový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1355

Dátum: 08.01.1997

Autor: Martínek Štěpán

MPK: F16L 9/18, F16L 9/128, H02G 3/04...

Značky: prvok, multikanálový

Text:

...objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú popísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujü obr. 1 - axonometrický pohľad na multikanálový prvok po dľa technického riešenia,obr. 2- v zväčšenej mierke priečny rez vyztužujúcim rebrom aobr. 3 - čelný pohľad na inú variantu vyhotovenia vyztužujúceho rebra.Na obr. 1 je schematicky znázornený axonometrický pohľad na multikanálový prvok, ktorý pozostáva zo základného telesa L V...

Prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280975

Dátum: 05.10.1994

Autori: Lederer Roland, Bauer Peter, Helf Walter

MPK: H02G 3/04, F16L 41/00, F16L 5/00...

Značky: přípojka

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojka rúrkového vedenia a šachty, najmä na rozvody káblovej televízie, s jedným jednostranne otvoreným prípojným hrdlom (1), pri ktorom sú hrdlá odbočiek (3, 4, 5), nachádzajúce sa na protiľahlej strane otvoreného konca prípojného hrdla (1) rozšírené tak, že umožňujú pripojenie vonkajších hrubostenných rúrok (ER), ktoré pri priechode hrdlami odbočiek (3, 4, 5) majú nemenný vnútorný priemer, pričom vonkajší priemer hrdiel odbočiek (3, 4, 5)...

Rúrka z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278479

Dátum: 08.06.1994

Autor: Vogelsang Horst

MPK: H02G 3/04, H02G 9/06

Značky: vedenie, termoplastů, zariadenie, rúrka, káblov

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka (2) z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov má kanál (4) kruhového prierezu na vedenie káblov a vnútornú stenu s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami (5). Klzné časti majú skrutkovito vedené úseky s opačným stúpaním, ktoré v rozvinutí vnútornej steny kanála (4) majú vlnovitý tvar. Dĺžka (L) vlny zvlnenia leží v rozsahu od 80 do 160 cm a vlny majú amplitúdu (A) menšiu ako zodpovedá jednej štvrtine...

Rúrkový ochranný plášť na elektrickú kabeláž, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280083

Dátum: 09.09.1993

Autor: Streit Bernard

MPK: H02G 3/04

Značky: rúrkový, elektrickú, ochranný, plášť, spôsobu, tohto, spôsob, zariadenie, výroby, kabeláž, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový ochranný plášť na elektrickú kabeláž, vyrobený z ohybného plastu a určený na mechanickú a tepelnú ochranu elektrickej kabeláže, je obalený pásom (20) z materiálu so zvukovoizolačnou schopnosťou. Spôsob výroby ochranného pásu spočíva v tom, že sa pás (20) zvukovoizolačného materiálu vedie v plochom stave a nanesie sa naň v celej jeho šírke vrstva lepidla, plastový rúrkový plášť (10) sa pritlačí zhora na stred pásu (20), zdvihne sa prvý...

Povrchový kabelový kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249774

Dátum: 15.04.1987

Autori: Strašněnko Boris, Kazancev Jurij, Goberman Jefim, Bibikov Nikolaj

MPK: H02G 3/04

Značky: kanál, povrchový, kabelový

Text:

...Hnàou norxa H nepxou ond pu sanonueu aaraepnenammmm pacrnopom 7, ąaúpuuep neMeHTHuM a onopm 1 A ąąenaum B ockoaauue 8. B KaqecTBe Kaőenbuux Koacwpyxunň 4 npu npoxnaxe Kaôeneü 9 ncnonbsonanm orpesxu norxa 2, yCTaHOBHeHHHB non yrnon K nepraKanbuoň ocn kanana. Ann ornenennx KQHTpÓnbHHX xaöeneñ or cunonux npnnenena KOHCŤPYKĽHH 4 oöpasosaaaan nyTeMpacćnoüKu norxoa 2 B npononbHoM Hąnpasunennn. Orndn nou as norxon 2 ocymecrnnaercx qepea ornepcwua 10...