H01S 3/096

Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244991

Dátum: 15.11.1987

Autor: Gössl Rainer

MPK: H01S 3/03, H01S 3/096

Značky: plynového, výbojové, zariadenie, lasera, výkonového

Text:

...ako súčasť prietočného plynového výko~n-ového lasera prispieva ku zvýšeniu celkovej účinnosti laserového zariadenia.Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera je príkladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený pohlad na výbojové zariadenie výkonového» plynového lasera v reze, na obr. 2 je nakreslené uloženie elektrod V axonoiuemi a na obr. 3 je nakreslený rez kolmý na os elektród.Výbojové zariadenie...

Zapojenie zdroja pre budenie čerpacej výbojky impulzného lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244336

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filip Miroslav

MPK: H01S 3/096

Značky: lasera, budenie, výbojky, čerpacej, zdroja, zapojenie, impulzného

Text:

...so zdrojom s tvarovacou linkou.Na pripojenom výkrese je znázornené príkladné zapojenie zdroja pre budenie čerpa 4cej výbojky impulzného lasera, kde je nakreslená bloková schéma.Zapojenie zdroja pre budenie čerpacej výbojky impulzného lasera pozostáva z riadeněho napájacieho zdroja 10, ktorý je pripojený na kondenzátorovú batériu 20, výkonovú prúdový prevodník 30 a na jeden vstup riadiaceho obvodu 50. Výstup Výkonového prúdového...

Elektródový systém pre výkonové CO.sub.2.n. lasery s elektrickým budením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244987

Dátum: 16.07.1985

Autor: Tichonov Nikolaj Ivanovie

MPK: H01S 3/03, H01S 3/096

Značky: elektródový, co.sub.2.n, systém, lasery, elektrickým, budením, výkonové

Text:

...Kĺbová anóda 4 pozostáva z troch rúrkových prvkov 11, ktoré sú spojené elektricky nev-odivými prepojovacími prvkami 12 a spojovacími časťami 20 Prvý rúrkový prvok 11 má vytvorené prívody 13 chladiacehc média. Medzi jednotlivými prv 244937kami 11 kĺbovej anódy 4 prepojovacímí prvkami 12 a spojovacímí prvkami 20 sú vložené tvarové tesnenia 21. V spojovacích prvkoch 12 a prepojovacích prvkoch 20 sú vytvorené kanáliky 34 pre prúdenie...