H01S 3/03

Katalyzátor do miniatúrnych laserov na oxide uhličitom, transverzálne excitovaných pri atmosférickom tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2400

Dátum: 14.02.2000

Autor: Hodúr Dušan

MPK: H01S 3/03, B01J 23/14

Značky: laserov, oxide, miniatúrnych, uhličitom, tlaku, transverzálne, atmosferickom, katalyzátor, excitovaných

Text:

...a vzhľadom na ich veľké rozmery nie sú vhodné pre míniatúme lasery. Navyše je pomocou vhodného čerpadla potrebné zaistiť cirkuláciu pracovnej zmesi plynom cez teleso, vktorom je nanesený katalyzátor. Takéto riešenie nieje vhodné pre míniatúme lasery.Uvedené nedostatky odstraňuje katalyzátor pre miniatúrne lasery na oxideuhličitom, transverzálne excitované pri atmosferickom tlaku podľa tohto technickéhoriešenia. Aktívna vrstva katalyzátora...

Stabilní laserová trubice s velkou životností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262528

Dátum: 14.03.1989

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/02, H01S 3/03

Značky: velkou, laserová, trubice, životnosti, stabilní

Text:

...vlastní laserové trubice ve vakuotěsném krytu, na obr. 2 je uvedeno náhradní schéma zařízení a na obr. 3 grafické znázornění relativního tlaku hélia za různých provozních podmínek.Vlastní laserová trubice l, znázornená na obr. 1 je zaaunuta soustředně ve vakuotěsném krytu g, který je opatřen optickými okénky 3, A a průchodkami pro elektrické vývody, pro anodu 5, katodu É a piezočlen 1, g. Vlastní laserová trubice l je například z taveného...

Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244991

Dátum: 15.11.1987

Autor: Gössl Rainer

MPK: H01S 3/096, H01S 3/03

Značky: výbojové, plynového, lasera, výkonového, zariadenie

Text:

...ako súčasť prietočného plynového výko~n-ového lasera prispieva ku zvýšeniu celkovej účinnosti laserového zariadenia.Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera je príkladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený pohlad na výbojové zariadenie výkonového» plynového lasera v reze, na obr. 2 je nakreslené uloženie elektrod V axonoiuemi a na obr. 3 je nakreslený rez kolmý na os elektród.Výbojové zariadenie...

Koncová část výbojové trubice plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238114

Dátum: 16.02.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/08, H01S 3/086, H01S 3/03...

Značky: koncová, část, výbojové, trubice, laseru, plynového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukční úpravy trubic plynových laserů. Podstatou úpravy je to, že konce trubice 3 jsou opatřeny proti optickým elementům zátavným otvorem 11, nebo zátavnou trubičkou 4. Vynález tak řeší čištění ploch optických elementů před uzavřením výbojové trubice laseru.

Clona pre prerušovanie laserového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 231542

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kamenický Ivan

MPK: H01S 3/03

Značky: clona, laserového, prerušovanie, lúča

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie hmotnosti a zotrvačných síl clony. Uvedeného účelu sa dosahuje clonou pre prerušovanie laserového lúča, ktorého podstatou je, že spojovacie prostriedky zrkadla s držiakom sú tvorené aspoň dvoma upínacími skrutkami s náustkami spojenými s chladiacim priestorom.

Spôsob vytvárania činných plôch absorbéra laserového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 230893

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kamenický Ivan

MPK: H01S 3/03

Značky: spôsob, absorbéra, vytvárania, ploch, činných, žiarenia, laserového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti absorbéra. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že činné plochy absorbéra sa pred počiernením opracujú elektroiskrovým obrábaním.

Elektródový systém pre výkonové CO.sub.2.n. lasery s elektrickým budením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244987

Dátum: 16.07.1985

Autor: Tichonov Nikolaj Ivanovie

MPK: H01S 3/03, H01S 3/096

Značky: elektrickým, systém, výkonové, co.sub.2.n, elektródový, budením, lasery

Text:

...Kĺbová anóda 4 pozostáva z troch rúrkových prvkov 11, ktoré sú spojené elektricky nev-odivými prepojovacími prvkami 12 a spojovacími časťami 20 Prvý rúrkový prvok 11 má vytvorené prívody 13 chladiacehc média. Medzi jednotlivými prv 244937kami 11 kĺbovej anódy 4 prepojovacímí prvkami 12 a spojovacímí prvkami 20 sú vložené tvarové tesnenia 21. V spojovacích prvkoch 12 a prepojovacích prvkoch 20 sú vytvorené kanáliky 34 pre prúdenie...