H01R 9/24

Skúšobná svorkovnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6557

Dátum: 02.10.2013

Autor: Bezdíček Petr

MPK: H01R 9/24, G01R 11/04

Značky: svorkovnica, skúšobná

Text:

...rovnobežných otvorov g, l, do ktorých od vyhĺbení á kolmo ústia otvory 1 na skrutky S, zhotovené z elektricky vodivého materiálu. Do otvorov g sú vložené priebežné prúdové svorky Ľ z elektricky vodivého materiálu. Do otvorov 2 je vložená na dve polovice rozdelená napäťová svorka Q z elektricky vodivého materiálu. V pozdĺžnej strednej priečke lošne najväčšej steny telesa L sú do vyhĺbení 5 vložené mostíky M z elektricky vodivého materiálu...

Prepájacia lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16469

Dátum: 26.03.2010

Autor: Müller Manfred

MPK: H01R 9/24, H01R 13/506

Značky: prepájacia, lišta

Text:

...lišta l obsahuje hornú časť 10 puzdra, spodnú časť 20 puzdra a strednú časť 30 puzdra. Ďalej potom obsahuje prepájacia lišta 1 prvé pripájacie kontakty 50 pre žily, ktoré sú prístupné z hornej strany 19 puzdra, a druhé pripáj acie kontakty 60 pre žily, ktoré sú prístupné zo spodnej strany 29 puzdra. Prvé aj druhé pripájacie kontakty 50, 60 pre žily sú pritom vytvorené ako britové upínacie kontakty. Na každom prvom a druhom pripájacom kontakte...

Konektorový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6846

Dátum: 18.07.2007

Autor: Dennes Wayne William

MPK: H01R 9/24, H01Q 1/14

Značky: konektorový

Text:

...plošne a do určitého stupňa umožňujú voľný pohyb kolom dokola. To môže spôsobiť ťažkosti, ak sú prepájacie bloky napríklad stohované na sebe. Pri takomto usporiadaní je vzdialenosť, ktorá oddeľuje vodiče zapojené do konektorovýchblokov, menšia a elektromagnetické žiarenie medzi nimi potom môže spôsobiť presluchyVšeobecne je žiaduce prekonať jednu alebo viac vyššie opísaných ťažkostí alebo aspoňTáto úloha je vyriešená konektorovým blokom podľa...

Izolačný kryt pre elektrické svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9518

Dátum: 10.03.2007

Autor: Köllmann Hans-josef

MPK: H01R 13/506, H01R 9/24, H01R 4/48...

Značky: izolačný, elektrické, svorky

Text:

...plast. To umožňuje dobrý pohľad na otvorené, bezstenové rámové úseky rámovej konštrukcie vodiacej časti vodiča tak,aby sa mohli kontrolovat správne hĺbky zastrćenia izolačného plášťa elektrického vodiča (a tým aj elektrického vodiča celkovo). Pohľad je pri navrhnutej kombinácii materiálov zbavený zrkadlenia alebo iných optických rušení, ktoré môžu nastať, ked sa, ako často v stave techniky, z priehľadného plastu vyrobil nielen základný...

Pripájací modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2992

Dátum: 04.01.2005

Autori: Szabo Thomas, Schneckmann Horst, Kauf Peter

MPK: H01R 13/514, H01R 9/24, H01R 13/46...

Značky: modul, pripájací

Text:

...ňom rozoznať plochý kubický kryt so spodným dielom 11 a snímateľným horným dielom 11. Do prednej steny modulu 19 je osadených šesť zásuviek 12. Do jednej zo zásuviek 12 je zastrčený štandardný dátový kábel g.0013 Na hornej strane krytu možno rozpoznať označniky Ľ, ktoré sú priradené vždy jednej zásuvke 12. Tým je možné jednoznačné priradenie zásuviek g.0014 Vbočnej stene modulu 19 sú vytvorené samčie a samičie spájacie prvky 14, ktoré umožňujú...

Rozdeľovací prípojný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2653

Dátum: 12.08.2004

Autori: Nijhuis Antony, Stark Joachim, Busse Ralf Dieter, Klein Harald

MPK: H01R 9/24, H01R 12/00

Značky: rozdělovací, prípojný, modul

Text:

...služby pre použitie ako ADSL a to prípadne zameniť, ak si praje Zákazník neskôr použitie ako VDSL. Taktiež je možné dosku s tlačenými spojmi pretvoriť vhodným usporiadaním pre použitie ako SDSL alebo len pre telefonovanie. Taktiež je možné pomocou jednoduchej výmeny dosky s tlačenými spojmi integrovať aj prepäťovú ochranu.0011 Pritom je skriňa vytvorená s dorazom, pričom doska s tlačenými spojmi ležív nasadenom stave svojou čelnou stranou,...

Svorkovnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 286

Dátum: 06.10.1993

Autor: Slivka Miroslav

MPK: H01R 9/24

Značky: svorkovnica

Text:

...doske, v ktorom sa zvisle posúva pomocou skrutky prevlečenej cez kruhový otvor dosky plošného spoja štvorhranná matica, pričom sa medzi maticou a vodivou plôškou vytvára potrebná medzera preVyhotovenie je znázornená na výkrese, kde v základnej doske 1je vytvorené tvarové lôžko, v ktorom sa zvisle posúva pomocouskrutky A prevlečenej cez kruhový otvor dosky plošného spoja 3štvorhranná matica 2, pričom sa medzi maticou 2 a vodivou plôškou...

Pripojovacia lišta pre diaľkovú komunikačnú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278440

Dátum: 15.01.1992

Autori: Gerke Dieter, Janczak Andrzey

MPK: H01R 23/72, H01R 9/24

Značky: lišta, komunikačnú, pripojovacia, dialkovú, techniku

Zhrnutie / Anotácia:

Pripojovacia lišta je vybavená pripojovacími elementmi (4, 25, 26) pre káblové žily a kontaktnými elementmi (10) na elektrické spojenie pripojovacích elementov s vodivými dráhami dosky (20) s plošnými spojmi. Aby sa pri pripojovaní káblových žíl na pripojovacie elementy (4, 25, 26) neprenášali sily pôsobiace na kontaktné elementy, sú kontaktné elementy (10) vytvorené ako oddelené stavebné diely a skladajú sa z kontaktného kolíka (11) a zo...

Kryty pro úložné kabely, spojky a koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243708

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kuchao Miroslav, Brůnová Bohumila

MPK: H01R 9/24

Značky: koncovky, spojky, úložné, krytý, kabely

Text:

...krytů spojek a kon covek. Před přiklopením víka na kryt spojky lze spojku zalít zaléva cí hmotou a v průběhu tuhnutí hmoty snadno kontrolovat její stav, případně ji dolévat do potřebnáho objemu. Kryt spojky a koncovkylze v případě potřeby snadno otevřít pouhým odklopením víka krytu. Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady.provedeníkrytu, kde na obr. 1 je znázorněno jedno možné provedení víka kry tu v kosoúhlém promítání. Na...

Svorkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251749

Dátum: 16.07.1987

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H01R 9/24

Značky: svorkovnice

Text:

...imontáž i demontáž svorkovnice bez šroubovýoh spojů je velmi jednoduchá a časově úsporné, Na přiloženém výkrese je znázorněno jedno z možných provedení podle vynálezu.Obr. l znázorňuje zapojení vodičů v tělese pouzdra svorkovnice,obr. 2 víko svorkovnice a obr» 3 upevnění svorkovnice na tilese přístrojeSvorkovnice je vytvořena že dvou částí. Spodní část tvoří pouzdrołl, ktoré má na spodní straně vytvořeny dva válcovitě výstupky lg, podélně...

Přístrojová stavebnicová svorkovnice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234375

Dátum: 15.08.1986

Autor: Suchý Jiří

MPK: H01R 9/24

Značky: způsob, přístrojová, její, stavebnicová, svorkovnice, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístrojové stavebnicové svorkovnice a způsobu její výroby, určené pro použití v regulační a měřicí technice. Podstata spočívá v tom, že základní těleso svorkovnice tvoří spolu s doplňkovými dílci, tj. dělicími přepážkami, spojkou a upevňovacím třmenem soupravu, kde jednotlivé dílce vzájemnou kombinací vytvářejí podle potřeby ucelené funkční celky. Použitím upevňovacího třmenu a tělesa svorkovnice osazeného svorkami přístrojová...

Víceúčelová propojovací svorkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230090

Dátum: 01.04.1986

Autori: Holec Miroslav, Maštovský Josef, Brož Václav

MPK: H01R 9/24, H01R 9/28

Značky: svorkovnice, víceúčelová, propojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso svorkovnice má tvar tyče obdélníkového průzezu. V úhlopříčně protilehlých rozích průřezu jsou obdélníková vybrání. Pod prvním vybráním v jednom horním rohu vytváří těleso svorkovnice schod, jehož průřez je rovný průřezu druhého vybrání v protilehlém spodním rohu. Nad druhým vybráním vytváří těleso svorkovnice střísku. Na horní ploše schodu jsou válcové kolíky a ve stříšce jsou průchozí otvory, jejichž průměr a rozteč odpovídá průměru a...