H01R 43/02

Spôsob obmedzovania nalegovania hliníka a ultrazvukové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12145

Dátum: 07.11.2008

Autor: Steiner Ernst

MPK: H01R 43/02

Značky: nalegovania, hliníka, obmedzovania, zariadenie, ultrazvukové, zváracie, spôsob

Text:

...N/1). Pritom boli povrchy sonotródových hláv povrstvované výhradne spôsobom magnetrönového naprašovania. Ako materiály boli použité TiN a TiAIN. Pomocou uvedeného postupu nanášania sa dosiahli hrúbky vrstiev niekoľko m. Ako výsledok bolo možné konštatovať, že bolo možné pri zváraní obmedziť usadeniny hliníka, avšak len v priebehu prvých zváraní. Pokusy ukázali, že už po 100 procesoch zvárania došlo k opätovnému nežiaducemu nalegovaniu....

Spôsob elektricky vodivého spojovania laniek a ultrazvukové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14013

Dátum: 04.06.2008

Autori: Stroh Dieter, Stroh Heiko

MPK: H01R 43/02

Značky: zváracie, vodivého, ultrazvukové, spôsob, zariadenie, laniek, spojovania, elektricky

Text:

...tvoriacim rovnomerný lichobežník, zabráni legovaniu na ploche sonotródy. Príčinou toho by mohlo byť, že celkové priečne sily vznikajúce pri stlačení a zvareni laniek súv značnom rozsahu zachytávané bočnými plochami sonotródy, teda bokami hlavy sonotródyposkytujúcej zváraciu plochu, takže lanká nachádzajúce sa zvonku priestoru ohraničeného zváracou plochou sa bez ohľadu na tečenie u oblastí hlavy sonotródy vznikajúceho pri zváraní sa...

Spôsob výroby priechodného alebo koncového uzla, ako aj priechodný alebo koncový uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13130

Dátum: 04.05.2007

Autori: Stroh Heiko, Stroh Dieter, Wagenbach Udo

MPK: H01R 4/18, H01R 43/02

Značky: koncového, uzla, spôsob, výroby, priechodný, koncový, priechodného

Text:

...vodiče z tvarovaných súčastí v krátkych dobách taktov, i vtedy, ked sa v po sebe nasledujúcich pochodoch zvárania vzájomne líšia rozmermi.Pre vyriešenie úkolu navrhuje vynález z hľadiska spôsobu, že sú vodiče vkladané doobjímky a následne je objímka s vodičmi zváraná v stláčacom priestore do koncovéhoalebo priechodného uzla s prierezom v tvare mnohouholníka, pričom stláčací priestor jeprispôsobený objímke prestavaním ako vo výške, tak i v...

Spôsob výroby zvarového spoja medzi elektrickými vodičmi prostredníctvom ultrazvukového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15030

Dátum: 07.10.2006

Autor: Stroh Dieter

MPK: H01R 43/02, B23K 20/10, B23K 101/32...

Značky: spôsob, elektrickými, medzi, spoja, zvárania, zvarového, prostredníctvom, ultrazvukového, vodičmi, výroby

Text:

...vedením, vznikajú také nevýhody, že nie je možnédostatočne dobré monitorovanie procesu pretože tolerancie, ktoré sú prípustné pri zváraní vodičov väčších prierezov, sú často väčšie než prierezy riadiacich vedení, takže vdôsledku toho môžu pri tejtokombinácii vznikať poruchy, ktoré nie sú vrámci monitorovaniaÚlohou predloženého vynálezu je ďalej vylepšiť spôsob uvedený vúvode tak, že sa vpožadovanom rozsahu môže spojiť prvý vodič...

Spôsob vytvorenia zvarového spoja medzi elektrickými lankami s nosičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5829

Dátum: 20.07.2005

Autori: Thoms Enno, Steiner Ernst, Stroh Dieter

MPK: H01R 43/02, B23K 20/10, H01R 4/02...

Značky: nosičom, medzi, lankami, spôsob, vytvorenia, zvarového, elektrickými, spoja

Text:

...na ultrazvuková zvarovanie vytvorených špeciálne pre tento účel. Pre vytvorenie priechodzích alebo koncových uzlov laniek nie sú tieto zariadenia na zvarovanie ultrazvukom vhodné. Tento problém vzniká najmä pri konečnej montáži na zväzok kabelov, špecifický podľa zákazníka, upnutývmontážnom zariadeni, u ktorého sú použité rôzne kombinácielaniek, ako aj pripojovacích elementov s rôznymi plochými nosičmi. U spôsobov podľa stavu techniky...

Usporiadanie na zváranie súčastí prostredníctvom ultrazvukového zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6505

Dátum: 07.07.2005

Autori: Stroh Heiko, Dieterle Horst, Steiner Ernst, Stroh Dieter, Wagner Peter

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: zváranie, usporiadanie, zváracieho, prostredníctvom, ultrazvukového, zariadenia, súčastí

Text:

...ohraničujúcej plochyohraničujúceho prvku, pričom vzdialenosť vodiaceho úsekuvodiaceho prvku od prvej ohraničujúcej plochy je nenšia než vzdialenosť medzi nim a druhou ohraničujúcou plochou posuvného prvku pri otvorenom kompresnom priestore. Podľa alternativneho riešenia je vkladací priestor ohraničený dvoma ramenami vodiaceho prvku alebo ich úsekmi, ktoré sa rozkladajú aspoň čiastočne pozdĺž alebo zhruba rovnobežne ako s prvou ohraničujúcou...

Spôsob zvarovania vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7002

Dátum: 28.10.2004

Autor: Eberbach Jost

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: zvarovania, spôsob, vodičov

Text:

...pri postupu zvárania. Pri zmene znamienka druhej časovej deriváciesignálu dráhy sa postup zvárania ukončí.V spise DE-A-2 149 748 sú opísané spôsoby,zariadení a systém pre výrobu spojenia do integrovaných obvodov. Aby sa dosiahli vylepšené spoje, riadi sa prenos síl na nástroj, avšak i energia do neho privádzaná, deformáciouspojovaných dielov zistovanou senzorom dráhy.Regulácia postupu zvárania prostredníctvom ultrazvuku je známa zo spisu...

Spôsob spojenia pripojovacieho prvku s elektrickým vodičom z hliníka a elektrický vodič vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2012

Dátum: 21.10.2004

Autor: Fröschl Karl Franz

MPK: H01R 4/58, H01R 43/02, H01R 4/02...

Značky: vodič, spôsob, hliníka, spojenia, prvků, vyrobený, elektrickým, pripojovacieho, elektricky, vodičom, týmto, spôsobom

Text:

...avodičom zhliníka nachádza vrstva zo zinku, pričom vrstva zo zinku savýhodne nachádza na čelnej ploche vodiča z hliníka nachádzajúce sa vo vnútri puzdra.0008 Spôsob podľa vynálezu bude ďalej bližšie vysvetlený na základe jedného príkladu uskutočnenia znázorneného na výkrese.Obr.1 znázorňuje v axiálnom reze elektrický kábel vytvorený s pripojovacím0009 Na Obr.1 je znázornený elektrický kábel 1, ktorý je tvorenýelektrickým vodičom 11, ktorý...

Zváracie zariadenie a spôsob zvárania súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4360

Dátum: 02.07.2004

Autori: Dieterle Horst, Wagner Peter

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: zariadenie, spôsob, zváracie, súčastí, zvárania

Text:

...40 860. Pritom pozostávajú prvky ohraničujúce kompresný priestor, ako posúvač a pevný dotyk, zásadne z viac časti, ktoré sú vzájomne silovo spojené prostredníctvom skrutiek.Vysokofrekvenčný rezonátor podľa DE-A-38 O 7 154 je prostredníctvom skrutkového spojenia spojený s busterom aleboOhraničujúce prvky kompresného priestoru ultrazvukového zváracieho zariadenia pozostávajúce 2 nosnej časti a pracovnej časti sú známe 2 DE-U-200 20 525....

Spôsob zhutnenia a následné zvarenie elektrických vodičov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283882

Dátum: 03.03.2004

Autori: Stroh Dieter, Steiner Ernst, Götz Heinz

MPK: H01R 43/02, B23K 20/10

Značky: vykonávanie, tohto, zariadenie, spôsobu, elektrických, zvarenie, následné, zhutnenia, vodičov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na zhutnenie a následné zvarenie elektrických vodičov, predovšetkým na výrobu prechodových a koncových uzlov prameňov vodičov pomocou ultrazvuku v zhutňovacej komore (10), ktorá je prispôsobená vodičom a má prestaviteľnú výšku (h) a šírku (b), pričom najprv dochádza ku zhutneniu (skompaktneniu) a potom ku zvareniu príslušných vodičov. Pre zhutňovaciu komoru možno pritom nezávisle od prierezu zváraných vodičov vopred nastaviť...

Spôsob elektricky vodivého spájania lakovaných drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3602

Dátum: 30.06.2003

Autor: Stapel Anton

MPK: H01R 43/02

Značky: spôsob, vodivého, lakovaných, spájania, elektricky, drôtov

Text:

...medzi dotýkajúcimi sa lakovanými drôtmi sa vrstva laku odstráni a teda sa uskutoční elektricky vodivé spojenie. To isté platí v oblasti dotyku s plášťom. odstránený izolačný lak samotný sa pritom dostane do medzipriestoru medzi drôtmi,takže tým nemôže byť negatívne ovplyvñovaný požadovanýNajmä je uskutočnené také opatrenie, že väcší počet lakovaných drôtov spoločne s lankami materiálu sa obklopíčiastočne, aby sa potom pôsobením ultrazvuku...

Spôsob a zariadenie na zlisovanie a následné zváranie elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 600

Dátum: 30.11.2002

Autor: Keller Peter

MPK: B23K 11/00, H01R 43/02

Značky: zváranie, zariadenie, vodičov, elektrických, zlisovanie, spôsob, následné

Text:

...spojené, a meracie a ovládacie zariadenie na riadenie procesu zváracieho zlisovania, vyznačujúce sa tým, že meracie a ovládacie zariadenie je vytvorené tak, aby sa keramické ćeluste mohli po pracovnom cykle zváracieho zlisovania pohybovať pozdĺželektródy (2) v riadenej vzdialenosti od elektródy (2) za účelom zotretia znečistenia.0009 Vzdialenosť spodnej elektródy od keramických čelustí, ktoré sa pozdĺž nej pohybujú,musí byť aspoň taká...

Zařízení k připájení vinutí ke kolektoru elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270253

Dátum: 13.06.1990

Autori: Balinov Stoimen, Minčev Pavel, Christov Christomir, Angelov Michail, Jordanov Nikolaj

MPK: H01R 43/02, B23K 3/06

Značky: připájení, zařízení, stroje, kolektoru, vinutí, elektrického

Text:

...spočívají v tom,že umožňuje pájet vinutí ke kolektoru rotorů s velkou hmotností, že jsou sníženy podstatnou mírou tepelné ztráty, a tedy i spotřeba elektrická energie je nižší. Toho sdosahuje uspořádáním jednotky vytvářejíci proudění uvnitř lázně, takže odpedají vnější kanály.Vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení znázorněným na výkrese, který ukazuje podélný řez zařízením v pracovní poloze.V lázniłroztavené pájky s...

Způsob a zařízení k pájení elektrických drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264003

Dátum: 12.05.1989

Autori: Schneider Steffen, Viehweger Hermann

MPK: H01R 43/02, H01R 4/02

Značky: elektrických, drátu, pájení, zařízení, způsob

Text:

...npubnocoőnenun B npnnoň. Mapnnponxa 8 Momew BHMOHHHTLCH pasuooöpaanun oópaeoug Hanpnmep, Kax qncwo onruqecxąn MerKa nan B Bane orpaunqureneň pasnuunux mopm.Ha mur. 2 Haoöpamen uocurenb 4 co cwynenqambm Konuqecxnu OTBGDCTHEM 9 nna oösąnnuenna necxonhxnx npoaonon 3 onoň Toqxe. 0 TBeDCTHe.H aecb paccqHTaHo na xonnqecwso n ůqpmyvnponoga 2, a Bmcwyn B ornepcwnn npeycmowpen uns yno j pa nsonnuu. Hpepusammeůca nnuneň cumnonnuecxn oöosuaqaercn...

Zařízení pro pájení vinutí ke kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241956

Dátum: 15.12.1986

Autori: Janes Norman Frank, Elliott Michael, Touborg Jorn, Dittrich Josef, Bauer Horst

MPK: H01R 43/02

Značky: pájení, kolektoru, zařízení, vinutí

Text:

...onooHoro 3 neMeHTa.npewMymecTaaMm ycTaHoBkm, cornacHo m 3 o 6 peTeHMm, B CDaBHeHMM C npvrmmm MBBBCTHMMM DEMGHMRMB, nsnqmrcn Bmcokaa nDOM 3 B 0 nMTenbHOCTb B De 3 ynbTaTB ogospemenąpn namkm Bcex konHGKTODHMX neobes, npu vnpomenuon koncrpvkumm M oôcnymmBaHmM. YcTaHoBka Mmeer Heöonbwwe Dasmepu M DaöoTaeT npm CDaBHMTenbH 0 Hmakon koncymaumm 3 nekTDMueckom 3 Heprmm.noupoönee m 3 oöpeTeHme ÓĎbHCHHETCQ c nomombm nDMnomeHHux wMryp rnežmwrypa 1...

Svěrka pro přívod svářecího proudu do otáčejícího se tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 230125

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kraus Ladislav

MPK: H01R 43/02

Značky: proudu, otáčejícího, tělesa, svářecího, přívod, svěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Svěrka pro přívod svářecího proudu do otáčejícího se tělesa sestávající z otočné duté objímky a z hřídele opatřeného otvorem pro upevnění k otáčejícímu se tělesu, vyznačená tím, že hřídel (3) je ve válcové dutině duté objímky (l) s víčkem (2) umístěn otočně a s vůli, přičemž vzniklá stálá mezera (4) je zaplněna rtutí (5) a je utěsněna.