H01R 4/48

Kontaktný prvok pre elektrické konektorové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18960

Dátum: 29.06.2012

Autori: Bankstahl Mareike, Ramm Andreas

MPK: H01R 43/16, H01R 4/48

Značky: kontaktný, konektorové, elektrické, zariadenie, prvok

Text:

...priestorom, bez toho aby sa tento musel nato vyrábať použitímtrieskového alebo abrazívneho úberu z plného materiálu.0012 V prvom uskutočnení vynálezu sa neuskutočňuje žiadne samostatné zaplňovanie valcového vnútorného priestoru a prijímací úsek tvorí teda prijímací úsek tvaru dutého valca. Valtematívnom uskutočnení môže byť tento valcovitý vnútomý priestor aspoň čiastočne,najmä podľa oblastí použitia resp. nasadenia, vyplnený ďalším,...

Systém pripojenia, umožňujúci signalizovať zverný moment svorky so skrutkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13979

Dátum: 22.03.2011

Autori: Bussieres Pierre, Couzon David, Loiacono Bernard

MPK: H01R 13/641, H01R 4/36, H01R 13/66...

Značky: skrutkou, pripojenia, moment, signalizovať, systém, zverný, svorky, umožňujúci

Text:

...a/alebo spojovacej časti uložených v klietke. Prítlačné zariadenie je výhodne vodivé a je vybavené izolačnou príložkou posúvajúcou sa s ním tak, že zahradzuje priechodný otvor v úložnom vybraní pre vsunutie vodiča.0008 Prvý detekčný prvok je uložený na stene úložného vybrania a druhý detekčný prvok je uložený na prilahlom ramene, výhodne v úrovni strednej časti, ktorá sa deformuje najviac a/alebo na izolačnej príložke. Prostriedky umožňujú...

Bezskrutková pripojovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16947

Dátum: 12.10.2010

Autori: Ramm Andreas, Schepe Walter

MPK: H01R 13/05, H01R 13/11, H01R 4/48...

Značky: bezskrutková, svorka, pripojovacia

Text:

...ramena jeďalej dané napr. pri pripojovaccj a spojovacej svorky podľa dokumentu DE 10 2004 045025 B 3.0008 Podobné svorkové pripojenie je ďalej opísané napr. pri pripojovacej a spojovacej svorky podľa dokumentu DE 39 11 459 Al, pričom je však namiesto prierezovej plochy medzi obojstranne klenutou dolnou hranou svorkového otvoru svorkovej pružiny a priečnyrn klenutímna dolnej strane kontaktného prvku upnutý a elektricky kontaktovaný vodič.0009...

Izolačný kryt pre elektrické svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9518

Dátum: 10.03.2007

Autor: Köllmann Hans-josef

MPK: H01R 4/48, H01R 9/24, H01R 13/506...

Značky: izolačný, elektrické, svorky

Text:

...plast. To umožňuje dobrý pohľad na otvorené, bezstenové rámové úseky rámovej konštrukcie vodiacej časti vodiča tak,aby sa mohli kontrolovat správne hĺbky zastrćenia izolačného plášťa elektrického vodiča (a tým aj elektrického vodiča celkovo). Pohľad je pri navrhnutej kombinácii materiálov zbavený zrkadlenia alebo iných optických rušení, ktoré môžu nastať, ked sa, ako často v stave techniky, z priehľadného plastu vyrobil nielen základný...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9294

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

MPK: H01H 71/08, H01H 1/58, H01H 9/02...

Značky: spínací, prístroj

Text:

...spínací prístroj druhu zmieneného v úvode, pomocou ktorého môžu byt odstránené uvedené nedostatky, a u ktorého budú môct byť výrobné a skladovacie náklady pre spínacie prístroje s rozdielnymi prípojovacími svorkami, najmä výrobné a skladovacie nákladyPodľa vynálezu je to dosiahnuté tým, že uzatvárací kus obsahuje upínací nástavec, ktorý pôsobí na aspoň jednu oblast pripojovacej svorky, pričom upínacia oblasť prostá pripojovacích vodičov je V...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

MPK: H01H 9/02, H01H 71/08, H01H 1/58...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...respektíve zmenenej konštrukcie, čo umožňuje dosiahnutie malých výrobnýchnákladov na spínací prístroj, pretože je možne pre spínací prístroj použiť rovnake puzdrá a tiež rovnaké vstrekovacie formy, ako je tomu u spínacích prístrojov so skrutkovými svorkovnicami a tiež svorky môžu byť s výnimkou použitých pružín identicke so skrutkovými svorkami. Tým sa šetria diely a znižujú výrobné náklady a umožňuje vytvorenie flexibilnej výroby, ktorá...

Konštrukcia na pripojenie prídavného zariadenia k zásuvkám na domáce a podobné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3770

Dátum: 06.04.2004

Autori: Suchý Jaromír, Dudáš Jozef

MPK: H01R 4/48

Značky: podobně, domáce, zariadenia, konštrukcia, použitie, přídavného, zásuvkám, pripojenie

Text:

...zásuvky 3, V ktorej plastovom diele sú vytvorené pripojovacie dutinky so svorkami, a to so svorkou 21 fázy, so svorkou 22 nulového vodiča a so svorkou 23 ochranného vodiča. Medzi týmito svorkami 21, 22 a 23 a plastovým dielom sú vytvorené medzery na zasunutie kontaktov pre potrebné elektrické spojenie s prídavným zariadením. Toto prídavné zariadenie je tvorené doskou 1 plošného spoja so súčiastkami. Na obr. 2 je naznačený jeden spôsob...

Zařízení na elektrické spojení dvou vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259185

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stojan Josef, Boček Emil

MPK: H01R 4/48, H01R 13/40

Značky: elektrické, zařízení, vodičů, spojení

Text:

...Je jejích použití omezeno průměí í Uvedené nevýhody oďstraňujełzwłzení na elektrické spojeniW dvou vodičůpod 1 e.vynálazu, jehož podsínou je, že ve vodiwém 7pouzdřo je radiálnň uloženaznejméně Jedna tažné pružina, neho vhodne pŕedpruženävtlañná pružina kruhového profilu z elektricâ ky vodíváho materiálu. vnější průměr závitů pružiny je větší než vůie mezi pouzdren a roubíkom takže jednotlivú závity pružiny so pružné dotýkají současně roubíku...

Propojovací svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241940

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hejda Zdenik, Židek Rudolf, Strakoš Karel

MPK: H01R 4/48, H01R 4/02

Značky: svorka, propojovací

Text:

...konektorových nožů a plochých dutinek,terminálové spoje jsou výrobně nákladné, případně.vyžadují další potřebné mechanické spojení připojovací svorkovnice s tělesem motorku nebo spotřebiče. Uvedené nevýhody odstraňuje řešení propojovací svorky z pružného materiálu podle vynálezu, kde souběžná ramena propojovací svorky mají ukončení ve tvaru zrcadlového obrazu písmene C, přičemž na čele propojovací svorky je vytvořen p oválný otvor a...

Zařízení pro upevnění vývodů miniaturních vinutých sestav k pájecím kolíkům

Načítavanie...

Číslo patentu: 239729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skalický Antonín, Veselý Miroslav

MPK: H01R 4/48, H01R 4/28

Značky: upevnění, vinutých, sestav, zařízení, miniaturních, pájecím, vývodu, kolíkům

Text:

...vedivéhomateriálu, přičemž pćjocí kolík je pevné uložen v pouzdru z nevodivého materiálu. Pouzdra je obvykle nosičem magnetického jadra, opatřeného navinutoucívkou.Zařízení pro upevnění vývodů vinutých sestav k pćjecím kolíkům nebo k pájecím äpičkám podle vynálezu unožňuje jednoduchým způsobem dosehovat potrebného primárního zajištěnívývodů vinutých sestav, zvliětě v podmínkách s minimálními proatorovými možnostmi přiPotrebný čas k dosežení...

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237472

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: H01R 4/48, H01R 4/38

Značky: elektrických, spojka, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky elektrických vodičů, zejména rohových nebo odbočných, spojených přeplátovaně. Sestává z podložky (6) a pružného třmenu (4). Mezi podložku (6) a rýhovanou opěrnou plochu (8) pružného třmenu (4) jsou sevřeny první vodič (l), expanzní mezičlánek (3) a druhý vodič (2). Do podložky (6), prvního vodiče (l), expanzního mezičlánku (3) a druhého vodiče (2) jsou zasunuty fixační kolíky (7). Horní částí pružného třmenu (4) prochází...

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237471

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: H01R 4/38, H01R 4/48

Značky: vodičů, elektrických, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky elektrických vodičů, zvláště plochých průběžných vodičů, spojených přeplátovaně. Sestává z podložky (6) a brýlového třmenu (4). Mezi podložkou (6) a rýhovanou opěrnou plochou (8) brýlového třmenu (4) jsou sevřeny první vodič (1), expanzní mezičlánek (3) a druhý vodič (2). Do podložky (6), prvního vodiče (l), expanzního mezičlánku (3) a druhého vodiče (2) jsou zasunuty fixační kolíky (7). Horní částí brýlového třmenu (4)...