H01R 13/506

Variabilná elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7262

Dátum: 02.10.2015

Autor: Demko Vasiľ

MPK: H01R 13/514, H01R 13/00, H01R 13/506...

Značky: elektrická, zásuvka, variabilná

Text:

...3 s horizontálne usporiadanými dvoma spodnými zástrčkovými otvormi í.Pnklad č. 2 Variabilná elektrická zásuvka, podľa obrázka č. l, je tvorená jedným nosným strmeňom l. Nosný strmeň l je tvorený zadnou opornou stenou Q, ktorá je cez bočné oporné steny Q pripevnená na prednú nosnú stenuQ. V prednej nosnej stene Q je vytvorený jeden montážny otvor llQl, určený na vloženie a montáž zásuvkového jadra g. V strednej časti zadnej opornej steny...

Elektrická zástrčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287804

Dátum: 23.09.2011

Autori: Irsigler Thomas, Ehrlich Robert, Veren Nenov

MPK: H01R 13/506, H01R 13/625

Značky: zástrčka, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická zástrčka (1) s puzdrom obsahujúcim aspoň dve časti (2, 3), pričom prvá časť (2) slúži na umiestnenie vidlicových kolíkov, prípadne zdierok zásuvky a druhá časť (3) tvorí ochranný plášť obklopujúci kontakt vidlicových kolíkov, prípadne zdierok zásuvky s prípojnými vedeniami a na prvej (2) z dvoch častí sú radiálne odstávajúce rebrá (7), ktoré so zodpovedajúcimi prechodovými mostíkmi (9) na druhej (3) z oboch častí po vzájomnom...

Prepájacia lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16469

Dátum: 26.03.2010

Autor: Müller Manfred

MPK: H01R 13/506, H01R 9/24

Značky: lišta, prepájacia

Text:

...lišta l obsahuje hornú časť 10 puzdra, spodnú časť 20 puzdra a strednú časť 30 puzdra. Ďalej potom obsahuje prepájacia lišta 1 prvé pripájacie kontakty 50 pre žily, ktoré sú prístupné z hornej strany 19 puzdra, a druhé pripáj acie kontakty 60 pre žily, ktoré sú prístupné zo spodnej strany 29 puzdra. Prvé aj druhé pripájacie kontakty 50, 60 pre žily sú pritom vytvorené ako britové upínacie kontakty. Na každom prvom a druhom pripájacom kontakte...

Izolačný kryt pre elektrické svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9518

Dátum: 10.03.2007

Autor: Köllmann Hans-josef

MPK: H01R 9/24, H01R 4/48, H01R 13/506...

Značky: izolačný, elektrické, svorky

Text:

...plast. To umožňuje dobrý pohľad na otvorené, bezstenové rámové úseky rámovej konštrukcie vodiacej časti vodiča tak,aby sa mohli kontrolovat správne hĺbky zastrćenia izolačného plášťa elektrického vodiča (a tým aj elektrického vodiča celkovo). Pohľad je pri navrhnutej kombinácii materiálov zbavený zrkadlenia alebo iných optických rušení, ktoré môžu nastať, ked sa, ako často v stave techniky, z priehľadného plastu vyrobil nielen základný...

Elektrický adaptér spojky a zásuvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8726

Dátum: 16.06.2004

Autori: Krajger Frantisek, Wystron Alexander, Kulka Vladimir

MPK: H01R 13/625, H01R 13/623, H01R 13/506...

Značky: adaptér, spojky, elektricky, zásuvky

Text:

...Potlstatnou nevýhodou adaptćra známeho zostavu techniky je, že v dôsledku kontaktov zástrčky Ltmicstnenýchpohyblivo relatívne vzhľadom k doske s plošnými spojmi, klesá v priebehu životnosti adaptéra vodivosť elektrického spojenia,vytváraného adaptérom. Pritom je prechodový odpor obmedzený kvalitou dosky s plošnými spojmi a pripojovateľných kontaktov zástrčky. Vedľa veľmi nákladnćho konštrukčného uskutočnenia s doskou s plošnými spojmi a...

Vícekontaktní konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249984

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jagoš František

MPK: H01R 13/72, H01R 13/506

Značky: konektor, vícekontaktní

Text:

...vodičů ke kontaktním členům.Fixace vodičů je zajištěna těsnicím prvkem zapuštěným v otvoru výüstky, kolmým na průchozí otvor pro uložení vodičů. Tento těsnlcí prvek může být např. klínovitého tvaru, čímž dokonale utěsní průchozí vodiče a částečnou deformací jejich vnější izolace zabrání posuvu vodičů.Bude-li klín zhotoven např. z plastické hmoty teplem nýtovatelné, zajistí se ve fixovanám stavu tepelným roznýtováním vnějších částí....