H01R 13/11

Bezskrutková pripojovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16947

Dátum: 12.10.2010

Autori: Ramm Andreas, Schepe Walter

MPK: H01R 13/11, H01R 13/05, H01R 4/48...

Značky: svorka, bezskrutková, pripojovacia

Text:

...ramena jeďalej dané napr. pri pripojovaccj a spojovacej svorky podľa dokumentu DE 10 2004 045025 B 3.0008 Podobné svorkové pripojenie je ďalej opísané napr. pri pripojovacej a spojovacej svorky podľa dokumentu DE 39 11 459 Al, pričom je však namiesto prierezovej plochy medzi obojstranne klenutou dolnou hranou svorkového otvoru svorkovej pružiny a priečnyrn klenutímna dolnej strane kontaktného prvku upnutý a elektricky kontaktovaný vodič.0009...

Elektrická zásuvka a spojenie využívajúce túto elektrickú zásuvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18940

Dátum: 29.07.2008

Autori: Lamoureux Laurent, Jamet Vincent

MPK: H01R 11/28, H01R 13/11

Značky: túto, elektrická, využívajúce, zásuvka, elektrickú, spojenie, zásuvku

Text:

...sily u týchto spojov je 64,2 N, čo je príliš blízka hodnota.0013 Je výhodné, aby hodnota vyťahovacej sily bola v rozumných medziach, ktoré umožnia v pripade potreby vymenit zasklenie bez nutnosti výmeny elektrickej zásuvky, ale takto malý rozdiel medzi hodnotami dvoch protikladných síl nie je prijateľný, pretože naznačuje, že zásuvka by sa mohla príliš ľahko odpojit od zástrčky.0014 Samozrejme je možné zaliať elektrické spojenie do plastu,...

Razený a tvarovaný zásuvkový kontakt bez objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6216

Dátum: 11.05.2006

Autori: Marshall David, Reed Robin, Byford Brice, Meyer David

MPK: H01R 13/11, H01R 4/10

Značky: tvarovaný, objímky, kontakt, zásuvkový, razený

Text:

...zachytí v rúrkovom úseku. Pružný konzolový člen vymedzuje aspoň dva posuvnékontaktné body alebo oblasti.0011 Ďalšie význaky a Výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, spolu V spojení so sprievodnými výkresmi, ktoré zobrazujú, pomocou príkladov, rôzne význaky uskutočnenia vynálezu.0012 Obr. 1 je pohľad zvrchu na zásuvkový kontakt podľa predloženého vynálezu. 0013 Obr. 2 je bokorys zásuvkového kontaktu z obr. 1.0014 Obr....

Dutinka pro elektrický konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254309

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lancella Attilio, Ghigliotti Giovanni

MPK: H01R 13/11

Značky: elektricky, dutinka, konektor

Text:

...leží na vnější válcové ploše dutíru-ky 1.v pr. aoě, že zálcove těšesvo wdutiriky i má .konrsieintní tioušíku, jsou jglochy b-Dkfl 12, 212 výřezů 2 stejné, ale leží symet-ricky vzhledem k ose, procházející středem výřezu 2 a kolmo k -puodélné ose dutlnky 1, talkže hrany 302, 402 »od sebe odděllují vždycky větší a menší plochu. To zjpůsobuje, že úsenky pruahü 3 mezi výřezy 2 mají po obou stranach. hran 302, 402 odlišnou pevnost,tankže dutinka 1...