H01R 13/03

Materiál pre kovový pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 215

Dátum: 10.08.2002

Autori: Adler Udo, Helmenkamp Thomas, Leffers Robert, Gebhard Jürgen, Klenen Heinrich

MPK: C22C 9/00, H01R 13/03

Značky: kovový, materiál

Text:

...v roztavenom stave nanesenou kovovou vrstvou zo zliatiny cínu a striebra, pričom medzi základnýmmateriálom a nanesenou vrstvou je vytvorená intermetalickáfáza. Základný materiál - vyjadrené V 5 hmotn. - pozostáva 2 1,0 až 4,0 niklu (Ni), 0,008 až 1,0 kremíka (Si),0,02 a 1,0 cinu (Sn), 0,01 až 2,0 zinku (Zn), 0,005 až 0,2 zirkónu (Zr), 0,02 až 0,5 striebra (Ag zvyšok meď vrátane nečistôt zanesených pri roztavení. Nanesená vrstva...

Způsob výroby kontaktů práškovou metalurgií

Načítavanie...

Číslo patentu: 268799

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gyenis László, Bóday Ottó, György Tibor, Néveri István, Molnár István, Bozzay György, Major Ernö

MPK: H01R 13/03

Značky: kontaktů, práškovou, výroby, způsob, metalurgii

Text:

...kuličkovitá a uspořádají se v destičkovité struktuře.Toto řešení může být použito například u hlavní složky ze stříbra nebo mědi, přičemž jako přídavně látky se použije například bud některá z látek Jako nikl, molybden, wolfram,karbid wolframu, tuha, sirník molybdeničitý, kysličník titaničítý, kysličník zirkoničitý, GS 268 799 B 2 3kysličník rtutnatý, kysličník hlinitý, nebo směs nejméně ze dvou těchto látek. Dále může byt použito toto...