H01M 6/18

Keramický tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280669

Dátum: 06.04.1994

Autori: Smirnov Andrej Nikolajevič, Sobolev Pavlovič Boris, Krivandina Elena Aleksejevna, Trnovcová Viera

MPK: H01M 6/18, H01G 9/025, H01M 8/10...

Značky: keramický, elektrolyt, tuhý

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka chemického zloženia a prípravy keramického fluoridového tuhého elektrolytu s rýchlou iónovou vodivosťou zŕn a rozhraní zŕn, využiteľného v elektrochémii a pri výrobe súčiastok pre elektroniku, meraciu a regulačnú techniku a pod. Pozostáva z tuhého roztoku fluoridu prvku vzácnej zeminy vo fluoride prvku alkalickej zeminy a pripravuje sa lisovaním za horúca.

Viacfázový tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 258647

Dátum: 16.09.1988

Autori: Barta Čestmír, Fedorov Pavel, Mariani Emil, Sobolev Boris, Trnovcová Viera

MPK: H01M 6/18, H01M 10/39

Značky: viacfázový, elektrolyt, tuhý

Text:

...elektrónovou vodivosťou, aby aspoň jedna z fáz bola rýchlym iónovým vodičom fluoridovými tónmi, aby všetky fázy mali dostatočne vysoké a navzájom blízke rozkladné napätie a aby fázový diagram systému bol eutektického typu. Fazu s rýchlou iónovou vodivostou fluoridovými iónmi volíme tak, aby obsahovala aspoň jeden dobre polarizovatelný katiön ťažkého prvku, alebo katión s inertným párom elektrónov a aby mala štruktúru vhodnú pre výskyt...

Viaczložkový tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252981

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sobolev Boris, Řehůřek Petr, Fedorov Pavel, Trnovcová Viera

MPK: H01M 6/18

Značky: viaczložkový, elektrolyt, tuhý

Text:

...homovalentného tuhého roztoku fluoridov prvkov vzácnych zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu je založené na zistení javu jeho rýchlej aniónovej vodivosti fluoridovými iönmi. Rýchla ionová vodivosť viaczložkového tuhého elektrolytu súvisí s jeho atornárnou štruktúrou, ktorá obsahuje štruktúrne neekvivalentné fluoridové polohy, a so Schottkyho typom vlastných porúch, ktoré umožňujú rýchly...

Tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252980

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sobolev Boris, Fedorov Pavel, Mariani Emil, Trnovcová Viera

MPK: H01M 6/18, H01M 10/39

Značky: tuhý, elektrolyt

Text:

...zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu.Použitie fluoridu prvku vzácnych zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu je založené na zisteni javu jeho rýchlej aniónovej vodivosti fluoridovými iönmi. V zavislosti od druhu použitého fluoridu tuhý elektrolyt dosahuje pri 300 °C mernú lóuovú vodivosť 10 až 10 S . m pri zanedbateľnej elektrónovej vodivosti. Rýchla iónová vodivosť...