H01M 2/16

Vysokoaktívna beta-nukleačná prísada do polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18322

Dátum: 14.03.2011

Autori: Schmitz Bertram, Busch Detlef, Klein Dominic

MPK: B01D 67/00, B01D 69/02, B01D 71/26...

Značky: beta-nukleačná, vysokoaktívna, polypropylénu, prísada

Text:

...zverejňujú spôsob výroby polypropylénu so zvýšeným podielom B-propylénu. Avšak nepodávajú žiadne bližšie údaje o výrobe a vlastnostiach nukleačných činidiel,najmä nepodávajú žiadne údaje o eventuálnom použití0007 Úloha predloženého vynálezu spočívala V poskytnutí spôsobu výroby B-kryštalického polypropylénu a vhodného B~nukleačného činidla s vysokou B-aktivitou. Prostredníctvom tohto spôsobu sa má umožniť reprodukovateľné a spoľahlivé...

Organicko/anorganická kompozitná mikroporézna membrána a elektrochemické zariadenie vyrobené s touto membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17508

Dátum: 22.12.2005

Autori: Ahn Soon-ho, Lee Sang-young, Yong Hyun-hang, Hong Jang-hyuk, Suk Jung-don, Kim Seok-koo

MPK: H01M 2/14, H01M 10/0525, H01M 2/16...

Značky: membrána, touto, vyrobené, kompozitná, elektrochemické, membránou, zariadenie, mikroporézna

Text:

...vrstva anorganických častíc opísaná vo vyššie uvedenom patente nie je konkrétne definovaná v termínoch hrúbky, veľkosti pórov apórozity. Okrem toho, anorganické častice použité v separátore nemajú vodivosť pre lítium, a spôsobujú tedaznačný pokles kvality batérie.0008 Prihláška WO-A-2006/062349, ktorá predstavuje doterajší stav techniky V zmysle článku 54(3) EPC, opisuje porézny film obsahujúci organicko/anorganický kompozitný poréznyfilmový...

Organicko/anorganická kompozitná mikroporézna membrána a elektrochemické zariadenie vyrobené s touto membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16084

Dátum: 22.12.2005

Autori: Lee Sang-young, Yong Hyun-hang, Ahn Soon-ho, Suk Jung-don, Hong Jang-hyuk, Kim Seok-koo

MPK: H01M 10/0525, H01M 2/16, H01M 2/14...

Značky: membránou, mikroporézna, membrána, elektrochemické, kompozitná, touto, zariadenie, vyrobené

Text:

...Navyše, vrstva anorganických častíc opísaná vo vyššie uvedenom patente nie je konkrétne definovaná V termínoch hrúbky, veľkosti pórov aporozity. Okrem toho, anorganické častice použité v separátore nemajú vodivosť pre lítium, a spôsobujú tedaznačný pokles kvality batérie.0008 Prihláška W 0-A-2006/062349, ktorá predstavuje doterajší stav techniky v zmysle článku 54(3) EPC, opisuje porézny film obsahujúci organicko/anorganický kompozitný...

Absorpčné separátory pre sekundárne elektrické akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1433

Dátum: 19.03.2003

Autor: Lambert Urbain

MPK: H01M 2/16

Značky: elektrické, absorpčne, sekundárně, akumulátory, separátory

Text:

...bez deformácie alebo na plocho od 67 do 72 a V prípade separátorov PVC veľkosť pórov výrazne menšiu než 2 m. Príkladom je výrobok dodávaný na trh firmou Amersil SA pod názvom DC HP 340. V prípade uvedených separátorov na báze PVC je jediným prostriedkom na mierne zvýšenie objemu a veľkosti pórov doplnkový krok zvraštenia, ktorým sa plochý separátor zvlní. 0011 Obidve podmienky, ako celková poreznosť a veľkosť pórov nie sú optimálne na...

Spôsob prípravy modifikovanej katexovej membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 282612

Dátum: 20.09.2002

Autori: Newton John Michael, Bouchal Karel, D'agostino Vincent, Cooley Graham Edward

MPK: H01M 2/16, C08J 5/22

Značky: spôsob, katexovej, modifikovanej, membrány, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy modifikovaných katexových membrán, v ktorých je na polymérnej matrici nanesený sulfid striebra, volfrámu, molybdénu alebo ich zmes, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: i) vznik polymérnej matrice membrány s komplexom striebra, volfrámu, molybdénu alebo ich zmesí so zlúčeninou, ktorá je rozpustná vo vode a obsahuje skupinu -SH a ii) prevedenie komplexu pripraveného v kroku (i) na nerozpustný sulfid striebra, volfrámu,...

Separátor pre rekombinačné batérie, obsahujúci plošný útvar vytvorený mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282129

Dátum: 17.09.2001

Autor: Bourchenin Pierre

MPK: H01M 2/16

Značky: mokrou, plošný, separátor, vytvorený, obsahujúci, cestou, rekombinačné, útvar, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor na rekombinačné batérie obsahuje plošný útvar vytvorený mokrou cestou na vytváranie súvislej plochej štruktúry, ktorá obsahuje zmes sklenených vlákien a vlákien na báze najmenej dvoch syntetických hmôt, pričom vlákna sú na povrchu spolu spojené. Syntetické vlákna sú vytvorené vo forme kombinácie látok, prinášajúcich jednak tvorbu trojrozmernej siete pri vytváraní plošného útvaru a jednak zvariteľnosť plošného útvaru, pričom syntetické...

Způsob přípravy absorpčního materiálu pro separátory stříbrozinkových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268725

Dátum: 11.04.1990

Autori: Koller Aleš, Líbal Jaroslav, Pfefferle Jan, Tihon Josef

MPK: H01M 2/16

Značky: přípravy, materiálů, stříbrozinkových, článků, absorpčního, separátory, způsob

Text:

...a tvoří určitý odpor pro transport iontů, takže vnitřní odpor článků stoupá. Absorpční vrstvy ze skleněných vláken se zase při uložení článků při vyšší teplotě např. 60 °C snadno v elektrolytu rozpouštějí a rozpuštěné produkty reagují s anodou,zvyšují izolační odpor a snižují energetickom kapacitu.Uvedená nedostatky řeší způsob přípravy absorpčního materiálu pro separátory střibrozinkových článků z a 1 facelulozy,vyznačený tím, že...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255160

Dátum: 15.02.1988

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: H01M 2/16

Značky: membrána, selektivní, elektrodu, vápníkovou, iontově

Text:

...použito diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové, jehož amidícké dusikové stomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, sohematiokého struk 5kde -R je n-alkyl CnH 2 n 1 s počtem uhlikových atomú n B až 11, jako jsou N,N-difenyl-N, -(2-n-oktyloxyethyl)diamid kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové nebo N,N-dífenyl-N,N-(2-n-undecyloxyethyljdiamid kyseliny...