H01M 10/04

Zdokonalená batéria a spôsob zostavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20800

Dátum: 11.05.2012

Autor: Borden Peter Gustave

MPK: H01M 10/14, H01M 10/12, H01M 10/04...

Značky: batéria, zdokonalená, spôsob, zostavenia

Text:

...veko, podľa príkladu.Obr. 6 znázorňuje spôsob zostavenia vrstvenej batérie, s použitím odstrániteľnýchObr. 7 A znázorňuje pohľad zhora na doskovú distančnú vložku, zahŕňajúcu skosenéokraje, podľa príkladu. Obr. 7 B znázorňuje čelný pohľad na distančnú vložku v tvare U, podľa príkladu.Obr. 7 C znázorňuje sklolaminátovú distančnú vložku, majúcu okraje vystuženésklolaminátovými distančnýrní vložkami, podľa príkladu. Obr. 8 znázorňuje blokovú...

Lítiový akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19854

Dátum: 20.09.2011

Autori: Polívka Jaroslav, Postler Jiří, Procházka Jan

MPK: H01M 10/04, H01M 10/052, H01M 10/02...

Značky: lítiový, akumulátor

Text:

...akumulátorové moduly.(0011) Ďalej sú uvedené ďalšie výhodne uskutočnenia vynálezu, ktoré jeho podstatné znakyďalej rozširujú alebo konkretizujú, ale v žiadnom pripade rozsah vynálezu neobmedzujú.(0012) Veká majú na vnútomej strane rámu sústavu vzájomne prepojených drážok, pričom najmenej jedno veko je pripojené na vstup elektrolytu.(0013) Medzi vekom a prvým priľahlým rámom je umiestnená rozvodná doska s dlerami spájajúcimi drážky s...

Zariadenie na osadzovanie a úpravu skríň batérií motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16082

Dátum: 20.08.2010

Autori: Meier Jochen, Dörffel Thomas, Loer Roger

MPK: H01M 10/04

Značky: batérií, motorových, osadzovanie, zariadenie, úpravu, skříň, vozidiel

Text:

...stola, a jeden alebo viacero uchopovacích portálov, vybavených aspoň šiestimi uchopovačmi, ktorý je možné spúšťať k upínacím kazetám a ktorý slúži na odoberanie paketov dosiek batérie, ako aj zapúšťaci rám a jeden alebo viacero dopravných pásov, slúžiacich na dopravu a otáča nie poskytované skrine batérie a vybavených otáčacím ústrojenstvom.Pri väčšom zariadení môže byť upravených viacero dopravných pásov, vybavených otáčacím ústrojenstvom,...

Spôsob stlačenia bloku elektród akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5958

Dátum: 20.10.2006

Autori: Sarrau Jean-françois, Benchetrite Daniel, Camps Jean-claude, Torcheux Laurent

MPK: H01M 10/04, H01M 10/06

Značky: spôsob, elektrod, akumulátora, stlačenia, bloků

Text:

...sú pružiny 44, je nevýhodný.0015 Takýto prostriedok je objemný a je umiestnený V skrinkena úkor množstva článkov bloku.0016 Veľmi zložité je umiestniť takýto prítlačný prostriedok do tradičného dvojpólového akumulátora, ktorého skrinka sa člení do niekoľkých oddielov a v každom oddiele má jeden blok48. Toto schematicky znázorňuje obrázok 3.0017 Priestor 5 nedzi blokom 48 a bočnými stenami 3 alebo stenami 6, ktoré vymedzujú oddiely 40, je...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262889

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eckert Egon, Liška František, Roušar Ivo, Sauer Pavel, Mrázek Jan, Pychynski Karel

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...akumulátors deskovými elektrodami a případně separátory upravenými ve skří ni, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva V tom, že nejméněv jedné deskové elektrodě a/nebo separátoru je vytvořen svislý průchozí, V podstatě kruhový otvor pro prívod regeneračního prostředku, v němž je vložena trubička z umělé hmoty nebo kovová trubička s povrchovou úpravou.Základní výhoda akumulátoru podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje podstatné usnadnění...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262888

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mrázek Jan, Sauer Pavel, Roušar Ivo, Liška František, Pychynski Karel, Eckert Egon

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...práce konstrukce akumulátorových bate rií.Uvedený proh 1 émřeší akumulátor, opatřený deskovými e 1 ektrodami a případně eeparátory, upravenými ve skříni, podle vynálezu. Jeho podstata soořivá v tom, že V a/nebo na stěně akumulátoru je vytvořen průchozí kanál pro přłvod regeneračního proetředku, vyústěný spodním koncom do prostoru mezi spodním okrajom deekovýcbelektrod a dnem akumnlátoru a horním koncem do horní desky akumulátoru. Podle dalšího...