H01L 23/24

Usporiadanie obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15381

Dátum: 12.01.2012

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco, Olbrich Oliver, Gruber Markus

MPK: H01L 23/24, H01L 25/07

Značky: usporiadanie, obvodov

Text:

...udržiava odstup rámu kovovej vrstvy odokraja susediacej po obvodoch štruktúrovanej kovovej vrstvy sarozprestiera predovšetkýn po príslušnú hlavnú plochu izolačnéhotelesa, realizuje sa napríklad leptanínl na príslušnej hlavnej ploche izolačného telesa uvažovanej kovovej vrstve - súčasne s jej štruktúrovaním po obvodoch.0009 Aby sa medzi rámom kovovej vrstvy a okrajom po obvodoch štruktúrovanej kovovej vrstvy nachádzajúca hrádzová vyvýšenina...

Polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11622

Dátum: 24.12.2009

Autori: Braml Heiko, Göbl Christian, Fey Tobias, Sagebaum Ulrich

MPK: H01L 23/29, H01L 23/24, H01L 23/053...

Značky: polovodičový, modul

Text:

...zalievacou látkou, ktorá má z ďalšieho prekeramického polyméru vytvorenú základnú fázu. Pritom môže byť tento dalšíTým, že miesto pôvodnej zalievacej látky sa teraz používa zalievacia látka s ďalším prekeramickým polymérom, môže byť obzvlášť efektívny odvod tepla 2 polovodičového konštrukčného prvku do schránky a z nej do okolia. Tento další prekeramický polymér napríklad možno po zaliatí dostať do gélového alebo duroplastického stavu...

Výkonový polovodičový modul so zabezpečovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10060

Dátum: 27.09.2006

Autori: Scheuermann Uwe, Schreiber Dejan, Kroneder Christian

MPK: H01L 23/62, H01L 23/373, H01L 23/24...

Značky: zabezpečovacím, modul, polovodičový, zariadením, výkonový

Text:

...dröty spojov. Tento nadprúd spôsobuje roztavenie najmenej jedného spojovacieho drôtu, pričom následkom jestvujúcej induktivity prietoku prúdu ostáva V tvare oblúka. Toto často spôsobuje pri výkonovom polovodičovom module sozalievacou látkou na základe v krátkom časovom intervalechýbajúcej stlačiteľnosti tejto zalievacej látky a tým rýchlo vytvárajúceho sa vnútorného tlaku explóziu výkonoveho polovodičového modulu.0008 Vynález rieši úlohu...

Ochranný prvek fázky křemíkové desky s polovodičovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268946

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stejskal Pavel, Baloun Vladimír, Pojman Pavel, Zamastil Jaroslav, Šebela Miroslav

MPK: H01L 23/24

Značky: křemíkové, strukturou, fázky, desky, polovodičovou, prvek, ochranný

Text:

...zejména snížení zàvěrných a blokovacich napětí a zhoršovàní stability elektrických vlast ností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení ochranného prvku fàzky výkonového polovodíčového modulu podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že mědêná dílatační podložka je v horní částí, přílěhající ke křemíkové desce osazena na průměr menší, než je průměr křeníkové desky a přes obvod křemíkové desky a spodní část měděné dilatační podložky je nasazen...