H01L 21/60

Nosič pre elektrickú súčiastku a elektrické zariadenie obsahujúce tento nosič a túto súčiastku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10930

Dátum: 12.06.2007

Autori: Vivet Laurent, Rouleau Blaise, Morelle Jean-michel

MPK: H01L 23/13, H01L 21/60, H01L 23/367...

Značky: túto, elektrickú, zariadenie, súčiastku, nosič, elektrické, obsahujúce

Text:

...znázorňuje rez elektrickým zariadením podľa vynálezu a- obr. 2 znázorňuje rez elektrickým zariadením z obr. 1 ilustrujúcim stupeň zostaveniaelektrickej súčiastky na nosiči podľa vynálezu.Na obr. l je znázornené elektrické zariadenie podľa vynálezu. Toto zariadenie je označené vzťahovou značkou 10.Toto zariadenie 10 obsahuje nosič 12. ktorý má všeobecne tvar doštičky.Nosič 12 obsahuje najmä vodivú kovovú časť PM a časť zo syntetickćho...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9144

Dátum: 06.11.2006

Autori: Augustin Karlheinz, Göbl Christian

MPK: H01L 23/495, H01L 23/482, H01L 21/60...

Značky: modul, polovodičový, výkonový

Text:

...na popisovanie.0009 Tenký drôt uvedeného prekontaktovania je najmä z hliníka, môže mať napríklad priemer 75 m. Spojenie tenkého drôtu prostredníctvom pokoveného bodu so spínacou štruktúrovanou tenkou logickou kovovou vrstvou a so spínacou štruktúrovanou hrubou výkonovou kovovou vrstvou sa vhodne realizuje tenkým drôtom štandardným bonderom.0010 Výkonový polovodičový modul podľa vynálezu má tú výhodu, že každé prekontakaktovanie je veľmi...

Spôsob výroby zariadenia s výkonovými polovodičovými prvkami zahrnujúci krok spekania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11879

Dátum: 04.10.2006

Autori: Stockmeier Thomas, Heidenreich Dirk

MPK: H01L 23/492, H01L 21/60, H01L 21/98...

Značky: polovodičovými, prvkami, výkonovými, zariadenia, spôsob, výroby, spekania, zahrnujúci

Text:

...prvok. 0006 Základ stavu techniky pre spoje spekané pod tlakomtvori DE 34 14 065 C 2. Tento dokument uverejňuje spôsob, ktorýsa vyznačuje nasledujúcimi podstatnými krokmi spracovania0 nanesenie z kovového prášku a z rozpúšťadla pozostávajúcej pastovej vrstvy na kontaktné plochy jednotlivéhokonštrukčného prvku, ktoré sa majú spojiť0 namontovanie konštrukčného prvku na podložku, pričom vrstvapasty sa usporiada medzi konštrukčný prvok a...

Zapojenie obvodu bezdotykovej kontroly vytvorenia gulôčky na prepojovacom drôte

Načítavanie...

Číslo patentu: 269559

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tučka Fedor

MPK: H01L 21/60

Značky: gulôčky, kontroly, zapojenie, drôte, prepojovacom, bezdotykovej, vytvorenia, obvodů

Text:

...pri kontaktováni prepojovecich drotov termokom~ preeiou alebo ultrazvukom metódou gulćčke brit je potrebná po hranovom epoji prostrednictvom vyeokonepiřovóho generátoro vytvoriť na konci prepojovaciaho drotu guločku. Povel ne to určený ee orivedie z riadiaceho ayetému kontaktovecieho zariadenia vo for 2 CS.269559 B 1me štertovacieho iepulzu e ktnrýsenprivedie ne vetup iapulzného klopného obvodu łg. Bistebilný klopný obvod łg...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Wedell Martin, Stejskal Pavel, Pína Bohumil, Šátek Jaroslav

MPK: H01L 23/48, H01L 21/60

Značky: výroby, způsob, modulu, výkonového, polovodičového, bezpotenciálového

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Způsob montáže polovodičových čipů pájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252064

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rieger Jiří

MPK: H01L 21/60

Značky: montáže, způsob, polovodičových, čipu, pájením

Text:

...ke zhotovení kontaktů z druhé straM ný ae naneae rovněž před montáží ba soubor přívodů, které tytotkontakty vytváří. Přitom je čip 2 obou atran opatřen vrchní ko- Ívovou vrstvou dobře smáčitelňou měkkoupájkou. Nanesení pájky ná soubor přívodů a na jednu stranu čipu nebo na základna je možné provéstr hromadně a postačující repro rdukovatelností množství naneaené pájky a takto připravené polo tovary lze Jednoduše montovat pomocí mechanimačních...

Spôsob spájkovania sústavy prívod-polovodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 251517

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ščurková Jana, Pospíšil Tibor

MPK: H01L 21/60

Značky: sústavy, spájkovania, prívod-polovodič, spôsob

Text:

...úprava prívodu »niklom alebo .zlatom Inevyhovujú.Vyššíe uvedene nedostatky odstraňuje navrhovaný sgpôsob spájkovania sústavy »prívod-polovodíč, ktorý sa vyznačuje tým, že na zlepšenie tepelne-mechanických vlastností spoja, Ispájka PbSn sa naleguje pri spájkovvaní materiá-lom, Inapr. striebrom, z površohovej únpravy .prívodu, Hrúbka striebra sa pritom riadi hlavne potrebnou mierounalegovanía U polovodič-ových prvkov zvlášť citlivých na...