H01H 9/02

Modulové elektrické zariadenie, zahrnujúce ochranné prostriedky na zabránenie vzniku elektrických oblúkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11753

Dátum: 21.04.2008

Autor: Purgato Flavio

MPK: H01H 9/02

Značky: zahrnujúce, oblúkov, zariadenie, elektrické, ochranné, vzniku, zabránenie, prostriedky, elektrických, modulové

Text:

...vyššie uvedenej prednej a zadnej steny zahrnuje primárne kryté telo 12 hornú stenu 22, protiíahlú dolnú stenu 24 a dvojicu vzájomne protiľahlých bočných stien 26, 28 (obr. 1, 3). 0027 V uskutočnení podľa obr. 1 obvodový prerušovač 10 zahrnuje homú elektrickú prepojovaciu koncovku 30 spojenú s hornou stenou 22 a dolnú elektrickú prepojovaciu koncovku, ktorá na obrázkoch nieje viditeľná, spojenú s dolnou stenou 24.0028 Každá z hornej...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9294

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

MPK: H01H 9/02, H01H 1/58, H01H 71/08...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...spínací prístroj druhu zmieneného v úvode, pomocou ktorého môžu byt odstránené uvedené nedostatky, a u ktorého budú môct byť výrobné a skladovacie náklady pre spínacie prístroje s rozdielnymi prípojovacími svorkami, najmä výrobné a skladovacie nákladyPodľa vynálezu je to dosiahnuté tým, že uzatvárací kus obsahuje upínací nástavec, ktorý pôsobí na aspoň jednu oblast pripojovacej svorky, pričom upínacia oblasť prostá pripojovacích vodičov je V...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Grillmayer Johannes, Hammermayer Ernst

MPK: H01H 1/58, H01H 71/08, H01H 9/02...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...respektíve zmenenej konštrukcie, čo umožňuje dosiahnutie malých výrobnýchnákladov na spínací prístroj, pretože je možne pre spínací prístroj použiť rovnake puzdrá a tiež rovnaké vstrekovacie formy, ako je tomu u spínacích prístrojov so skrutkovými svorkovnicami a tiež svorky môžu byť s výnimkou použitých pružín identicke so skrutkovými svorkami. Tým sa šetria diely a znižujú výrobné náklady a umožňuje vytvorenie flexibilnej výroby, ktorá...

Systém na programovanie robotov alebo podobných automatických zariadení obsahujúcich prenosný programovací terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1304

Dátum: 19.08.2003

Autori: Calcagno Renzo, Gastaldi Gianluca, Lachello Luca, Ferla Davide, Cantello Giorgio

MPK: H01H 9/02, B25J 13/06, G05B 19/425...

Značky: prenosný, robotov, automatických, obsahujúcich, programovací, podobných, terminál, programovanie, systém, zariadení

Text:

...príslušných preklápacích tlačidiel, vytvorených na tennináli Q ďalšími tlačidlami terminálu Q operátor 1 zapamätáva súradnice optimálnej dráhy, identifikovanej pre TCP.Riadiaca logika systému sa stará o to, aby preklápacie tlačidlá dávali príkazy pre každý prípad na translačnú funkciu a rotačnú funkciu osí robota l vzhľadom na rôzne možné vzťažné systémy (Joints, Base, Tool, atď.), ktoré operátor 1 musí zvoliť a zvoliť preventívne v...

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256815

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/02

Značky: kolejových, elektrických, zvláště, kostra, přístrojů, vozidel, řídících

Text:

...obr. 7 .je tato dílčí kostra v půdorysu.Na obr. l je dílčí kostra s jedním spojovacím příčníkem j a jedním soojovacím příčníkem A s vrchlíkem spojenými prvním s druhým podélníkem 1,3 Na vnitřní části spojovacího příčníku 3 aJspojovacího příčníku A s vrchlíkem .jsou připevněny první s druhý podélný T 19315 1 ê - .Na obr. 2 .je v řezu znázorněno spojení spojovacího příčníku g s vrchlíkem s prvním a druhým podélníkem L 3, které .jsou upevněny...

Držák mikrospínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230775

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zeman Lubomír, Kaspar Zdeněk

MPK: H01H 9/02

Značky: držák, mikrospínačů

Text:

...spočívá v tom, že upevnění mikrospínsčů je velmi spolehlivá a jednoduché a umožňuje přesné nastavení funkce mikrospínače. Mikrospínač je upmxt v požadované poloze, aniž by byl defomován, případně jinak nestabilně aretován. Použitý způsob upnutí současně umožňuje jednoduchou výměnu vadných mikrospínačů bez ovlivnění optimálně nan staveně spínací polohy ostatních mikrospínačů.Na přiložených výkresech je znázorněn příklad provedení držáku...