H01H 71/08

Pripájacia svorka pre elektrické prístroje, najmä ističe

Načítavanie...

Číslo patentu: 288330

Dátum: 07.01.2016

Autor: Hrůza Radek

MPK: H01H 71/08, H01H 73/20

Značky: prístroje, svorka, elektrické, najmä, ističe, pripájacia

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia svorka pre elektrické prístroje, najmä ističe, pozostáva z pásoviny (1) vytvarovanej do podoby otvoreného strmeňa, obsahujúceho horné rameno (2), stojku (3) a spodné rameno (4), predĺžené o ľubovoľne natvarovaný výčnelok (5) na pripojenie nadväzujúcej elektrovodnej dráhy vnútri elektrického prístroja. Spodné rameno (4) pásoviny (1) je obopnuté uzatvoreným strmeňom (6) v tvare rámčeka, ktorého horná časť je závitovo spojená s...

Modulárne elektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8774

Dátum: 02.04.2009

Autori: Lebeau Bernard, Bernard Nicolas, Stoeckle Frédéric

MPK: H02B 1/20, H01R 9/26, H01H 71/08...

Značky: elektrické, modulárne, zariadenie

Text:

...bez pripojovacej svorky.0007 Existuje tiež rad modulárnych zariadeni, vktorých bol problém kombinovania vyriešený zmenou polohy pripojovacích svoriek aspoň na jednej z pripojovacích stien. Takéto zariadenia sú opisané obzvlášť vo francúzskej patentovej prihláške FR 2 787 238 a sú taktiež vybavené miestami určenými na prijímanie zubov hrebeňovej prepojovacej lišty. Tieto modulárne zariadenia spravidla obsahujú, pre každý modul a aspoň na...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9294

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

MPK: H01H 71/08, H01H 9/02, H01H 1/58...

Značky: spínací, prístroj

Text:

...spínací prístroj druhu zmieneného v úvode, pomocou ktorého môžu byt odstránené uvedené nedostatky, a u ktorého budú môct byť výrobné a skladovacie náklady pre spínacie prístroje s rozdielnymi prípojovacími svorkami, najmä výrobné a skladovacie nákladyPodľa vynálezu je to dosiahnuté tým, že uzatvárací kus obsahuje upínací nástavec, ktorý pôsobí na aspoň jednu oblast pripojovacej svorky, pričom upínacia oblasť prostá pripojovacích vodičov je V...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Grillmayer Johannes, Hammermayer Ernst

MPK: H01H 71/08, H01H 1/58, H01H 9/02...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...respektíve zmenenej konštrukcie, čo umožňuje dosiahnutie malých výrobnýchnákladov na spínací prístroj, pretože je možne pre spínací prístroj použiť rovnake puzdrá a tiež rovnaké vstrekovacie formy, ako je tomu u spínacích prístrojov so skrutkovými svorkovnicami a tiež svorky môžu byť s výnimkou použitých pružín identicke so skrutkovými svorkami. Tým sa šetria diely a znižujú výrobné náklady a umožňuje vytvorenie flexibilnej výroby, ktorá...

Spínací prístroj na vstavanie do spínacej skrine a ochranný vypínač FI pri chybnom prúde/ochranný vypínač LS vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283786

Dátum: 19.12.2003

Autor: Schuh Gerhard

MPK: H01H 71/08

Značky: skříně, prístroj, vstavanie, vedenia, spínacej, vypinač, ochranný, chybnom, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Spínací prístroj na vstavania do spínacej skrine má vedenie (2) na vytvorenie elektrických spojení k pripojovacím svorkám (3) ďalšieho bezprostredne vedľa usporiadaného spínacieho prístroja (4). Vedenia (2) sú usporiadané na spoločnom nosiči (6). Každé z vedení (6) je samo osebe pohyblivé a nosič (6) je uložený v spínacom prístroji (1) posuvne medzi zasunutou a vysunutou polohou rovnobežne s bočnými stenami (10, 11) spínacieho prístroja (1)....

Stykačové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279797

Dátum: 12.03.1999

Autor: Floc'h Noël

MPK: H01H 71/08

Značky: zariadenie, stykačové

Zhrnutie / Anotácia:

Stykačové zariadenie obsahuje teleso (400) s niekoľkými rovnobežnými sekciami, ku každej z nich je priradený spínač vradený do obvodu, ktorý sa má ovládať stykačom, a ktorého pohyblivý kontaktný prvok je ovládaný pohybmi spoločného ovládača (16), pričom najmenej jeden z týchto spínačov je vo forme slaboprúdového monostabilného mikrospínača s rýchlym vypínaním, ktorého svorky pevných kontaktov sú elektricky spojené so zodpovedajúcou z vonkajších...

Bezpečnostní svorka k akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258386

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kadeřábek Karel

MPK: H01H 71/08

Značky: svorka, akumulátorů, bezpečnostní

Text:

...se využije setrvačnosti hmoty elementu bezpečnostní svorky a tím se rozpojí celý obvod autobaterie. Vůz je rázem zabezpečen před elektrickým zkratemNa připojeném výkrese je zobrazeno jedno konkrétní provedení bezpečnostní svorky podle vynálezu, kde na obrázku č. 1 je bezpečnostní svorka V nárysu V částečném řezu a na obrázku č. 2 je zobrazena v půaorysu.Bezpečnostní svorka podle vynálezu sestává ze svorky l pölu akumulátoru, svorníku 3...