H01H 71/00

Prúdový chránič s vlastnou ochranou kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6790

Dátum: 03.06.2014

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 71/00, H01H 77/06, H01H 73/18...

Značky: chránič, prúdový, vlastnou, kontaktov, ochranou

Text:

...uhasením elektrického oblúka v zhášacej komore.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie prúdového chrániča s vypínacou cievkou je mázomené na obr. l a obr. 2. Na obr. l je pohľad na fázovú stranu prúdového chrániča s vypínacou cievkou. Na obr. 2 je pohľad na chráničovú stranu N pólu s toroidným transforrnátorom a polarizovaným relé.Na obrázku l je znázomená fázová strana prúdového chrániča V zapnutom stave. Je uložená v izolačnom puzdre...

Istič s dvomi zhášacími komorami a prepojenými vynášačmi oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6602

Dátum: 02.12.2013

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 71/00

Značky: prepojenými, zhášacími, komorami, oblúka, istič, dvomi, vynášačmi

Text:

...vynálezu. Podstatou tohto riešenia je vodivé prepojenie dvoch vynášačov elektrického oblúka v dotyku s prepojovačom a rozpínajúcimi kontaktmi,ktoré umožňuje vynesenie elektrického oblúka na ďalej uložené zhášacie komory. Toto riešenie umožňuje realizovať zhášacie komory s vyšším počtom zhášačov a zväčšenou dĺžkou. Haseníe elektrického oblúka a obmedzenie skratových prúdov so zvýšeným počtom zhášačov v komorách je účinnejšie a je možné...

Spínacia mechanika na ochranný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 286770

Dátum: 20.04.2009

Autor: Nyzner Alfred

MPK: H01H 71/00

Značky: spínač, mechanika, spínacia, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutá spínacia mechanika (15) na ochranný spínač, ktorý má dve spoločne spínané spínacie dráhy s pohyblivými kontaktmi (8, 8'), upevnenými na spínacom mostíku (9, 9'), pričom je upravený nosník (17), otočne uložený okolo pevnej osi (16) otáčania na puzdre mechaniky, ktorý má medzistenu (18), prebiehajúcu kolmo na os (16) otáčania mechaniky, na ktorej obidvoch bočných plochách je vždy natvarovaný valec (19, 19'), oporná zarážka (26, 26'),...

Ručný tepelný elektrický spotrebič s časovým vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5141

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: G05B 9/00, H01H 71/00, D06F 75/00...

Značky: tepelný, ručný, časovým, elektricky, spotrebič, vypínaním

Text:

...Toto zariadenie 1 obsahuje elektrický prívod 11 umiestnený na zadnej homej časti tela 22. Z elektrického prívodu 11 vedie vnútrom tela 22 elektrické vedenie 15 do dotykového vypínača 12, časového vypínača 13 a tepelnej špirály 14, ktoré sú taktiež vzájomne prepojené elektrickým vedením 15 a tvoria ostatné súčasti zariadenia 1 na časové vypinanie. Dotykový vypínač 12, slúžiaci na rozpojenie kontaktov pri pusteni rúčky, je upevnený na...

Prúdový chránič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4921

Dátum: 06.12.2007

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 71/00

Značky: prúdový, chránič

Text:

...smerom k rozpojenej polohe a v mieste 104 otočného spojenia pohyblívého kontaktu 2 s variabilnou vzperou, zostavenou z členov 11, 12, je ešte pripojene signalizačné ťahadlo 5 signalizačného ústrojenstva 50 stavu zopnutia pohyblivého kontaktu 2 s pevným kontaktom 6. Výhodne je tu v tomto prikladnom vyhotovení vytvorený pohyblivý kontakt 2 ako sústava kontaktového ramena 201 s kontaktným blokom 211 z odolného materiálu a tlačne botky 202, otočne...

Zariadenie na odpojenie od zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4856

Dátum: 02.11.2007

Autor: Štepanovský Peter

MPK: B60R 17/00, H01H 71/00

Značky: odpojenie, zdroja, zariadenie

Text:

...sú napojené na prepinaciu cievku.Prehľad obrázkov na výkreseNa predloženom obrázku č. 1 je znázomená schéma prvého riešenia a na predloženom obrázku č. 2 je znázornená schéma druhého riešenia.Zariadenia na odpojenie od zdroja má nárazový prvok 2 s ukostrením, ktorý spina mínusový prúd aje spojený s prvým konektorom 6 prepínacieho relé. Druhý konektor 7 je na jednej strane ukostrený a vnútri prepínacieho relé je ukončený ramienkom 4, Tretí...

Spúšťací mechanizmus pre nadprúdové vypínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285827

Dátum: 09.08.2007

Autori: Kadan Paul, Polgar Tibor

MPK: H01H 71/00

Značky: vypínacie, spúšťací, nadprúdové, zariadenie, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Spúšťací mechanizmus pre nadprúdové vypínacie zariadenie, ako je napríklad istič vedenia, obsahuje spúšťaciu kotvu (11), ovládajúcu zámok (18) vypínača, pričom sama je ovládateľná cievkou (6), ktorou preteká monitorovaný prúd. Spúšťacia kotva (11) je vo svojej polohe pokoja pridržiavaná pružinou (12) a elektromagnetom (20), ktorého cievkou (7) preteká monitorovaný prúd, prípadne prúd priamoúmerný monitorovanému prúdu, pričom cievka (7) je...

Vonkajší odpínač pre práce pod napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4668

Dátum: 04.01.2007

Autor: Wolf Július

MPK: H01H 71/00

Značky: vonkajší, napätím, odpínač, práce

Text:

...cez závesné izolátory upevnené. V tých prípadoch, ked táto konzola vedeniaje umiestnená na vrchole stlpa, je odpínač namontovaný na nosnom ráme pod vedením.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je bočný pohľad na vonkajší odpínač pre práce pod napätím, ktorý je upevnený na vrchole stĺpa na nosnom kríži .Na obr. 2 je bočný pohľad na vonkajší odpínač pre práce pod napätím, ktorý je upevnený na nosnom ráme pod vedením.Príklady uskutočnenia...

Mechanizmus pre bezpečnostný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11352

Dátum: 26.10.2005

Autor: Hemmer Aloysius Gerardus Majella

MPK: H01H 71/00, H01H 71/52

Značky: mechanizmus, spínač, bezpečnostný

Text:

...tej istej sily a rýchlosti.0004 Zapínanie spínača spôsobom, ktorý je závislý od spôsobu, ktorým je ovládaný, ako je známe z vyššie uvedeného stavu techniky, môže viesť k taveniu kontaktov kedykoľvek sú aplikované prúdy vysokej záťaže, čo spôsobuje zmenšenie životnosti spínača.0005 Predložený vynález usiluje o poskytnutie mechanizmu pre spínač, v ktorom sa zapínanie a vypínanie uskutočňuje nezávisle od osoby ovládajúcej0006 V súlade s...

Spúšťací mechanizmus ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3932

Dátum: 05.10.2004

Autor: Martinusík Miroslav

MPK: H01H 71/40, H01H 71/00, H01H 71/52...

Značky: spúšťací, mechanizmus, ističa

Text:

...61 tejto drážky 81. Plôška, tvoriaca jednosmemú zarážku 911, môže mat aj určitú odchýlku od normály k prvej, pevnej stene 61 drážky 81, ale uhol tejtoodchýlky nesmie byt väčší, ako trecí uhol, zodpovedajúci trecej dvojici materiálov šmykovej pätky 8 a druhej, pohyblivej steny 91 tejto drážky 81. V opačnom prípade by totiž sila medzi šmykovou pätkou 81 a druhou, pohyblivou stenou 91, drážky 81 vyvodzovala nežiaducu dotykovú silu na uvedenú...

Vonkajší poistkový spodok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1272

Dátum: 06.11.1996

Autori: Man Jaroslav, Král Josef, Černý Pavel

MPK: H01H 71/00, H01H 71/02

Značky: poistkový, spodok, vonkajší

Text:

...obsahujúci základnú dosku 1, umiestnenú napríklad na neznázornenom nosnom stĺpe vonkajšieho vedenia, na ktorej je v príkladnom vyhotovení upevnený podporný izolátor g, pričom k hornej časti podporného izolátora g je pripevnený prvý pripojovací pásik à s poistkovým kontaktom na uchytenie jedného konca známej poistkovej patróny. Na prvom pripojovacom pásiku 1 je známym spôsobom uchytený neznázornený fázový vodič, ktorý na svojom opačnom...