H01H 43/00

Rozdeľovač napätia na schodišťové osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5242

Dátum: 07.09.2009

Autor: Červenka Vladimír

MPK: H01H 43/00, H05B 37/02

Značky: napätia, schodišťové, osvetlenie, rozdělovač

Text:

...napätia zdroja Z 2 je prepojený s časo obvodom ČO a s kontaktom relé RE 2, ktorého druhý vývod je prepojený na Štart časového obvodu 3,3 druhý pól zdroja Z 2 je pripojený na časový obvod ČO, ku ktorému je pripojená s jedným aj druhým vývodom ovládacia cievka relé REl, ďalej prepínaní kontakt prepínača Prl je prepojený s odporom R 3, s vývodom diódy D 4, ktorej druhý vývod je prepojený s ovládacou cievkou RE 2 a s kondenzátorom C 2,...

Časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4991

Dátum: 05.02.2008

Autor: Krajňák Ján

MPK: H01H 43/00

Značky: časový, spínač

Text:

...žltej LED Y v trvaní malého okamihu (1 s), ktorý určuje sériové zapojenie R 5, D 3, C 5. Kondenzátor C 5 sa rýchlo nabije, vývod 6 I 02 dosiahne 2/3 Un a tým sa uvedie vývod 3 I 02 do úrovne L. Počas tohto krátkeho časového intervalu sa nabije odrušovací kondenzátor C 6 cez R 5,čím vývod 2 I 01 dosiahne jednoznačnú úroveň H.Týmto je vyriešený nedeñnovaný stav v momente zapnutia sieťového napätia. Kontrolný obvod tvorený I 02 plní aj...

Ovládač chodbového svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4243

Dátum: 08.09.2005

Autor: Sihelský Peter

MPK: H01H 43/00, H05B 39/00

Značky: světla, ovladač, chodbového

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na obr. 1 - bloková elektrická schéma, obr. 2 - zapojenie zariadenia do obvodu,obr. 3 - podrobná elektrická schéma.Zariadenie ovládača chodbového svetla podľa obr.l pozostáva zo šiestich blokov, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Elektronický spínač 1 je tvorený polovodičovou súčiastkou typu triak. Merač výstupného prúdu 2 podľa obr.l je tvorený súčiastkami, ktoré sú...

Spôsob a zariadenie na výrobu zostavy kefy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1086

Dátum: 21.10.2003

Autori: Melz Matthias, Ebert Roman, Stark Thorsten

MPK: H01H 43/00, H01R 39/00

Značky: zariadenie, výrobu, spôsob, zostavy

Text:

...1 alebo V patentovom spise DE 100 58 872 A 1.V patentovom spise US 2 430 279 je navrhnuté usporiadanie gule a pružiny za účelonl prednapínania kefy V bočnonn smereproti stene trubice kefy.Podľa tejto konštrukcie je ale nevýhodné, že pružina,ktorá je dodatočne navrhnutá na základe technických podmienoka určená na nastavenie kefy V trubici, musí mať vyššiupružinovú silu, ako je to V prípade uskutočnení, pri ktorých je zaistená vôľa medzi kefou...

Elektronický spínač najmä pre zapojenie do obvodov osvetlenia schodíšť a dlhých chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 617

Dátum: 05.10.1994

Autor: Sekáč František

MPK: H01H 43/00

Značky: spínač, najmä, elektronický, zapojenie, dlhých, obvodov, osvetlenia, chodieb, schodišť

Text:

...Ostatné svietidlá nie sú v činnosti. u2) osvetlenie schodišťa pre pohyb smerom hore alebo dole- v poradí druhým iniciovaním ovládacieho člena. elektronický spínač zapne osvetlenie nad a pod daným podlažím. Osoba si zvolí smer pohybu a zostúpi napr. na nižšie podlažie, ktoré je osvetlené, kde opäť iniciuje ovládací člen, pričom je zopnuté opäť osvetlenie poschodiapod ním. Vrchné rozsvietené poschodie časová základňavypína. Takto osoba...

Zapojenie polovodičového časového spínača osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278480

Dátum: 10.08.1994

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: H01H 43/00, H05B 39/02, H05B 37/02...

Značky: polovodičového, osvetlenia, časového, zapojenie, spínača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie polovodičového časového spínača osvetlenia, tvorené usmerňovačom, programátorom, časovačom a koncovým spínačom, je určené predovšetkým na časové ovládanie osvetlenia schodísk jednotlivo po poschodiach. Funkcia spínača je zabezpečovaná potrebným stabilizovaným napätím. Tým, že toto napätie prejde na základe impulzu zo spínacieho integrovaného obvodu (IO1) cez spínací tranzistor (Tl) a výstupný tranzistor (T9) do riadiacej elektródy...

Časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264872

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jelínek Zdeněk, Lochman Zdeněk

MPK: H01H 43/00

Značky: časový, spínač

Text:

...spínání krátkých spínacích cyklú užitím prvků. které časový spínač stejně musí obsahovat, přičemž pro stejný efekt není již nutné užít speciálních a nedostupných mžikových spínačů nebo případně dalších přídavných spínacích prvků řízených další elektronikou, což dále komplikuje zapojení a neúměrně zvyšuje cenu. Časový spínač odstraňuje uvedené problémy při zachování jednoduchosti zapojení.zapojení podle vynálezu znázorňuje obrázek.jem 53...

Paměťový a ovládací obvod časovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236396

Dátum: 01.11.1987

Autor: Koč Zdeněk

MPK: H01H 43/00

Značky: ovládací, paměťový, obvod, časovače

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je umožnit levnou výrobu paměťového a ovládacího obvodu časovače. Toho se dosáhne sloučením funkce pamětí a ovládacího obvodu časovače, za použití jednoho klopného obvodu a jednoho tranzistoru. Klopný obvod, napájený z pomocného, na síti nezávislého zdroje, například baterie, akumulátoru, uchovává informaci o tom, že zátěž, zpravidla relé připojující spotřebiče o vyšším výkonu, má být připojena, i když dojde k výpadku síťového...

Zapojenie na univerzálne časové spínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229502

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: H01H 43/00

Značky: spínanie, univerzálne, časově, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je ovládanie dvoch zásuvok dvojpolohovým prepínačom so sériovo zapojeným kontaktom časového motorkového relé. Zapojenie podľa vynálezu možno s výhoodu použíť na časové spínanie riadiacich okruhov elektronických regulátorov.