H01H 33/42

Ultrarýchly istič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278078

Dátum: 15.10.1991

Autor: Blochouse Roland

MPK: H01H 33/42, H01H 71/43

Značky: ultrarýchly, istič

Zhrnutie / Anotácia:

Ultrarýchly istič s kvapalinovým tlmením obsahuje zvisle sa pohybujúcu ponornú tyč (95) opatrenú na hornom konci odtlačovacím kotúčom (37) a kontaktným mostíkom (39), pričom odtlačovací kotúč (37) je elektromagneticky spriahnutý s cievkou (35). Ďalej obsahuje prostriedok na zaistenie polohy ponornej tyče (95) v zopnutom stave a dutinu (99) s tlmiacou kvapalinou, do ktorej utesnene zasahuje spodný koniec ponornej tyče (95). Spodná časť ponornej...

Dvojčinná souměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253026

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kalina Josef, Karel Zdeněk

MPK: H01H 33/42

Značky: velmi, vysokého, pneumatická, brzda, pneumatické, souměrná, spínačů, dvojčinná, pohony, napětí

Text:

...válec Q s pracovním,pístem 1 a tlumícím pístem § v dolní poloze tak, že tlumicí píst § je opřen o tlumicí podložku 32 a opěrné šrouby gg. Horním talířem il jsou zatěsněny otvory 3 závislého přepouštění mezi horní stranou společného dna L a kanálem Z. Dolní talíř zg je držen distančními svorníky EQ volně v prostoru pod dolní stranou společného dna 1. Přestavení pístü 1, §, dutého válce § do horní polohy, kdy je spínač v zapnutém stavu, je možné...

Dvojčinná nesouměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252761

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kalina Josef, Bruha Michal

MPK: H01H 33/42

Značky: nesouměrná, brzda, vysokého, pohony, napětí, velmi, dvojčinná, spínačů, pneumatické, pneumatická

Text:

...prvním těeněním li. Dutý zapínací píst a je vložen do vnitřního prostoru 39 dutého válce Q. Dutý válec g má na konci uloženém v pracovním prostoru g§ pracovního válce i vytvořen pracovní píst llopatřený čtvrtým těsněnímjł a pístnicí 1 g. Na konci uloženém v tlumicím prostoru 33 dutého tlumicího válce g je opatřen tlumicím pístem§ sed sedmçým těsněním 31. Pod pracovním pístem l je na vnějším povrchu dutého válce § první válcový nákružek...

Pneumatický ovládací blok pro pohon spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251386

Dátum: 16.07.1987

Autori: Slunčík Pavel, Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: pohon, ovládací, spínače, pneumatický

Text:

...zňpadłw EL Je opatřeno odvsduiñovací otvorel u. Dutina L 8 blokovecí odpadky il přechňzí elěre k dutćnu pístu g hlavního ventílu K v prostor 31 nad píste g blokovací odpadky í a dále v otvor § 51, úetící do první duv tmy 33 hlavního ventílu Ľ.Píet g hlokovací apadky x Je na straně přlvrlcenć k dutonu píetu n hlavního ventílu H 1 opatřen hřídele 22. těsnčný šesti thnění Q a ukončený na konci jí kužele o vrcholovó úhlu větěí než 20 ° a enší...

Elektromagnetický ventil se dvěma nezávislými elektromagnetickými obvody pro zdvojené ovládání pneumatické části ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251383

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: nezávislými, dvěma, ventilu, obvody, pneumatické, elektromagnetickými, ventil, ovládání, částí, zdvojené, elektromagnetický

Text:

...vo druho oiovo vrtoní 51. Vnitřní podolnou dutinou 11 proeloní pnounotickt konol Q. Druho nopohyblivo ,jodQ 12, no nn obvodo čtyři otvory o vnitřníni an pro otohovncí orouby.tyto otvory nohou no obrozku okruhu o Jsou no obvodu druhoho nepołwblivoho idu n. In horní plolo 55, příruhy druhoho nopołxyblivoho áodro n je áodonocto connoní oouoní 41,. Vo opodní um. druhoho ooovoho vrtoní § 1 druhoho nopołwblivoho jádro 31.jo tłotí txjubkovo...

Pneumatický ovládací blok pro pohon spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242925

Dátum: 15.04.1987

Autori: Doležel Pavel, Straka Vladimír, Brezovický Ján

MPK: H01H 33/42

Značky: pneumatický, spínače, pohon, ovládací

Text:

...ním a dnem 33 dutiny ga blokovací západlq E 24.Dno 31 dutiny m hlokovací západky in je opetřeno odvaduüňovacín otvorom 31. Ľutina za blokovaoí západky §ZL přechání směrem k duténu piatu L 1 hlavního ventilu Ľ v prostor33 nad píatem n blokovací sápadky BZL a dále v otvor m, ústícíoo první dutiny â hlavního vantilu B 1.Píat 39, blokovaoí západky MJ, je na straně přivrácená k dutému piatu Q hlavního ventílu BI opatŕen hŕídelam 32, těsněným ěestým...

Převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 235798

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kalina Josef, Maxa Stanislav, Bruha Michal

MPK: H01H 33/00, H01H 33/02, H01H 33/42...

Značky: převodový, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového mechanismu vypinačů s větším počtem zhášecích míst a řeší rozvedení přímočarého pohybu vyvozeného pístem pohonu do dvou směrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěsy, opatřené čepy pro nasazení valivých elementů, uložených na dosedacích plochách třmenu jsou spojené předepnutými šrouby a umístěné tak, že alespoň jedna styková normála dosedací plochy valivého elementu a horní dosedací plochy třmenu je podélnou osou...