H01H 3/02

Lišta na ochranu prstov, najmä pre vonkajšie a vnútorné otočné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6582

Dátum: 22.06.2007

Autori: Schiffers Herbert, Grein Horst, Fritsche Wolfgang

MPK: E05F 15/00, H01H 3/02, B60J 10/00...

Značky: otočné, vnútorné, lišta, najmä, dveře, ochranu, prstov, vonkajšie

Text:

...hrúbku, čím sa taktiež podporí vyvolanie zopnutia šikmo zvnútra na čelnú stenu vyvíjanou silou.0017 Keď je tvar čelnej steny konvexný, výsledné predpätie profilovej lišty umožňuje vyvíjanie sily, koncentrované v smere ku komore so spínacou lištou, ktoré podporí ľahké spustenie spínacieho signálu.0018 Profilová lišta výhodne vykazuje kruhovú stredovú komoru. Tým dostane celkový tesniaci profil symetricky stabilnú úpravu ako oporu pre...

Spínací mechanizmus, predovšetkým nožný spínač pre výrobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6634

Dátum: 29.11.2006

Autor: Sperrer Gerhard

MPK: H01H 3/02, B21D 55/00

Značky: nožný, zariadenie, výrobné, spínací, mechanizmus, predovšetkým, spínač

Text:

...je to, že ak je požadovaná veľká ovládacia zóna, musí viacdráhový spínač vykazovať veľkénatiahnutíe pozdĺž dosadacej plochy, čo vykazuje vyššie nároky na priestor,ktorý je v dôsledku natiahnutia viacdráhového spínača pozdĺž dosadacej plochy využiteľný na ďalšie účely len podmienene. Náklady pri použití takéhoto viacdráhového spínača sú popri tomto faktore aj vdôsledku zvýšených výrobných nákladov pri veľkom natiahnutí viacdráhového spínača...

Spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285132

Dátum: 12.06.2006

Autor: Schulze Claus-peter

MPK: H01H 3/02

Značky: spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Spínač s kontaktnou páskou (1) uloženou na kĺbovej osi (2) a majúcou prvý hlavný kontakt (3a), ktorá sa dá natáčať k druhému hlavnému kontaktu (3b), pričom je kĺbová os (2) uložená v otvore (6) na uloženie kĺbu kontaktnej páky (1). Tento otvor (6) na uloženie kĺbu má aspoň jeden úsek otvoru (6b) s rotačnou symetrickou konvexne alebo konkávne uskutočniteľnou stenou, ktorá sa dá na vytvorenie dvojice klzných ložísk uviesť do záberu s príslušným...

Univerzálny krájač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 414

Dátum: 20.02.2003

Autori: Sedovsek Aleksander, Kovacic Peter

MPK: H01H 3/02, B26D 7/00

Značky: krájač, univerzálny

Text:

...prvého elastického pružíacehoelementu vytvarovaný na vodiacom elemente a je opatrenývýstupkom, ktorý je na telese pridržiavaný V protikuse. Výstupok a protikus pritom tvoria pripevňovací prostriedok, ktorý fixuje prvý elastický pružiaci elementPodľa výhodného uskutočnenia obsahuje teleso prvé uloženie, do ktorého je zvonku prvým otvorom v telese vložiteľné prvé tlačítko, pričom toto prve tlačítko obsahuje zaskakovaci prostriedok, ktorý zaskočí...

Bezpečnostný profil zatváracieho okraja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6662

Dátum: 26.08.2002

Autori: Beckhausen Karlheinz, Menz Jürgen

MPK: E05F 15/00, F16P 3/00, H01H 3/02...

Značky: profil, okraja, zatváracieho, bezpečnostný

Text:

...vytvorené elektricky vodivé výbežky v tvare zhrubnutia alebo lišty. Vspínacej komore je na protiľahlej strane uložená elektricky vodivá protiplocha. Týmito elektricky vodivými výbežkami v tvare zhrubnutia alebo lišty, ktoré sú prirodzene prispôsobené veľkosti spínacej komory a sú priradené k elektricky vodivej protiploche na protiľahlej strane spínacej komory, vzniká už pri malých pohyboch spínacej komory styk výbežkov s...

Zařízení pro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260231

Dátum: 15.12.1998

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: elektrických, zařízení, hlavních, obvodů, ovládání, řídících

Text:

...1 večkových spínačů Q byly od sebe vzdáleny na rozteč 3 vačkových spínačů.§. Na večkových kotoučích 5 nejsou zndžaznäna vybrání odpovídající spínacímu programu zařízení.Na obr. 2 je znázorněn vačkový válec uložený čepy 3 V ložis~ kách 3. Večkový válec tvoří nosné část 4 vsčkového válce, na které jsou nřipevněny vačkové kotouče j opatřené drahou 2 pro kladičku 1 vačkového spínače Q. která má tvar šroubovice se dvěma stoupáními § závitu....

Pákový mechanismus elektrických přístrojů, zejména trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258334

Dátum: 16.08.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: pákový, vozidel, zejména, elektrických, trakčních, přístrojů, mechanismus

Text:

...je na obrázku ořiloženého výkresu.První dvouramená klika g, uložeàá vrcholem na pohonném hřideli l. má jedno rameno ooatřeno tažnou pruänou L 3 a druhé rameno, uložené na orvnim onodlouženém čepu 3, je opatřeno prv nim táhlem 3 Jeho druhý konec je spojàn druhým prodlouženýmčepem j s klikou Q. ua je druhým koncom spojena s hnaným hřidelem 1. na němž je umísfěn mechanismus 15 zadávacího členu ,Na prodlouženćm druhém čepu Ž jo dále uloženo...

Pákový mechanismus, zvláště elektrických přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257990

Dátum: 15.07.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: zvláště, mechanismus, vozidel, přístrojů, pákový, elektrických, kolejových

Text:

...kontaktní ústrojí Q, pevný základ ll, na kterém jsou pátými a čtvrtými čepy lg, lg upevněna vně pevného základu ll druhá táhla ll. Na čtvrtém čepu ll je umístěn jeden vrchol třmenu § upevněný prvním čepem § na posuvné tyči g. Ve vrcholu nepravidelného šestiúhelníku třmenu É protilehlěmu čtvrtým čepům ll je umístěn druhý čep 1, na němž je upevněno první táhlo 2 s vidlicí gâ, upevněné třetím čepem Q v oku lg opřeném o pružný element ll...