H01H 1/58

Tlakový spínač na riadenie kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6470

Dátum: 02.08.2013

Autor: Deubler Alfred

MPK: F04B 53/22, H01H 1/58

Značky: tlakový, spínač, riadenie, kompresora

Text:

...zo. To bráni tomu, že by napájací kábel A), ktorý je vnútri telesa zil upevnený na pripojovacich svorkách spínacej mechaniky, mohol byť pri mechanickom namáhaní vytiahnutý.Na dne 26 je vedľa priechodnej objímky 30 ďalej upevnené samčia normovaná zdierka 32 pre chladiace prístroje, ktorá zodpovedá norme EC 60320-Cl 4, a ktorá na obr. 2 vyčnieva smerom dole z dna ě. Pritom sú vývody 33 tejto normovanej zdierky g pre chladiace prístroje vnútri...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9294

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

MPK: H01H 9/02, H01H 71/08, H01H 1/58...

Značky: spínací, prístroj

Text:

...spínací prístroj druhu zmieneného v úvode, pomocou ktorého môžu byt odstránené uvedené nedostatky, a u ktorého budú môct byť výrobné a skladovacie náklady pre spínacie prístroje s rozdielnymi prípojovacími svorkami, najmä výrobné a skladovacie nákladyPodľa vynálezu je to dosiahnuté tým, že uzatvárací kus obsahuje upínací nástavec, ktorý pôsobí na aspoň jednu oblast pripojovacej svorky, pričom upínacia oblasť prostá pripojovacích vodičov je V...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

MPK: H01H 71/08, H01H 9/02, H01H 1/58...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...respektíve zmenenej konštrukcie, čo umožňuje dosiahnutie malých výrobnýchnákladov na spínací prístroj, pretože je možne pre spínací prístroj použiť rovnake puzdrá a tiež rovnaké vstrekovacie formy, ako je tomu u spínacích prístrojov so skrutkovými svorkovnicami a tiež svorky môžu byť s výnimkou použitých pružín identicke so skrutkovými svorkami. Tým sa šetria diely a znižujú výrobné náklady a umožňuje vytvorenie flexibilnej výroby, ktorá...

Kontaktní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245485

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štancl František, Seidl Pavel, Formánek Leopold, Novotný Pavel, Balek Vlastimil, Loutocký Miroslav, Štipita Matij

MPK: H01H 1/58

Značky: zařízení, kontaktní

Text:

....Poaerouuoe nonmaxmaoe yorponcmno (mr.I.2) conepxum nauenu I. nounuxnun xnamaxm 2. xoamaxmnym npymuay 3 n ocHDBBHMB 4. Banana I uuenr yruyónenue uns Bnyrpeanero or pasuqnmensnoro KOHBHB 5, a wasxa KDHTBKTHHB nucwynu 6, K 0 mopue Bxonaw B nasu 7 ocaoaauua 4. Konsnesoe nonmanwnoa ycmponcwso (mur. 8,4) couepuur Z-oópaanue Hamann 8. KDHTBKTHHG npymuan 9, uaonanuoaaue maüön I 0, xopnyc II n xpnmxy I 2. Konsno S uueem npyrnoe nonepeunoe ceqeaue.B...

Zapojení elektronického ovládání silového stykače k odvedení stejnosměrného bludného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236971

Dátum: 01.10.1986

Autor: Badouček Jiří

MPK: H01H 1/58

Značky: stykače, odvedení, proudu, silového, elektronického, bludného, ovládání, stejnosměrného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronického ovládání silového spínače k odvedení stejnosměrného bludného proudu z kovového úložného zařízení, například kovových potrubí, umístěných v blízkosti kolejových elektrických trakcí. Podstatou vynálezu je, že úložné zařízení je spojeno s prvním vstupem prvního diferenciálního zesilovače a s prvním vstupem druhého diferenciálního zesilovače, přičemž druhý vstup prvního diferenciálního zesilovače je spojen...

Tlačítkový spínač s můstkovým kontaktním systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230036

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kunc Josef

MPK: H01H 1/58

Značky: kontaktním, tlačítkový, spínač, systémem, můstkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačítkový spínač s můstkovým kontaktním systémem s dvojicí bezšroubových svorek, vyznačený tím, že jeho pevné kontakty (1, 2) jsou spojeny s bezšroubovými svorkami (12) spojkami (3) ve tvaru písmena U, jejichž vnitřní ramena (4) tvoří doraz vodičů (8), uchycených v bezšroubových svorkách (12) v prostoru mezi vodícími výztuhami (5, 6).