H01F 27/40

Zariadenie na odporové zváranie so zdrojom prúdu na jednej klieštine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19789

Dátum: 31.10.2012

Autori: Neuböck Johannes, Artelsmair Bernhard, Wolfsgruber Stefan, Schultschik Christoph

MPK: B23K 11/24, H01F 27/40, B23K 11/31...

Značky: klieštine, zdrojom, zváranie, zariadenie, odporové, jednej, prúdu

Text:

...kontaktov. V dôsledku najmenej štyroch kontaktov (dva kontakty pre plus pól a dva kontakty pre mínus pól) je podľa vynálezu prenášaný polovičný rovnomerný prúd, čím sú tiež redukované prenosové straty. Tým sa tiež dosiahne podstatné zväčšenie aktívnych kontaktných plôch a redukcia prechodových odporov. Prostredníctvom zariadenia na odporové zváranie podľa vynálezu je pri zváracom prúde, napríklad 20 kA, dosiahnutý inštalovaný príkon...

Zariadenie pre prevenciu explózie elektrického transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13078

Dátum: 22.06.2006

Autor: Magnier Philippe

MPK: H01F 27/40, H01F 27/14

Značky: zariadenie, elektrického, explózie, prevenciu, transformátora

Text:

...výstupe z nádrže za účelom zníženia tlaku v nádrži, zásobníkom usporiadaným v smere poistného tlakového prvku anajmenej jedným šupátkom s tučným vypínaním, ktorý je na výstupe zo zásobníka usporiadaný tak, aby bol zásobník hermeticky uzavretý a aby sa tak zachytilo médium prejdené poistným tlakovým prvkom. Zariadenie pre prevenciu ďalej obsahuje podtlakovú komoru (16) usporiadanú medzi tlakovým poistným prvkom (15) a zásobníkom, vedenie (17)...

Zariadenie na predchádzanie explózií elektrického transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10359

Dátum: 22.06.2006

Autor: Magnier Philippe

MPK: H01F 27/40

Značky: predchádzanie, zariadenie, transformátora, elektrického, explózií

Text:

...plynu pod tlakom do spodnej časti nádrže transformátora. Tento spôsob Vedie k uspokojivým výsledkom a umožňuje vylúčiť explóziu nádržeDokument W 0-A-00/57438 opisuje zlomový prvok s rýchlym otvorením u zariadenia na predchádzanie explózií elektrickéhoDokument JP O 5 029 255, ktorý opisuje predvýznaková časť patentového nároku 1, sa týka transformátora s dvojitým plášťom, ktorého vnútorný plášť a vedenie namontované medzi prvkom pre...

Spôsob a zariadenie na prevenciu a ochranu elektrického transformátora proti explózii a požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10608

Dátum: 13.04.2006

Autor: Wakchaure

MPK: H01F 27/14, H02P 13/00, H01F 27/40...

Značky: proti, explózií, ochranu, požiaru, transformátora, prevenciu, elektrického, spôsob, zariadenie

Text:

...do riadiacej jednotky,ak pomer vstupného prúdu k výstupnému prúdu prekročí viac než vopred určený limit, jedno alebo viac Buchholzových relé pre snímanie nadmerného rázu oleja v transformátore azabezpečenie druhého vstupu do riadiacej jednotky, jeden alebo viac ističov pre získanie vstupných signálov z Buchholzovho relé a/alebo iných snímacích prostriedkov a zabezpečenie tretieho vstupu do riadiacej jednotky, jednu alebo viac riadiacich...

Spôsob a zariadenie na zabránenie výbuchu a požiaru elektrických transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284150

Dátum: 25.08.2004

Autor: Magnier Philippe

MPK: H01F 27/40, H01F 27/14

Značky: zariadenie, zabránenie, požiaru, elektrických, spôsob, výbuchu, transformátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zabránenia výbuchu a požiaru elektrického transformátora (1), ktorý má skriňu (2) naplnenú horľavým prostriedkom (7), zahrnuje zisťovanie porušenia elektrickej izolácie transformátora (1) prostredníctvom snímača (11) tlaku, čiastočné vypúšťanie chladiaceho prostriedku (7) zo skrine (2) vypúšťacím ventilom (15) a chladenie horúcich častí chladiaceho prostriedku (7) vháňaním stlačeného inertného plynu (16) do dna skrine (2), aby sa...

Izolační pulsní transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269147

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šálek Robert

MPK: H01F 27/40

Značky: transformátor, pulsní, izolační

Text:

...sekundámího vinutí odpovídajícího optimélnímx přenosu energie. Vkomponováním rekuperační diody do odlitku primáru ,je snížen počet přívodů do primára, a tím i sníženo vyzařování vyšších hamonickych lonitočtú do okolí. Oboustranryn stíněním primárních vinu tí ,je podstatně snížen kapacitní přenos rušivých kmitočtů na sekundámí stranu transfornáteru.vynález blíže obJasní výkres, kde na obr. 1 je znázorněno elektrické schéma a na obr. 2 jeho...