H01F 27/06

Držiak vedenia vysokého napätia v olejových transformátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16287

Dátum: 15.10.2010

Autor: Brendel Hartmut

MPK: H02G 3/32, H02G 15/30, H01F 27/06...

Značky: držiak, vedenia, transformátoroch, vysokého, olejových, napätia

Text:

...V nich sú známe napríklad z dokumentov W 0 02/063721 a JP 56 112 707.0007 Na základe tohto stavu techniky je úlohou tohto vynálezu püskytnút držiak vývodov V olejových transformátoroch, ktorý je obzvlášt flexibilný a priestorovo0008 Táto úloha sa rieši prostredníctvom držiaka vedenia vysokého napätia vyššie uvedeného druhu. Tento sa vyznačuje tým, že základný izolačný modul je medzi prvým a druhým koncom ohnutý tak, že je vytvorená kratšia a...

Toroidný transformátor s prstencovými jadrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5533

Dátum: 06.10.2005

Autor: Hanser Volker Werner

MPK: H01F 27/06, H01F 30/06

Značky: transformátor, prstencovými, toroidný, jadrami

Text:

...susediacimi fázovými Vinutiami malé rozdiely potenciálu, takže Vzhľadom naelektrické fázové posunutie redukované mechanické pretočenieprstencového jadra postačuje, aby sa zabránilo napäťovým preskokom medzi fázovými vinutiami tiež pri redukovaných alebo úplne odpadávajúcich izolačných opatreniach. Požiadavky na presnosť pri zhotovení viacfázového transformátora sú týmto redukované a zhotovenie zjednodušene.0012 Forma vyhotovenia toroidného...

Spôsob vybudovania veternej elektrárne, ako aj veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20606

Dátum: 02.02.2004

Autor: Aloys Wobben

MPK: E04H 12/00, F03D 1/00, F03D 11/00...

Značky: spôsob, veternej, veterná, vybudovania, elektrárne, elektráren

Text:

...a kompletná príprava na prevádzku, predovšetkým inštalovanie káblov, ako aj celkové uvedenievetemej elektrárne do prevádzky sa môže uskutočniť nastavením jednotlivých riadiacichmodulov, vybavením skríňových rozvádzačov atď. vchránenom priestore a stýmitočinnosťami môže byť začaté potom, čo bola veža postavená.0013 Obzvlášť výhodné tiež je, keď nosníky výkonových modulov a/alebo kontajner pre výkonový modul majú na svojej spodnej strane...

Miniatúrny transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polka Milan, Švancara Rudolf, Gulán Milan, Felcan Tibor

MPK: H01F 27/06

Značky: transformátor, miniatúrny

Text:

...výkresoch je axonometricky znázornená príkladné .riešenie miniatúrneho transformátora, kde na obr. l je na~ kreslený držiak s fixačným klinom čivastoč~.túrný tnansformátor v čiastočnom reze. Itranstormátor .pozostáva z kostričky 5, .ktorá ořbisahuje primárnu a sekundárnu ciev-ku B, 7, pričom kostrička 5 je uložená na. jadre 8. andro 8 je tvorené t-rafoplechmi, aleibo fexitom. Vonkajší .povrch jadra 8 je uložený v držiaka 4. Držiak 4 je...

Způsob spojování měděných vodičů vinutí transformátoru se sběrným pasem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chramosta Josef, Kroupa Václav, Schlixbier Michal, Picek Miroslav, Čermák Miroslav

MPK: H01F 41/10, H01F 15/10, H01F 27/06...

Značky: sběrným, spojování, měděných, pásem, transformátoru, vodičů, vinutí, způsob

Text:

...mědi.Výhodou způsobu spojování měděných vodičů podle vynálezu je, že ohřátí oblasti spojení se tímto způsobem sníží na teplotu maximálně 300 °C. Teplota ohřátí závisí na počtu a průměru vodičů vinutí a tlouščce sběrného pasu.Snížením teploty ohřevu na maximálně 300 OC použitou technologii svařování a lokálním ohřevem se prakticky odstráni nežádoucí opal ą následná oprava izolace vinutí.Příklad provádění způsobu podla vynálezu je zobrnzen...

Tlumivka pro zářivkové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244203

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vodda Josef, Petržela Jan

MPK: H01F 27/06

Značky: zářivkové, zdroje, tlumivka, světla

Text:

...hodnot, přičemž použití je vhodné pro více typů zářivek o různých výkonoch. Wattová ztráty jsou podstatné nižší než u srovnatelných typů tlumivek a výrobu je možno provádět na jednoduchých zařizeních při malém odpadu.Na vykresu je znázorněn přikled provedení tlumivky podle vynálezu. Na obr. 1 je sestava tlumivky, na obr. 2 řez tlumivkou rovinou A-A a na obr. 3 nárys nástrčného čelaVnitřní jádro L tvoříci vnitřní magnetický obvod je...

Impulsní zapalovací transformátor paralelně řazených výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243114

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šatka Augustan, Mojžiš Jozef, Antala 1ubomar

MPK: H01F 27/06, H01F 27/26, H01F 27/00...

Značky: zapalovací, transformátor, ražených, paralelně, impulsní, výkonových, tyristorů

Text:

...júdrem.Výhodou uspořádání impulsního nepelovecího trsneformitom podle vynilesu je, že pro každé sekunddrní vinutí je vytvoŕen scels ,uzevřený isolovený prostor, včetne vyústění vývodů. co semčuje vysokou spolehlivost galvenickćho oddelení od eetetních vinntí trenstormdtoru. Delií jeho výhodou je dosełení shodnosti výkonu zepelovscích impuleů pro všechny tyristor-y, jejich vysoká str-most je menlí ne 1 nec bes vsdjqsneho posunutí del....

Spôsob zisťovania polohy čiel vinutí transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237118

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hodák Vojtech

MPK: H01F 41/06, H01F 27/06

Značky: transformátora, polohy, vinutí, spôsob, zisťovania, čiel

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob zistenia polohy čiel vinutí transformátorov nasadených súoso na jadro, po ich konečnom stiahnutí samostatným stlačením. Poloha jednotlivých čiel vinutí sa zistí zmeraním ich vzdialenosti od vhodne zvolenej vzťažnej roviny kolmej na pozdĺžnu os vinutí, a to cez vertikálny chladiaci kanál u vinutia uloženého bližšie k jadru, a cez horizontálny chladiaci kanál u vinutia vonkajšieho. Z rozdielu vzdialeností sa zistí...