H01B 3/30

Elektrická izolačná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5331

Dátum: 10.07.2006

Autori: Huhtanen Lauri, Daniels Yvo, Ernst Eberhard, Jacobs Franck, Stadlbauer Manfred

MPK: H01B 3/30

Značky: elektrická, izolačná, fólia

Text:

...fólia obsahujúca polypropylén a/alebo samotný polypropylén mal určitý obsah Vxyléne rozpustných látok, napr. aspoň 0,5 hm. Vxyléne rozpustné látky sú súčasti polyméru rozpustné vstudenom xyléne azisťujú sa tak, že sa rozpustia vo vriacom xyléne a nerozpustná časť sa nechá vykryštalizovat v chladnúceho roztoku (samotný postup pozrite nižšie vexperimentálnej časti). Frakcia vxyléne rozpustných látok obsahuje polymérovéreťazce s nízkou...

Elektrický vodič povlieknutý adhéznou vrstvou a spôsob výroby takého elektrického vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1130

Dátum: 14.05.2004

Autori: Pascault Jean-pierre, Piechaczyk Arnaud, Fenouillot Françoise, Tribut Laurent, Pinto Olivier, Fournier Jérôme

MPK: C08K 7/00, C08K 3/00, C08L 71/00...

Značky: povlieknutý, elektricky, výroby, vodiča, elektrického, vodič, spôsob, vrstvou, takého, adhéznou

Text:

...typ vodiča pre Vinutie. Jedná sa o elektrický vodič, ktorý bol predbežne povlieknutý klasickou izolaćnou vrstvou, navinutý do cievky a ponorený do impregnačného laku na báze živice,tvorenej napríklad nenasýteným polyesterom alebo epoxidom V rozpúšťadle. Následne tepelné spracovanie umožňuje odstránenie rozpúšťadla z Vinutia a vytvrdnutiespotrebiteľom vodiča, je náročný, dlhý a ťažko uskutočniteľný a škodlivý pre životné prostredie...

Izolačná hadička so štrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2488

Dátum: 10.05.2004

Autori: Fischer Helmuth, Loch Roland

MPK: F16L 11/04, H01B 3/30, H01B 7/02...

Značky: izolačná, štrbinou, hadička

Text:

...hadičky, avšak aj z termoplasticky tvarovaného pásoveho materiálu. V prvom prípade sa izolačná hadička vytlačí, potom sa urobí štrbina a zatočí sa na najmenší priemer. V druhom prípade sa izolačná hadička vyformuje z plochého materiálu. Podľa uskutočnenia vynálezu,ktorému sa dáva prednosť, sa izolačná hadička zatočí do tvaru špirály. Prednostne sa ako materiál používa polyuretán. Môžu byť však použité aj iné materiály, ako PVC,...

Zalievacia hmota na elektrotechnické súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278230

Dátum: 08.06.1994

Autori: Jetmar Jan, Novotný Bedřich, Dokoupil Jaroslav, Zajíček Miloslav

MPK: C08G 18/36, H01B 3/30

Značky: hmota, zalievacia, súčiastky, elektrotechnické

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota je tvorená polyizokyanátovou živicou, ktorá je reakčným produktom bezvodého ricínového oleja a trifenylmetán-4,4',4''-triizokyanátu v hmotnostnom pomere 100 : 5 až 100 : 25, vytvrdzovanou 20 minút až 6 hodín pri teplote 0 až 75 °C.

Směs pro elektroizolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 270590

Dátum: 12.07.1990

Autori: Maizelis Boris, Lekht Jury, Dynkin Vladimir, Gustova Ljudmila, Orlova Elena, Lipkin Anatoly, Petrov Petr, Kovalenko Galina

MPK: H01B 3/30

Značky: směs, povlak, elektroizolační

Text:

...na bázi n-olefinů frakce s obsohem 8 až 10 atomů uhliku, směs polyglykoletherů obecného vzorceRC 6 H 40(C 2 H 40).m,ve kterém R znamená elkylovou skupinu s 8 až 12 atomy uhliku e m znamená počet mal sthylenoxidu na každý mol alkylfenolu.zavedení neionogenniho emulgátoru do směsi v množství msnšim než 1 dil hmotnoetni vede k výrobě neetebilni směsi, která až do okamžiku svého použití koaguluje. Zavedeni nsionogenniho emulgátoru do směsi v...

Vrstvený izolant tepelnej triedy F až H

Načítavanie...

Číslo patentu: 253914

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lorenc Anton, Mareš Vratislav, Onderka Ludvík, Dohnálek Jiří

MPK: H01B 3/30

Značky: tepelnej, izolant, triedy, vrstvený

Text:

...V dôsledku dokonalého presýtenia ceĺého materiálu spojivom, čím sa dosiahne zvýšenie prestupu tepla z vinutia do magnetickěho obvodu o 10 až 20 Ú/o a zlepší sa tak krátkodobá prúdová a výkonová zaťažitelnosť stroja. Pri zachovaní podstatných elektroizolačných a mechanických vlastností tab. č. 1 majú tieto izolanty podla vynálezu zníženú tuhost V pozdIžnom smere po 20 až 25, v smere naprieč n o 15 až 22 0/0, čo sa prejaví V jednoduchom spôsobe...