H01B 13/00

Usporiadanie na označovanie vodičov alebo rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287492

Dátum: 15.11.2010

Autor: Mellgren Gunar

MPK: H01B 7/00, G09F 3/00, H01B 13/00...

Značky: rúrok, usporiadanie, označovanie, vodičov

Zhrnutie / Anotácia:

Označovacia objímka na označovanie vodičov alebo rúrok, najmä elektrických vodičov, vo forme telesa prstencovitého alebo objímkového tvaru, vyrobeného z jedného kusa a vyrobeného z elastického materiálu, výhodne z plastu. Označovacia objímka má niesť jeden alebo viaceré označujúce symboly a zahrnuje vonkajšiu časť tvaru strmeňa s dvoma vonkajšími ramenami (1, 2), ktoré slúžia ako bočné steny. Na svojich spodných koncoch sa tieto ramená spájajú...

Zariadenie na výrobu zväzkov káblov, spôsob regulácie taktovacej doby a spôsob výroby zväzku káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286489

Dátum: 27.10.2008

Autor: Hagiyama Katsumi

MPK: H01B 13/00, H01R 43/28

Značky: zväzku, zariadenie, výrobu, káblov, výroby, zväzkov, spôsob, taktovacej, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu zväzku káblov schopné redukovať výskyt prechodných skládok v najvyššej možnej miere. Zariadenie tiež môže napomáhať pri zmene dizajnu zväzku kábla alebo zmene výrobnej linky samotnej. Zariadenie na výrobu zväzku káblov zahŕňa niekoľko výrobných liniek L1, L2,…, Ln pre jednotlivú výrobu vnútorných zväzkov a niekoľko prístrojov A až F tvoriacich každú výrobnú linku. Zariadenie ďalej zahŕňa niekoľko riadiacich zariadení linky...

Kábel z prameňov na báze pomedeného hliníku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3708

Dátum: 05.10.2005

Autori: Michel Épouse Allaire Isabelle, Salvat Louis

MPK: H01B 9/00, H01B 1/02, H01B 13/00...

Značky: pomedeného, výroby, prameňov, spôsob, hliníku, báze, kábel

Text:

...vodičov bez poškodenia ich štruktúry mechanickým zovretím.0013 Cieľom vynálezu je navrhnúť novú konštrukciu kábla s viac čiastkovými drôtmi, na vedenie elektrického prúdu, vykazujúceho súčasne malý elektrický odpor, dobrú ohybnosť, dostatočne veľkú pevnosť v pretrhnuti, dobré vlastnosti z hľadiska elektrického kontaktu, dobré antikorózne vlastnosti na dlhodobé použitie v agresivnych podmienkach a dobré schopnosti absorbovaťmechanické...

Dýza na farbenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9035

Dátum: 24.06.2005

Autori: Kamata Takeshi, Sugimura Keigo, Saito Sei, Yagi Kiyoshi

MPK: B05C 11/10, B05C 5/00, H01B 13/00...

Značky: farbenie, dýza

Text:

...prostriedkov na striekanie farbiacich činidiel na vonkajší povrch artiklu a riadiaci prostriedok, aby množstvo striekacích prostriedkov striekajúcich farbiace činidlo na vonkajší povrch artiklu reagovalo na rýchlosťpostupu artiklu detegovanú detekčným prostriedkom (pozrite patentový dokument 6). patentový dokument l JP-A, HO 5-Ul 947patentový dokument 5 japonská patentová prihláška č. 2003-193904z dýzy na farbenie sa farbivo alebo pigment...

Spôsob riadenia elektromagnetického ventilu, zariadenie na riadenie elektromagnetického ventilu a zariadenie na farbenie elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11909

Dátum: 02.06.2005

Autori: Sugimura Keigo, Saito Sei, Kamata Takeshi, Yagi Kiyoshi

MPK: H01B 13/00, F16K 31/06

Značky: riadenia, spôsob, riadenie, kábla, elektrického, elektromagnetického, zariadenie, ventilu, farbenie

Text:

...vodiča navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky spôsob, pri ktorom je vyrábaný jednofarebnývodič, potom je vonkajší povrch vodiča zafarbený podľa potreby požadovanou farbou, čím je zostavený zväzok káblov (pozri patentový spis 4). Alternatívne navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky zariadenie na farbenie vodičov, ktorým je po zafarbení jednofarebného vodiča na vonkajší povrch vodiča stiiekaný kvapalný farbiaci materiál v určitom množstve v...

Zariadenie na oplášťovanie zväzku vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283844

Dátum: 16.02.2004

Autor: Bigot Henri

MPK: H01B 13/00

Značky: oplášťovanie, zväzku, zariadenie, vodičov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oplášťovanie zväzku (1) vodičov (2) zabalením uvedeného zväzku do pružného adhézneho pása (3), ktorým je zväzok (1) pozdĺžne obalený a ktorého pozdĺžne okraje (5) sú spojené zlepením. Zariadenie zahŕňa rám (60) vybavený uzavieracou hlavou (65) zahŕňajúcou tvarovacie ústrojenstvo (68) pása (3), ktoré je nepohyblivo pripevnené k rámu (60) a na ktorom je predlohová hrana (70) v tvare písmena V na iniciáciu pozdĺžneho prehýbania pása...

Zariadenie na výrobu zväzkov vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278831

Dátum: 04.03.1998

Autori: Vives Jordi Bigorra, Verge Ramon, Aligué Jordi Casas, Hernandez Jaime Ulloa, Vazquez Manuel Arevalo

MPK: H01R 43/00, H01B 13/00, H01B 13/02...

Značky: vodičov, výrobu, zariadenie, zväzkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu zväzkov (8) vodičov, pričom každý zväzok (8) je vytvorený z mnohých vodičov (4), sa skladá z mechanizovaného dopravníka (23) so vstupnou a výstupnou časťou (25, 26) a mnohými pracovnými miestami (15) pozdĺž neho na postupné utváranie zväzkov (8) vodičov zo zárodočného do konečného stavu, pričom dopravník (23) obsahuje na ňom pripevnené prostriedky na ďalšie prichytenie zárodočného zväzku (8a) a pohyb s ním. Zariadenie sa...

Zapojení pro číslování žil kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243254

Dátum: 15.11.1987

Autor: Altmann Jioí

MPK: H01B 13/00

Značky: zapojení, číslování, kabelů

Text:

...obvod K 0 pro tvorbu netlumených jaeriodickýclí kmitů, s paralelné připojenou Zenerovou diodou ZD. Mezi druhou elektrodu první diody D 1, D 2 až D., a obvod K 0 pro tvorbu netlumených periodických kmitü je zapojena do série elektroluminiscenční dioda LED 1.Na obr. 2, kde je uvedeno jedno z možných zapojení indentifikačrlího obvodu ZK,je sériově k napájecímu zdroji Z připojeu omezovací odpor R V sérii s druhou elektroluminiscenční diodou...

Elektródový systém pre meranie elektrického odporu polovodivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250880

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vanek Dušan, Javorský Eduard

MPK: H01B 13/00, G01R 27/16, G01R 27/20...

Značky: materiálov, polovodivých, meranie, elektródový, systém, odporu, elektrického

Text:

...k-onštrulvrüne nevyriešili. Použitím najjednoduchšich prvkov opínacieho mechanizmu -sa zjednodušil proces upinania skúšolhného telesa, ako aj celková .manipulácie.skúšobného telesa, ako aj eliminácie vplyvu pr-e-ch-odového odporu sa vyriešila konštrukciou samozverných segmentov .s prítlalčnými pruvžinalmi, .ktoré zabezpečujú .dokonalý kontakt so lskúšobným telesom.Uvedeným spôsobom -sa značne zvýšiia presnosť i reproldukovatelnost meraní....

Zařízení na kontinuální výrobu spájeného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 247871

Dátum: 15.01.1987

Autori: Helus Milan, Kopáčková Květuše

MPK: H01B 13/00

Značky: kontinuální, spájeného, výrobu, zařízení, vlákna

Text:

...automatizovanou výrobu tisíce metrů dlouhého vlákna náročná.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení na kontinuální výrobu spájeného vlákna. speciálním tavídlem spolu s vhodnou konstruk- l cí pájeciho kelímku se docilí konstantního profilu spájenáho,vlákna v celé délce. Bovněž se tím zamezí posunu vlákna-z mědia konstantanu vlivem rozdílných tepelných roztažností.Na přiloženém výkreeu je schematicky znázorněné zařízení na kontinuální výrobu...

Zařízení pro současné podávání několika polotovarů vláknitého charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247685

Dátum: 15.01.1987

Autori: Missberger Antonín, Kulhánek Jiří

MPK: H01B 13/00

Značky: vláknitého, zařízení, polotovarů, charakteru, současné, několika, podávání

Text:

...a výrobné nenáročné.Bbvněž jeho-údržba je minímální.i 47 sus Příkląd uspořádání podle vynálezu Je znázorněnna připojoných výkresechJľa obral Je zařízení v náryau a přítlačné kladky jsou krealem v řezxýkterý prochází vertikální mvinouą Na obr.2 je přítlačná kladka v hočním pohledu s. částečmćm řezem čwřhraxm noenílm.Na rámu u (obzul) Jsou ulnežew sloupky Lua mchž je auvně uložen držák §.Na sloupcích Jsou dále místěąy tlačné pružiny g...

Způsob zkoušení důlních kabelů na odolnost proti požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241957

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pulman David Allen, Kovács Sándor, Bognár Sándor, Touborg Jorn, Gádoros Miklós

MPK: H01B 13/00

Značky: proti, důlních, kabelů, odolnost, požáru, zkoušení, způsob

Text:

...1,05 U , or rpancąaopmawopnon noncufamnn I na ncrmrunaeuuñ oópasen IO Kadem. Hpomenammnn no oópaamr Kaóeam ro narpeaaer ero ,no Matccmuamno nonycrmon reunepawypu m B paóoqem pemae. Hpnem neJmnmny morca peryJmpym-.r ycwpoñcrnom 6, Koropoe nomumqeno n ucnnmnaaeMow oópaany 10 Kadem qepes ayrouawnrzecxuň mmmqareJrs 5.. Temepamypa uamepaerca npn menom repmorxapn (ne yrcaaana) . Ilpn nocmnzem ycranommeñca remueparypu. -4 nponsnow...

Způsob zpevnění složených pásových vodičů stejné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 229709

Dátum: 01.05.1986

Autor: Fridrich Josef

MPK: H01B 13/00

Značky: zpevnění, pásových, vodičů, stejné, složených, fáze, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpevnění pasových vodičů stejné fáze a jeho podstata spočívá v tom, že se na nejméně jednom pasu složeného pasového vodiče vylisuje, distanční výstupek na výšku odpovídající nejméně tlušťce pasu. Způsob vyztužení prolisem podle vynálezu je možné využít všude tam, kde je nutné s ohledem na dynamické namáháni zvýšit pevnost složeného pasového vodiče stejné fáze.