H01B 12/00

Spôsob prípravy supravodiča s kritickou teplotou nad 30 K

Načítavanie...

Číslo patentu: 268564

Dátum: 14.03.1990

Autori: Csach Kornel, Molokáč Štefan, Hajko Vladimír, Diko Pavel

MPK: H01B 12/00

Značky: kritickou, spôsob, přípravy, supravodiča, teplotou

Text:

...zeminy alebo prvku 3 a podskupiny a prvku Za podekupiŠ ny v zliatine je v rozmedzí 0,01 až 50 5 v závislosti od požadovanej hrúbky supravodivej vrstvy. Z hľadiska nákladov e technických parametrov je najvhodnejší 5 -nýsumárny podiel týchto dvoch prvkov.Takto pripravená zliatina sa nechá oxidovat v atmosfére obsahujúcej kyslík výhodne v spektrálne čistom kyalíku pri teplote prednostnej oxidácie prvku vzácnej zeminy alebo prvku Ja...

Způsob přípravy keramických vláknitých supravodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266804

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novotný František

MPK: H01B 12/00

Značky: supravodičů, způsob, přípravy, vláknitých, keramických

Text:

...vysušení vlákna, což vede k jeho zpevnění a k utuženi fixace jednotlivých kovů na jejich místech. zapojení kovů do sítových vazeb skeletu vlákna přispívá k výdržnosti vlákna při zániku organických vazeb v procesu žíhání a podmiňuje přechod vlákna do oxidické formy bez přerušení celistvosti a rozpadu vlákna.Kyselina akrylová rozpouští oxid mědnatý i hydroxidy ostatních příslušných kovů, což umožňuje snadnou přípravu výchozího roztoku,...

Mnohovláknitý stabilizovaný supravodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238899

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopera Ľubomír

MPK: H01B 12/00

Značky: mnohovláknitý, stabilizovaný, supravodič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohovláknitých stabilizovaných supravodičov používaných v supravodivých zariadeniach, ich tepelnej a elektrickej stabilizácie a problému oddelenia tejto stabilizácie od samotného mnohovláknitého supravodiča. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mnohovláknitý nestabilizovaný supravodič a stabilizačný kov sú od seba oddelené nekovovou difúznou bariérou, výhodne z grafitu. Vynález je možné využívať hlavne pri vývoji a výrobe...

Spôsob výroby supravodičov z intermetalickej zlúčeniny Nb3Sn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232364

Dátum: 01.01.1987

Autori: Polák Milan, Ivan Jozef, Neuschl Jozef, Synak Dušan

MPK: H01B 12/00

Značky: intermetalickej, spôsob, supravodičov, výroby, nb3sn, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstrániť závislosť parametrov difúznych Nb3Sn supravodičov na kvalite vstupnej podložky, zvýšiť priemernú úroveň týchto parametrov a súčasne zjednodušť technologický proces výroby. Uvedeného účelu sa dosiahne disociačným žíhaním povrchovo oxidovanej podložky zo zliatiny nióbu a zirkónia, počas ktorého dochádza k tepelnému rozkladu kysličníkov nióbu, ale súčasne zostáva kyslík sústredený v povrchovej vrstve podložky, kde sa...

Spôsob zvýšenia parametrov supravodičov z intermetalickej zlúčeniny Nb3Sn

Načítavanie...

Číslo patentu: 233473

Dátum: 15.09.1986

Autori: Neuschl Jozef, Ivan Jozef, Jergel Milan, Synak Dušan

MPK: H01B 12/00

Značky: nb3sn, parametrov, zlúčeniny, supravodičov, spôsob, intermetalickej, zvýšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť hrúbku vrstvy Nb3Sn a kritický prúd difúznych Nb3Sn supravodičov. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že povrchovo oxidovaná podložka zo zliatiny nióbu a zirkónia sa po disociačnom žíhaní podrobí tepelnému spracovaniu, počas ktorého sa vo vrstve podložky presýtenej kyslíkom vytvára veľké množstvo nových častíc suboxidu nióbu Nb4O. Tieto častice vytvárajú nové vysokodifúzne dráhy, umožňujúce rýchlejšiu difúziu cínu do...

Způsob úpravy výchozích polotovarů mnohovláknových supravodivých vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231677

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klabík Václav, Cesnak Ladislav

MPK: H01B 12/00

Značky: úpravy, polotovarů, mnohovláknových, výchozích, způsob, supravodivých, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy výchozích polotovarů mnohovláknových supravodivých vodičů Nb3Sn určených k výrobě supravodivých magnetů s vysokými parametry, zejména pro oblast magnetických indukcí nad 8 T. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se niobová trubka, jejíž tloušťka stěny činí 0,05 až 0,3 jejího průměru, vyplní cínovým bronzem nebo čistou mědí. Objemový podíl niobové trubky s výplní činí 20 až 50 % objemových průřezu matrice.