H01B 11/06

Zariadenie na kompenzáciu nebezpečných a rušivých vplyvov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2126

Dátum: 13.04.1999

Autori: Tesař Rudolf, Šejtka Milan, Doležel Ivo, Ulrych Bohuš

MPK: H01B 11/06

Značky: zariadenie, rušivých, vplyvov, nebezpečných, kompenzáciu

Text:

...životnosti. Vyhotovenie vodivej časti kompenzačného zariadenia 2 A 1 vodiča je zárukou účinnej funkcie zariadenia bez výrazného vplyvu okolitého geologického prostredia.Zdrojom rušivých vplyvov sú spravidla nadzemné vedenia a to silové vedenia VVN či trakčné vedenia VN. Takéto vedenia môžu pôsobiť jednak jednotlivo, ale tiež v kombinácii. Je preto nevyhnutné, aby sa kompenzačný vodič nachádzal medzi silovým či trakčným vedením a samotným...

Tienený oznamovací kábel s kombinovaným tienením

Načítavanie...

Číslo patentu: 268587

Dátum: 14.03.1990

Autori: Miertuš Roman, Verbich Otto

MPK: H01B 11/06

Značky: kábel, kombinovaným, oznamovací, tienením, tienený

Text:

...tienenia pri stredných a nižších frekvenciách použitím plastovej fólie s vrstvou elektricky dobre vodivóho kovu a na nom kovu 5 vysokou magnetickou permeabilitou, prípadne zvlášt kovovej fólie 2 materiálov dosahujúcich velkost relativnej magnetickej permeability až niekolko desiatok tisíc, alebo najnovšie fólií z tzv. kovo Hvých sklvl. Alikňciou rn 7 minlnných drôiiknv nn vnnknjňiu knvnvú vrstvu fnlin nn jnnunk zvýši ulokllvna dĺžka...

Oznamovací vysokofrekvančný kábel s viacvrstvovým vonkajším jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267317

Dátum: 12.02.1990

Autor: Verbich Otto

MPK: H01B 11/06

Značky: vonkajším, vysokofrekvančný, kábel, viacvrstvovým, oznamovací, jadrom

Text:

...pri chybe kábla k ich vsájomnłau šmýku po sebe a tým k meniiemu krčeniu na vnútornej a istehovaniu na vonkajšej strane ohýbanáho kable. Oproti káblom s jednou pozdišne ulołenou ôliou nenoäe dojst k pootvoreniu prelošenej kovovej tőlie ani pri chýba, kedy by takáto štrbina mohla shoršit vísbovd impedanciu o l a 2 rády. Ďalšou výhodou navrhovanáho riešenia je dosiahnutie takých tieniacich vlastností, ako u káblov so zváranou íôliou. odpadá...

Mnohožilová ohybná šnúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257353

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kováčik Michal

MPK: H01B 11/06

Značky: ohybná, mnohožilová, šňůra

Text:

...vrstvu tvorí páska zo sklenenej tkaniny impregnovaná metylľenylsiloxánovým lakom priestorove zosieteným dvojmocnými soľami mastných kyselín.Hlavný účinok vynálezu spočíva v tom,že mnohožilová šnúra je odolná proti cyklickému namáhaniu ohybom tým, že separačná vrstva zabraňuje prepichnutiu izolač 4nej vrstvy drôtikmi tienenia. Ohybové skúšky ukázali, že šnúry podľa vynálezu vyhovujú mechanickému namáhaniu 100000 cyklov, Znášanlivosť silikónovej...

Polovodivá polymerná kábelárska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 236123

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zeleňák Pavel, Rado Rudolf

MPK: C08L 23/04, H01B 11/06, C08K 3/04...

Značky: polymérna, kábelárska, polovodivá

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičová polymerná kabelárská zmes sieťovateľná peroxidmi pri teplotách nad 300 °C vhodná ako polovodivý tieniací materiál pre elektrovodivé jádra a vn káble. Zmes obsahuje kryštalinický poliolefín a v vysokoštrukturálne sadze s veľkou členitosťou povrchu pórov agregátov a objemom pórov v rozsahu 280 - 440 cm3/100g, pričom na dosiahnutie požadovaných elektrických a mechanických vlastností postačuje plnenie 12 - 20 % hm. sadzí.

Tienený oznamovací kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233225

Dátum: 17.04.1987

Autori: Synak Dušan, Job Peter, Vrábel Marian, Verbich Otto, Kabát Kvetoslav

MPK: H01B 11/06

Značky: oznamovací, tienený, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaľuje konštrukciu oznamovacieho tieneného kábla, ktorého vonkajšie jadro tvoria dve vodivé vrstvy. Riešenie spočíva v tom, že na vodivej fólii 3 sú umiestnené zvlnené drôtiky 4. Zvlnené drôtiky 4 sú rovnobežné s axiálnou osou kábla a sú rovnomerne rozložené po obvode. S výhodou je použitých dvanásť zvlnených drôtikov 4, ktoré sú na celej dĺžke rovnomerne zvlnené tangenciálne k povrchu vodivej folie 3. Týmto umiestnením vytvárajú...

Elektricky symetrické vedení z paralelních vodičů, s velkou proudovou zatižitelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 250118

Dátum: 15.04.1987

Autori: Doušová Eva, Reimar Vladislav, Knob Miroslav

MPK: H01B 11/06

Značky: velkou, elektricky, zatížitelností, proudovou, symetrické, paralelních, vodičů, vedení

Text:

...pravidelného mnohoúhelníku.Výhody řešení podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že každým vodičom stejné fáze vedení teče stejný proud co do velikosti i fázového posunu, tím se dosáhne velké proudové zatížitelnosti vedení, zmenší se střídavý odpor vedení a ztráty přenášené elektrické energie, a že každá fáze vedení má stejnou provozní impedanci - vedení je elektricky symetrické. Z důvodů velké proudové zatížitelnosti se docílí menší...