Györyová Katarína

Spôsob prípravy acetátu zinočnatého s fenazónom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280098

Dátum: 12.04.1995

Autori: Oriňák Andrej, Györyová Katarína

MPK: C07C 53/10, C07D 231/26

Značky: spôsob, zinočnatého, přípravy, acetátu, fenazónom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I) sa pripravuje tak, že sa na vodnú suspenziu uhličitanu zinočnatého pôsobí kyselinou octovou a vzniknutý produkt, ktorý je rozpustený v roztoku, postupne reaguje s fenazónom počas miešania, po zahustení vzniká acetát zinočnatý s fenazónom, ktorý sa podrobí najmenej jednej kryštalizácii. Látku je možné využiť v medicíne a vo farmakológii vzhľadom na stimulujúci účinok zinku na aktivitu zinočnatých metaloenzýmov a...

Bis(tiomočovina)butyrát zinočnatý a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279876

Dátum: 12.04.1995

Autori: Györyová Katarína, Oriňák Andrej, Zeleňák Vladimír

MPK: C07C 335/02, C07F 3/06, C07C 53/124...

Značky: zinočnatý, bis(tiomočovina)butyrát, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(tiomočovina)butyrát zinočnatý štrukturálneho vzorca (I) sa pripravuje tak, že sa na vodnú suspenziu uhličitanu zinočnatého pôsobí kyselinou butánovou a vzniknutý produkt, ktorý je rozpustený v roztoku, postupne reaguje za miešania s tiomočovinou, pričom vzniká bis(tiomočovina)butyrát zinočnatý, ktorý sa po zahustení podrobí kryštalizácii. Látka je využiteľná vo farmaceutickom priemysle.

Bis(močovina)mravčan zinočnatý a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279875

Dátum: 12.04.1995

Autori: Györyová Katarína, Laczová Lívia, Oriňák Andrej

MPK: C07C 53/06, C07C 275/02, C07F 3/06...

Značky: zinočnatý, spôsob, přípravy, bis(močovina)mravčan

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), ktorá sa pripravuje tak, že sa na vodnú suspenziu uhličitanu zinočnatého pôsobí kyselinou mravčou a vzniknutý produkt, ktorý je rozpustený vo vodnom roztoku postupne reaguje s močovinou za miešania, po zahustení roztoku vzniká bis(močovina)mravčan zinočnatý, ktorý sa vykryštalizuje a podrobí sa najmenej dvom kryštalizáciám. Látku je možné využiť vo farmakológii vzhľadom na jej fungicídny účinok.

Hydrogénhexakyanoželeznatany a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278007

Dátum: 12.08.1992

Autor: Györyová Katarína

MPK: C01C 3/12

Značky: přípravy, spôsob, hydrogénhexakyanoželeznatany

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogénhexakyanoželeznatany všeobecného vzorca [R3S]xHy[Fe(CN)6], kde R je metyl, fenyl, x je 1 alebo 2 a y je 2 alebo 3 sa pripravujú tak, že na vodný roztok draselnej soli hexakyanoželeznatanu sa pôsobí vodným roztokom trimetyl- alebo trifenylsulfóniumjodidu, roztok sa ochladí a okyslí kyselinou chlorovodíkovou na pH 5 až 5,5. Vzniknutý kyanokomplex sa podrobí kryštalizácii, prípadne rekryštalizácii. Používa sa ako absorbér kationických...