Gustafsson Per

Zariadenie a spôsob plnenia obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18903

Dátum: 26.09.2008

Autor: Gustafsson Per

MPK: B65B 43/46, B65B 5/06

Značky: spôsob, zariadenie, plnenia, obalů

Text:

...trajektórii medzi preberacou polohou a vydávacou polohou situovanou prilahlo k stanici. Premiestňovacie prostriedky sú usporiadané na preberanie aspoň jedného obalu do preberacej polohy apredávanie aspoň jedného obalu, vo vydávacej polohe, do prídržných prostriedkov.0012 Tým sa získa zdokonalené zariadenie na manipuláciu sobalmi skladacieho typu. Toto zariadenie je možné použiť, napríklad, v plniacom stroji. Obaly sa zorientujú v prvom...

Zariadenie na plnenie zásobníkov skladacieho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18365

Dátum: 25.10.2007

Autor: Gustafsson Per

MPK: B65B 31/04, B65B 1/42, B65B 3/36...

Značky: zariadenie, zásobníkov, skladacieho, plnenie

Text:

...rýchle plnenie za hygienických podmienok.0016 Na dosiahnutie tohto cieľa, a tiež ďalších cieľov, ktoré budú zrejmé z nasledujúceho opisu, je podľa predloženého vynálezu poskytované zariadenie s vlastnosťami definovanými v nároku 1. uskutočnenia zariadenia budú0017 Presnejšie, podľa predloženého vynálezu je poskytované zariadenie na plnenie zásobníka skladacieho typu produktom v podobe prášku alebo tekutiny, kde uvedený zásobník obsahuje...

Zariadenie na plnenie nádoby kolapsibilného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9064

Dátum: 01.02.2007

Autor: Gustafsson Per

MPK: B65B 39/10

Značky: zariadenie, kolapsibilného, plnenie, nádoby

Text:

...vyznačujeupínacím prostriedkom, ktorý je prispôsobený na uchopenie koncového úseku a plniaceho kanála, keď je uvedený koncový úsek vsunutý do uvedeného plniaceho kanála, za vytvorenia utesnenia medzi koncovým úsekom a plniacim kanálom, pričom tento upínací prostriedok má upínacic plochy, ktore sú usporiadané tak, že spolupracujú s obvodovou plochou koncového úseku v stave, keď upínací prostriedok drží uvedený plniaci kanál a uvedený koncový...

Zariadenie na výrobu polovýrobkov zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13278

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gustafsson Per

MPK: B29C 65/18, B29L 9/00, B29C 65/04...

Značky: zásobníkov, zariadenie, polovýrobkov, výrobu

Text:

...spojovacích častí vymedzujúcich uvedené polovýrobkyzásobníkov, kde každý nástroj obsahuje základový prvok, ktorý je pevnenamontovaný na nástrojový držiak, a záberový prvok, ktorý je otočný okolo osi vzhľadom k základovému prvku na ovládanie nástroja medzi uzavretou polohou a otvorenou polohou, pričom nástroj je pohyblivý do uzavretej polohy pre zaistenie záberu s materiálovým pásom, záberový prvok má proñlovú štruktúru,ktorá je podopretá...

Spôsob a zariadenie na výrobu polotovarov pre nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14952

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gustafsson Per

MPK: B31B 23/60, B31B 1/64, B31B 37/60...

Značky: polotovarov, nádoby, zariadenie, výrobu, spôsob

Text:

...to, aby spôsob umožňoval výrobupolotovarov pre nádoby so spoľahlivými spojovacími časťami.0015 Pre dosiahnutie aspoň jedného z vyššie uvedených cieľov a taktiež ďalších cieľov, ktoré sú zrejmé z nasledujúceho opisu, je poskytnutý spôsob podľa predloženého vynálezu, ktorý má znaky uvedené v nároku 1. Výhodné vytvorenia spôsobu sú zrejmé z nárokov 2 až 6.0016 Podľa predloženého vynálezu je poskytnutý spôsob výroby polotovarov pre nádoby z pásu...