Guštafik Juraj

Prísada pre betonáž za nízkých teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 233598

Dátum: 01.02.1987

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

MPK: C04B 13/20

Značky: prísada, nízkých, teplot, betonáž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší problém betonáže za záporných tepl(t. Pre zamedzenie zmrznutia betónových a maltových zmesí sa užíval doposiaľ ohrev, čo je náročné energeticky aj prevádzkovo alebo prísady najmä chloridov a karbonátov prípadne iných solí. Využitie týchto prísad pri vysokých dávkach, ktoré sú pre zamedzenie zmrznutia vody nutné, limituje ich negatívny vplyv na koróziu výstuže, nežiaduce urýchlovanie tuhnutia, ktoré sťažuje spracovanie zmesí,...

Prísada do betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231767

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

MPK: C04B 13/20

Značky: betonů, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zrýchliť tvrdnutie betónu najmä v prefabrikácii a tým zrýchliť obratovosť foriem a ušporiť energiu na urýchlovanie tvrdnutia ohrevom. To sa dosahuje prídavkom prísady pozostávajúcej z látky obsahujúcej alebo poskytujúcej hydratovaný kysličník hlinitý a vo vode rozpustnej soli anorganických a organických kyselín v určenom pomere. Existujú aj ďalšie varianty vyznačujúce sa zvýšenou účinnosťou. Vynález je určený pre využitie v...

Betony a malty pre práce za záporných teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 233468

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

MPK: C04B 13/20

Značky: záporných, práce, malty, teplot, betony

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém betonáže za záporných teplôt. Pre zamedzenie zmrznutia betónových zmesí a mált sa užíval doposiaľ ohrev, čo je náročné energeticky aj prevádzkovo alebo prísady najmä chloridov a karbonátov prípadne iných solí. Využitie týchto prísad pri vysokých dávkach, ktoré sú pre zamedzenie zmrznutia vody nutné, limituje ich negatívny vplyv na koroziu výstuže, nežiaduce urýchlovanie tuhnutia, ktoré sťažuje spracovanie zmesí, zníženie...

Cementová zmes pre práce za nízkych teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231064

Dátum: 01.03.1986

Autori: Guštafik Juraj, Bruthans Zdeněk

MPK: C04B 13/20

Značky: teplot, práce, cementová, nízkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém betonáže za záporných teplôt. Pre zamedzenie zmrznutia mált a betónov sa doteraz užíva alebo tepelná ochrana, čo je náročné prevádzkovo aj energeticky alebo prísady najmä chloridov a karbonátov. Využitie doposiaľ známych prísad pri vysokých dávkach, ktoré sú pre zamedzenie zmrznutia vody nutné, limituje ich negatívny vplyv na koroziu výztuže, nežiaduce zrychlenie tuhnutia, ktoré sťažuje spracovanie zmesi a zníženie...

Modifikované zmesi z anorganických pojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 219582

Dátum: 30.09.1985

Autori: Tomko Miroslav, Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

Značky: modifikované, pojiv, anorganických, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zlepšuje vlastnosti stavebných látok z cementu a iných anorganických spojív. Podstatou je, že sa používajú anorganické spojivá ako cement, sadra, vápno a podobne alebo ich zmesi, ku ktorým sa pridáva pri zmiešavaní s zámesovou vodou karboxyldiamid a najmenej jeden aldehyd ako napríklad 2-furankarbaldehyd, formaldehyd, paraformaldehyd alebo zmes aldehydov. Prídavok organických látok spolu môže byť 0,1 až 50 % hmotnosti anorganického...

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218604

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bruthans Zdeněk, Tomko Miroslav, Guštafik Juraj, Jurášek Adolf

Značky: stavebná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zlepšuje vlastnosti stavebných látok na báze anorganických spojív znížením pórovitosti. Podstatou je, že sa používa klasické anorganické spojivo ako je cement, vápno, sádra a pod. v zmesi s karboxyldiamidom + 5-nitrofuraldiacetátom. Množstvo organickej zložky môže činiť až niekoľko desiatok % z hmotnosti anorganického spojiva a pomer organických komponentov môže byť volený v širokom rozmedzí podľa podmienok aplikácie a požadovaného...

Kompozitný stavebný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 221711

Dátum: 15.05.1985

Autori: Jantovič Jozef, Sekera Miroslav, Guštafik Juraj, Loveček Zdeněk, Čermák Vladimír, Bruthans Zdeněk

Značky: materiál, kompozitný, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný stavebný materiál vhodný pre konštrukčné aj izolačné účely vyznačujúci sa pevnosťou, deformačnou schopnosťou, trvanlivosťou a nepriepustnosťou. Účel vynálezu je odstrániť hlavné nedostatky doterajších materiálov - malá pružnosť cementobetónov a nutnosť zriaďovania dilatácií v konštrukcii, velká nákladnosť plastbetónov, zmeny vlastností v závislosti od teploty asfaltobetónov. Materiál pozostáva v podstate z dvoch zložiek. Prvou je...

Beton vysokých počátečních pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 217272

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

Značky: betón, pevnosti, počátečních, vysokých

Zhrnutie / Anotácia:

Beton vysokých počátečních pevností z portlandského cementu nebo směsného cementu na bázi portlandského slínku, vody a kameniva zvláště s tvrdnutím urychlovaným ohřevem, vyznačený tím, že obsahuje vyjádřeno v % hmotnosti portlandského respektíve směsného cementu 1 až 20 % účelně 2,5 až 7,5 % hlinitanového cementu a 0,1 až 2,5 % účelně 0,25 až 1,0 ve vodě rozpustného síranu, například sodného a/ anebo draselného.