Gurňák Jiří

Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2284

Dátum: 10.09.1999

Autori: Miklánek Ladislav, Jankech Dominik, Pupák Anton, Gurňák Jiří, Ciferský Jozef

MPK: G01F 15/14

Značky: tlaku, regulácie, spotřeby, merania, skriňa, plynů

Text:

...riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 celkové usporiadanie skrine regulácie tlaku a merania spotreby plynu, obr. 2 rez horizontálnou rovinou A~A prechádzajúcou ochranným plášťom s uchytením ochranného plášťa na nosnom prvku, obr. 3 a 4 osadenie skrine do základu na voľnom priesťranstve, obr. 5 znázorňuje nosnú konštrukciu na uchytenie plynomerných armatúr a obr. 6 osadenie skrine pričiastočnom...

Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1010

Dátum: 08.11.1995

Autori: Gurňák Jiří, Ciferský Jozef, Pupák Anton, Jankech Dominik, Miklánek Ladislav

MPK: G01F 15/14

Značky: spotřeby, regulácie, merania, plynů, skriňa, tlaku

Text:

...4 je znázornené osadenie skrine do predzáhradky domu, odr.5 osadenie skrine namúr plotu a obr.6 osadenie na stenu domu.Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu. podľa obr. 1 pozostáva z nosnej konštrukcie tvorenej nosnikom 1, na ktorom sú zhora upevnené dve nerovnako dlhé stojiny 1, 2 ktorých kratšia je opatrená pevným a dlhšia posuvne upevneným strmeňom g. Zdola sú na nosniku Q upevnené dva držiaky 3, prostrednictvom ktorých sa skriňa...

Zariadenie na žiarové pocínovanie prívodov elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267191

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gurňák Jiří, Dedík Ján

MPK: B23K 1/08

Značky: prívodov, žiarové, zariadenie, elektronických, pocínovanie, súčiastok

Text:

...rúrkových zásobníkoch ll, ktoré sú uložené na obvode vstupného karuselového zásobníka 1.Na nakladacom sklze l je uložený dávkovač3 integrovaných obvodov. Nad vodiaco drâhou lg je uložený pásový dopravník 5, ktorý je opatrený podávačmi Q zasahujúcimi nad vodiacu dráhu lg. Pod vodiacou dráhou lg je umiestnená pracovná vaňa § pozostávajúca z plniacej komory lâ pred a za ktorou sú vytvorené prepadové komory lg. za pracovnou vaňou Q je umiestnená...

Polohovací mechanizmus, najmä nosičov pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237809

Dátum: 15.03.1987

Autor: Gurňák Jiří

MPK: B23Q 1/26, F16H 27/06

Značky: najmä, strojov, polohovací, pracovných, nosičov, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otáčanie nosičov pracovného stroja a presné zastavenie vo východiskovej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že hnací hriadeľ pohonovej jednotky je opatrený ramenom, na ktorom sú uložené klady zapadajúce do zubových medzier maltézského kríža. Rameno hriadeľa a maltézsky kríž hnaného hriadeľa sú opatrené clonami, oproti ktorým sú vo východiskovej polohe umiestnené bezkontaktné...

Mechanismus na spúšťanie strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249215

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gurňák Jiří

MPK: H05K 7/00

Značky: mechanismus, spúšťanie, strojov

Text:

...je vytvorená vdrážka 1,do ktorej zasahuje jednozvratná páka 5 tvorená dvoma ramenami 6. Konce ramien G prečnievajúce z drážky 1 sú spriahnuté priečkou 14. Druhé konce ramien B sú o 4patrené rybinovitými drážkami 17 zapadájúcimi do polkruhovej lišty 7 upevnenej na dne .drážky 1. jednozvratná páka 5 je vertikálne posuvne uchytená na držiaku 8, ktorý je opatrený pružným členom 11 a je spolu s horným dorazom 12 upevnený na dne drážky 1. Pružný...

Krokovacie zariadenie karuselového pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 227180

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gurňák Jiří, Kouřil Jaroslav

Značky: stroja, krokovacie, pracovného, zariadenie, karuselového

Zhrnutie / Anotácia:

Krokovacie zariadenie karuselového pracovného stroja, na ktorého otočnom stole sú výkyvne usporiadané nosiče, pričom pohon otočného stola a ovládanie nosičov je odvodené od pohonového hriadeľa, vyznačujúce sa tým, že na pohonový hriadeľ (1) je pripojená jednak hnacia časť (13) maltézskeho mechanizmu (16), ktorého hnaná časť (14) je pripojená na otočný stôl (15), a jednak kľuka (2), na ktorej je kĺbovo uložená ojnica (3), ktorej druhy koniec je...

Upínací mechanizmus najmä výkyvného nosiča karuselového pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 226232

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kouřil Jaroslav, Gurňák Jiří

Značky: najmä, upínací, karuselového, nosiča, stroja, pracovného, výkyvného, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací mechanizmus najmä výkyvného nosiča karuselového pracovného stroja, vyznačujúci sa tým, že je tvorený dvomi rovnobežnými ramenami /2/, ktorých konce sú spojené priečnikom /14/ opatreným rybinovitou lištou /9/, pričom protiľahlé konce ramien /2/ sú z vonkajšej strany opatrené výkyvnými palcami /1/, z ktorých každý je pripojený na tiahlo /4/ opatrené zarážkou /5/, kým tiahla /4/ sú vzájomne spojené spojovacím hriadeľom /7/, naktorom sú...

Vynášacie zariadenie feromagnetických častíc z váň pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225318

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gurňák Jiří, Kouřil Jaroslav

Značky: strojov, vynášacie, feromagnetických, pracovných, zariadenie, částic, váň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynášacie zariadenie feromagnetických častíc z váň pracovných strojov, tvorené magnetickým reťazovým dopravníkom, vyznačujúce sa tým, že magnetický reťazový dopravník /2/ je uložený pod dnom /16/ vane /l/ a z vonkajšej strany bočnej steny /15/ vane /1/, ktorá je tvorená s antimagnetického materiálu.