Gryc Václav

Elektrická osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267621

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nespěšný Zbyněk, Gryc Václav, Modrijan František

MPK: D03D 51/30

Značky: osnovní, elektrická, zarážka, stroje, tkacího

Text:

...v dolní polovině své délky výřezem 3 a v horní polovině podělným otvorem 2. soustava eignaiizačníoh lanel l je v několika řadách uepořÁdnných za sebou zavešena na osnovních nitích E. Vždy jedné osnovní niti g tedy přísluší jedna na ní zavčšená signaĺizační lamela l. Každá řada signalizačních lamel l má svými podélnými otvory 2 provlečen jeden stabilizační záchytný člen 2. Pod soustavou signalizačních lamel l jsou V celé pracovní šířce...

Prošlupní ústrojí pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262398

Dátum: 14.03.1989

Autori: Modrijan František, Suchánek Bořivoj, Jansa Miloš, Grois Miroslav, Kříž Vladimír, Gryc Václav, Novotný Jiří, Drahorád Ladislav

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupní, ústrojí, tkací, víceprošlupní, stroj

Text:

...opstřena odvalovací kladkou 35 zabírající vždy s jednou ze soustavý vaček 1.Na každém z prvnich sloupku 14 i druhých sloupku 17 je vždy mezi dvojici vodicich pouzderjá, 1 § navlečena tlačná pružina ä, lg, opirajici se v případě prvních sloupku Ľ jednímkoncom o dolni vodici pouzdro l a opačným koncern vždy o opěrný nákružek a zajištěný na každém prvnim sloupku l 4 kolikem g. U druhých sloupku 11 se tlaćná pružina łg jednim koncem opirà...

Těleso fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 243530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kropáeek Miroslav, Svoboda Ladislav, Gryc Václav, Smiták Vincenc

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniště, těleso, fluidního

Text:

...teplo vodě, proudící trubkami membránové stěny, takže postačí pouze izolace membránové stěny.Těleso fluidního ohniště podle vynálezu je znázorněno na výkrese pro případ, kdy těleso fluidního ohniště je obklopeno teplosměnnými plochami.Těleso fluidního ohniště, znázorněné na výkrese je tvořeno dvěma souběžně do spirály vinutými trubkami ł, které jsou navzájem pevně spojeny spirálovými přepážkami 3 tak, že vytvoří membránovou stěnu kruhového...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246688

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gryc Václav, Požár Vojmír, Bartoníeek Miroslav, Modrijan František

MPK: F16F 9/04

Značky: vzduchová, pružina

Text:

...celkové koncepce pružiny při vypuštění kovových dílů a snížení hmotnosti a pracnosti tohoto výrobku.Další výhodou je, že na vnější části opěrného čela je zároveň vytvořen aretační čep a vnitřní část opěrného čela má směrem ke středu zesílené dno, které ve středové části přechází ve výstupek, jenž má funkci dorazu pružiny.Tímto je rovněž podstatné zjednodušen technologicko-výrobní postup oproti známým vzduchovým pružinám. využívaných zvláště...

Soukací zařízení útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248610

Dátum: 12.02.1987

Autori: Požár Vojmír, Jansa Miloš, Ferdus Stanislav, Modrijan František, Novotný Jiří, Malášek Jaromír, Gryc Václav, Suchánek Bořivoj

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: soukací, tkací, víceprošlupní, stroj, zařízení, příze, útkové

Text:

...trysek, jejichž přívodní kandlky jsou přes ventil propojeny se zdrojem tlakoveho vzduchu.Výhodou soukacího zařízení podle vynálezu je výrszná urychlení soukaoího procesu vlivom působení tlekového vzduchu na lopetkovou turbinku cívky seneseče útkove příee s přípsdným součesným působením podtlaku. Tlekovy vzduch také zemezuje nežádoucímu usszoviní textilního úletu v oblasti eoukecího prostoru.Příkledné provedení soukecího zařízení podle...

Dávkovací ústrojí útku pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248602

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dodrijan František, Požár Vojmír, Směták Vincenc, Malášek Jaromír, Gryc Václav, Nespěšný Zbyněk

MPK: D03D 47/34

Značky: ústrojí, víceprošlupní, útku, dávkovací, tkací, stroj

Text:

...útku pro víoeprošlupní tkecí stroj. tvořeněho tělesem s dvojici rovnoběłně uspoŕádaných svislých vodicích čepü. na nichž je suvně uložene soukací hlavice. přičemž dávkovací ústrojí je opatřeno vodičem a vodicím očkem pro navedenĺ začátku útku na oívku sonašeče útku do vlnováho prošlupu, podle vynalezu. jehož podstatou je, že vodič je připevněn k jednomu vodicímu če pu.Vyhodou dávkovaoího ústrojí podle vynelezu je naprosto spolehlivá zavedení...

Soukací ústrojí pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 232852

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bukač Hubert, Buček Miroslav, Gryc Václav, Novotný Jiří, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/26

Značky: ústrojí, soukací, víceprošlupní, tkací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soukacího ústrojí pro víceprošlupní tkací stroj, tvořeného otočným stolem s lůžky pro uložení zanašečů s cívkou pro odměřenou délku útkové niti. Podstatou vynálezu je, že nad otočným stolem obsahuje elektromagnety, z nichž každý je opatřen planžetou s tlačnou pružinou pro přitlačení planžety na čelo cívky zanašeče a dále naváděcí trubici pro zavedení konce útkové niti do prstencovitého prostoru u dna cívky,přičemž pod otočným...

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231622

Dátum: 01.05.1986

Autori: Gryc Václav, Bukač Hubert, Jansa Miloš, Malášek Jaroslav, Modrijan František, Novotný Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, zanašeč, útku, tkacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje, jehož účelem je stabilní vedení šroubovicí rotačního paprsku, čehož se dosahuje tím, že vnější uvar zanášeče (1) je určen obrysovými čarami prošlupu tvořeného horní a dolní větvi (8, 9) osnovních nití a šroubovicí rotačního paprsku (2).

Rotační paprsek pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227462

Dátum: 15.04.1986

Autori: Modrijan František, Bukač Hubert, Malášek Jaroslav, Gryc Václav, Novotný Jiří, Jansa Miloš

Značky: tkací, paprsek, víceprošlupní, rotační, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační paprsek pro víceprošlupní tkací stroje, uložený otočně kolem své osy na pevné části tkacího stroje, náhonově spřažený s jeho pohonem, sestávající z pevného nosníku, na němž jsou pevně s přesazením a s mezerami pro vedení osnovních nití uloženy ploché lamely, vytvářející alespoň jednoduchou šroubovici rotačního paprsku, vyznačující se tím,,že každá lamela (1) je tvořena pravidelným núhelníkem, jehož každá strana (4) v poloze rovnoběžné s...