Gruber Leopold Rudolf

Zariadenie na posúvanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278426

Dátum: 07.05.1997

Autori: Hansmann Johann, Oellerer Friedrich, Gruber Leopold Rudolf, Theurer Josef

MPK: E01B 29/46

Značky: koľajníc, posúvanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na posúvanie koľajníc, na zmenšovanie vzdialenosti prípadnej medzery (36) medzi dvoma za sebou v pozdĺžnom smere koľaje položenými a spolu zváranými koľajnicami (10), pričom prostriedky (38) na upevnenie koľajnice (10) sú odstránené, prípadne uvoľnené, je vybavené dvojicami (4) zvieracích čeľustí (16) koľajnice (10), ktoré sú ovládateľné hydraulickými valcami (3), a ktoré s nimi tvoria uzavretú prstencovú mechanickú konštrukčnú...

Stroj na kontinuálne kladenie trolejového drôtu a/alebo nosného lana elektrického troleja koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281275

Dátum: 02.10.1996

Autori: Oellerer Friedrich, Gruber Leopold Rudolf

MPK: B61D 15/00, B60M 1/28

Značky: trolejového, kontinuálně, nosného, koľaje, drôtu, troleja, kladenie, stroj, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontinuálne kladenie trolejového drôtu (2) a/alebo nosného lana (3) pri zachovaní ťažného napätia predpísaného pre kladenú trolej má na podvozkoch (4) uložený strojový rám (6). Na ňom je okolo osi (16) drôtového bubna (15) otočný a v pozdĺžnom smere osi posuvne uložený drôtový bubon (15) a výškovo a bočne prestaviteľný žeriavový výložník (18) s otočne uloženou vratnou kladkou (17). V smere odťahovania trolejového drôtu (2) je medzi...

Pracovný voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 280504

Dátum: 11.10.1995

Autori: Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf

MPK: B66F 11/04

Značky: pracovný

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný voz (1) je vybavený vozovým rámom (2), ktorý je umiestnený na podvozkoch (3), a pomocnou pracovnou plochou (9), ktorá má nosný rám (10) s vodorovnou pracovnou plošinou (13). Ten je zhotovený výškovo prestaviteľne pomocou pohonov (12) relatívne umiestnené na nosnom ráme (10). V priečnom smere pracovného voza (1) sú umiestnené dve vzájomne protiľahlé plošinové časti (14, 15), ktoré sú prestaviteľné so vzájomne susediacou a spoločnou...

Pracovný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 280730

Dátum: 09.08.1995

Autori: Gruber Leopold Rudolf, Theurer Josef, Oellerer Friedrich

MPK: B61D 15/00, B60M 1/28, B66F 11/04...

Značky: pracovný, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný vozeň (1) pozostáva z vozňového rámu (3), uloženého na podvozkoch (2), a z na ňom upravenej vozňovej nadstavby (4) s trakčnou kabínou (5). Pracovný vozeň (1) má ďalej výškovo prestaviteľnú pracovnú plošinu (12) a prídavnú pracovnú plošinu (15), ktoré sú prostredníctvom upevňovacích zariadení (16) uvoľniteľne spojiteľné s vozňovou nadstavbou (4). Na pracovnej plošine (12) sú upravené spojovacie zariadenia (13) na voliteľné spojenie s...

Stroj na kontrolu troleje vrchného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278636

Dátum: 13.05.1992

Autori: Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf

MPK: B60M 1/28, B61D 15/00

Značky: troleje, vedenia, kontrolu, vrchného, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontrolu troleja (18) vrchného vedenia pozostáva z rámu (2) stroja (1), ktorý je opatrený podvozkami (3) pojazdnými po koľajniciach koľaje (4). Tento rám (2) stroja má trakčný pohon (39) a skriňu (14) voza. Na ráme (2) stroja a/alebo na skrini (14) voza je uložený výškovo prestaviteľný merací rám (5), ktorého spodná koncová oblasť (8) je uložená na náprave (44) a/alebo na časti podvozka (3), ktorý je na nej priamo uložený.