Grosser Vojtěch

Zařízení k tváření hmot v plastickém stavu, určených zejména k výrobě katalyzátorů nebo jejich nosičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270624

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bittner Bedřich, Fryček Vladimír, Grosser Vojtěch, Círová Alena, Hozman Rudolf

MPK: B01J 2/20

Značky: stavu, zejména, tváření, výrobe, jejich, katalyzátoru, zařízení, určených, plastickém, nosičů

Text:

...výtlačků a rotační nože výtlačky v mčnitelných intervaloch kräjejí. Snadná výroba a výměna vytlačovací vložky umožňuje výrobu libovolného tvaru výtlačku s minimálními nákl ady vFunkční eohema zařízení podle vynáleau a uepoŕídání nože je anúaornäno na připojených výkresoch.Na obr. 1 je znàaornčno těleso kőnickőho tvaru ł, ktere je na užäí straně kőnusu připojitelnć na vytlačovací stroj. V jeho duté kőnická části je upravena kuželovitá vestavba...

Způsob přípravy hydrorafinačního extrudovaného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264792

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Václav Csc, Grosser Vojtěch, Jonáš Josef, Vybíhal Jaromír, Círová Alena, Janáček Leoš

MPK: B01J 37/03

Značky: přípravy, způsob, katalyzátoru, hydrorafinačního, extrudovaného

Text:

...25 až 60 OC, výhodně 30 až 40 °C po dobu 0,5 až 4 hodiny, načež se vznikla plastická hmota extruduje matricí s otvory 1 až 2 mm vhodného tvaru např. válečku, torjlístku, čtyřlístku apod.vzniklé extrudáty se bud ještě kraji, nebo přímo suší a lámou a tepelně zpracují. sušení se provádí při 105 až 120 °C, případně ještě při 170 až 200 °C, načež se třídí a žíhají při teplotě 450 až 550 OC. Dodrženi všech těchto uvedených parametrů má velký...

Zlepšení kvality ropných destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264615

Dátum: 14.08.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Vybíhal Jaromír, Janáček Leoš, Urban Ivan, Novák Václav

MPK: C10G 45/08

Značky: kvality, destilátů, zlepšení, ropných

Text:

...CoMo 04 se zvyšuje aktivita katalyzátoru. VPeptizaci katalytické hmoty lze provádět vodným roztokem kyseliny octové a dusičnanu kobaltnatého nebo dusičnanu nikelnatého za následující postupné neutralizace vodným roztokem molybdenanu amonného.Podstata vynálezu spočíva tedy ve vysoké účinnosti katalyzátorů na bázi Co-Mo-alumina nebo Ni-Mo-alumina event. Co-Ni-Mo-alumina připravených uvedeným postupom a formovanýchdo tvaru jemnozrných...

Způsob přípravy jemnozrnných extrudovaných katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263824

Dátum: 12.05.1989

Autori: Fryček Vladimír, Janáček Leoš, Bittner Bedřich, Grosser Vojtěch, Vybíhal Jaroslav

MPK: B01J 35/00, B01J 21/12, B01J 21/04...

Značky: extrudovaných, přípravy, jemnozrnných, způsob, katalyzátoru

Text:

...využití katalytické hmoty pohybuje koglem 80 až 100 za stejného průměru .částice katalyzátoru vyjádřeného opsanou kružnicí.Takto přlpravene katalyzátory nebo nosiče jsou převážně na bázi aluminy nebo alumin-osiwlikátů amoriních nebo krystalických zeolitů a podobného materiálu, přičemž množství Si 02 ve spojení s aluminou může být v různěm hmotnostním poměru.Hydrát hlinitý pro přípravu plastické hmoty pro tvářeni může být ve formě böhmitu...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Novák Vlastimil, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub, Rubáš Vlastimil

MPK: C07C 5/02, B01J 23/44

Značky: přípravy, způsob, uhlovodíku, katalyzátor, aktivace, dienů, vinylaromatických, hydrogenaci, včetně, konjugovaných, selektivní

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vybíhal Jaromír, Sporka Karel, Novák Václav, Círová Alena, Hanika Jiří, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch

MPK: B01J 27/051, C10G 45/08

Značky: katalyzátoru, kobalt-molybdenového, přípravy, nosičového, způsob

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kratochvílová Jitka, Vitvar Milan, Staněk Vladimír, Vybíhal Jaromír, Novák Václav, Grosser Vojtěch

MPK: C10G 45/08

Značky: katalytické, způsob, rafinace, směsi, uhlovodíku, hydrogenerační

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Způsob přípravy nikl-molybden-aluminových a kobalt-molybden-aluminových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261039

Dátum: 12.01.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Rosenthal Jakub, Kraus Miloš, Vybíhal Jaromír, Janáček Leoš

MPK: B01J 23/88, B01J 21/04, C10G 45/04...

Značky: katalyzátoru, kobalt-molybden-aluminových, způsob, nikl-molybden-aluminových, přípravy

Text:

...3, NHAF, H 2 SiF 6 a podobné přímo do suspenze nebo ve formě NH 4 F nebo HF při peptizaci při přípravě hmoty pro extrudacisytici roztok se připraví např. rozpuštěním heptamolybdenanu amonného s obsahem cca B 0 Mo 03, který se rozpustí v horkém kondenzátu a k nerozpuštěnému zbytku se přidá odměřené množství kyseliny ortofosforečné tak, až se všechno rozpustí. Pak se přidá práškový dusičnan nikelnatý nebo kobaltnatý za míchání, aby se všechno...

Způsob hydrogenace aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248317

Dátum: 12.02.1987

Autori: Huml Miroslav, Grosser Vojtěch, Antkowicz Erich, Kopecký Ivan, Círová Alena, Macek Vladimír

MPK: C07C 29/14

Značky: aldehydů, hydrogenace, způsob

Text:

...vrstvě katàlyzátoru. jehož výohozi nikelnatou sloučeninou je uhličitan nikelnatý a jehož makroporězni systém je vytvořen tepelným rozkladem uhličitanu nikeĺnatého. Katalyzátor se připravuje tak. že se roztok křemičitanu sodného eráži kyselinou eolnou za přitomnosti elektrolytu, sraženina se odfiltruje, promyje a přímo nebo po vysušeni se smisi s uhličitanem nikelnatým, vodou, pojidlem a granulačnimi přisadami. Vzniklá hmota se pak tváří...

Katalyzátor pro hydrogenaci aldehydů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247454

Dátum: 15.01.1987

Autori: Antkowicz Erich, Kopecký Ivan, Círová Alena, Huml Miroslav, Grosser Vojtěch, Macek Vladimír

MPK: B01J 23/84

Značky: aldehydů, katalyzátor, způsob, přípravy, hydrogenaci

Text:

...niklu i chromu v katelyzátoru rovněž zvýšit jednostupñovým dosyce ním a následným tepelným zprecováním.Pokud nejsou příliš vysoké požadavky na selektivitu katalyzátoru, je možné pro snazši tvářeni přidávat k čistému aktivnímu syntetickému S 102 při hnětení i určité množství přírodních křemelin, Výhody uvedeného způsobu prípravy katalyzátoru spočívají zejména v tom, že se neprovádí energeticky náročné žíhání nosiče na vysoké teploty ( až 200...

Katalyzátor pro přímou hydrataci etylénu na etylalkohol a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218844

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kadlec Vlastimil, Grosser Vojtěch, Rosenthal Jakub

Značky: etylénu, etylalkohol, způsob, přípravy, hydrataci, přímou, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro přímou hydrataci etylénu na etylalkohol se zvýšenou mechanickou pevností, stabilitou a odolností vůči desaktivaci na bázi SiO2 s kyselinou fosforečnou jako aktivní složkou. Obsahuje aktivní syntetický kysličník křemičitý a příhodní křemelinu v hmotovém poměru 1 : 0,2 až 1 : 4 a 20 až 50 % hmot. kyseliny fosforečné. Katalyzátor se připraví srážením roztoku křemičitanu sodného kyselinou solnou za přítomnosti...

Způsob přípravy heterogenních katalyzátorů pro zušlechťování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216342

Dátum: 01.07.1984

Autori: Brůna František, Kölbl Milan, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch

Značky: zušlechťování, způsob, přípravy, katalyzátoru, uhlovodíku, heterogenních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy heterogenních katalyzátorů pro zušlechťování uhlovodíků vnášením aktivních kovových složek na anorganický nosič, při němž se vodná suspenze hydrátů nosičové báze mísí s vodným roztokem soli požadovaných aktivních složek kovů a dehydratuje rozprášením za tlaku 0,5 až 3 MPa do proudu inertního plynného média o teplotě 500 až 100 (C, načež se vzniklá katalytická hmota upravuje o sobě známými způsoby. Doporučuje se...