Gross Lumír

Proužkovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255218

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gross Lumír, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58, D04B 9/30

Značky: pletacího, zařízení, okrouhlého, stroje, proužkovací

Text:

...uchycena další páka lg (obr.2) uložená výkyvně na tyči ll, sloužící prozajisťění svislé polohy tyčky l§.Konec zajiščovací páky lg zapadá do zářezu postrkové páky ll, jak je vidět na obr. 5.K zubům lll, lgz, ll 3 jednotlivých blokovacích páček ll jsou přiřazeny kotvy elektromagneä tú lll až ll 5 napojených na neznázorněný řídící mikropočítač stroje.Kotva horního elektromagnetu lll je přiřazena k zubu l§ 3 horní blokovací páčky ll,kotva...

Zařízení pro odtahování úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253377

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Lumír, Fučík Milan

MPK: D04B 15/88

Značky: zařízení, odtahování, úpletu

Text:

...ložiska lg je pevné ulozen na svislé trubce l 2-, jejíž horní konec je pevně uspořádán, např. zašroubován do neznázorněného stojánku upevněného na horní přírubu stroje. V horní části pouzdra zje obvodové drážka, v níž je uložena kruhové pružina l , která dostředně působí na horní konce odtahových elementů l. íKaždý odtahový element 1 L má vytvořeno na homím konci kolen ko u, které spolupracuje s pevnou ovládací vačkou 1 upevněnou na...

Zařízení pro odtahování úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253376

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Lumír, Fučík Milan

MPK: D04B 15/88

Značky: úpletu, zařízení, odtahování

Text:

...g stejně jako äikmé i kolíky 2, které navíc procházejí ještě drážkami LO pouzdra E. Šik mé kolíky g jsou pak pevné uloženy v dalším pouzdře lg. 253 37 °Pouzdra lg je uloženo navnějším kroužku ložiska lg, jehož vnitřní vkroužek je pevné uložen na axiálně posuvné trubce L 4, přičemž pouzdro 9 je vedeno vnitřním průměrem pouzdra 1. Pouzdro g je uloženo na vnějším kroužku ložiska 3.2, jehož vnitřní kroužek je pevně uložen na axiálně posuvné trubce...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250974

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gross Lumír, Rebeka Zdeněk, Dvořák Miloš

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, jehel, volbu

Text:

...33 je pod úrovní vodorovného profilu 33 a je k němu kolmý. Každá volící páčka 3 je uspořádána tak, že vodorovný profil 33 se nachází těsně nad vodorovným průběhem dráhy 5 kolénka 3 stopru 3, který je, resp. prochází ve spodní poloze.Na oblouku jehelního válce 3, kterému odpovídá oblouk vodorovného profilu 33 volící páčky 3, jsou zámková kroužky 39 a 33 /obr. 2/ pro ovládání stoprů 3 upraveny následujícím způsobem. Na spodním zámkovém...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čermák Stanislav, Gross Lumír, Maléř Josef, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/10

Značky: pletací, okrouhlý, dvouválcový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového apod. zboží, kde v drážkách jehelních válců jsou uloženy jazýčkové jehly, vyznačující se tím, že hloubka (h) drážky (4) jehelního válce (1) na konci, kde je uložena jehla (2), v rozsahu výseče odpovídající plnému výkyvu jazýčku (22) zatažené jehly (2), přesahuje rozsah výseče ohraničené délkou (R2) jazýčku (22) jehly (2) mezi čepem (23) jazýčku (22) a nejširší částí lžičky (22´) jazýčku...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222735

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gross Lumír, Kopečný Miroslav, Maléř Josef, Fraňková Jarmila

Značky: dvouválcového, zámková, okrouhlého, pletacího, stroje, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zámkové soustavy dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží, která ovládá stopry, mezistopry a vodicí platiny jehel a umožňuje pletení chytových vazeb v rozkrokové části punčochových kalhot. Vynález pak řeší provedení zámků pro vyšší rychlostí pletení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že před zatahovacím zámkem nejméně jednoho pletacího systému v dráze vykývnutých horních záchytných konců...

Zařízení pro blokování stoprů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228084

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gross Lumír, Dvořák František

Značky: blokování, zařízení, stoprů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování stoprů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží v nepracovní poloze, přičemž volba se provádí vzorovacím bubínkem, k němuž je přiřazena sada volících páček, jež působí na kolénka stoprů, vyznačující se tím, že k některým ze sady volících páček (3) je přiřazena výkyvně uložená blokovací šablona (9) pro odklonění volicích páček (3) od vzorovacích kolének ovládaná od rozkazovacího zařízení.