Gröne Rudolf

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 3/00, G01T 7/00, G01T 1/00...

Značky: riadený, korelačný, elektrostatickou, spektrometer, automatický, komorou

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Automatický Mössbauerov spektrometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 268580

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lipka Jozef, Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00

Značky: automatický, spektrometer, mössbauerov

Text:

...časového intervalu,pomocou zariadenia výmeny absorüátoruv, na meracom mieste vymenia neznáme absorháto ry a standartný absornátor, pricom ľladĺaca jednotka, ktorá riadi cyklickú výmenu absoroátnmv, aicasneS VÝmC 0 U prepne cast pamate mnohokanúlnvćho amplitúdového analyzátora, do ktorej sa ukládajú namerané výsledky tuk, že každému mnrnnćmu ahsorhalnrn je rirndcnñ vždy jemu odpovedajúce cast pamäte. Podla zmeny parametrov štandartného...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kryostatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236950

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 3/00, G01T 7/00...

Značky: korelačný, automatický, spektrometer, riadený, kryostatom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrónpozitrónovej anihilácie vo vákuu v rozsahu teplôt 80 až 273 K. Vynález pozostáva z rámu /l/ automaticky riadeného korelačného spektrometra, na ktorom sú umiestnené pevné rameno /2/ so scintilačnými detekčnými jednotkami /10/ a kolimačnými štrbinami /6, 7/, pohyblivé rameno /13/ s pohybovým zariadením /14/ a kolimačnými štrbinami...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246373

Dátum: 01.08.1988

Autori: Málek Karel, Trachta Karel, Schätz Miroslav, Straka Jaroslav, Gröne Rudolf, Maloušek Antonan, Rybárová Nadižda, Martásek Enoch, Michal Jan

MPK: D01H 1/135, D01H 1/12

Značky: předení, zařízení, koncem, otevřeným, frikční

Text:

...do prvé roviny, obr. 4 detail průmětu podélné osy dopravní části dopravního kanálu do druhé roviny, obr. 5 příčný průřez dopravní části dopravního kanálu vzhledem k prvé rovíně a obr. 6 variantu mezní polohy podélné osy symetrie příčného průřezu dopravní částí dopravního kanálu vzhledem k prvé rovině.Spřádací jednotka znázorněná na obr. 1 zahrnuje ojednocovací ústrojí l, skrucovací ústrojí g a odtahové ústrojí 3. Ojednocovací ústrojí l,...

Automatický spektrometer doby života pozitrónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255334

Dátum: 15.03.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 3/00, G01J 3/42...

Značky: spektrometer, pozitrónov, života, automatický

Text:

...rz-rnalyzátorom. Vtedy impulzy na analógovom vstupe mn-ohiokanálového amplitúdovéhvo ianalyzátora majú tú istú amplitüdu, .ak-o impulzy na vstupe nastavovaného jeclnokanálového amplitúdověho ~analyzát~or«a, len sú posunuté »o dobu, ktorú potrebuje jednokianalový amplitúdový analyzátor na vyhodnotenie impulzu. Na obrazovke mnohokanáloveho amplitúdového analyzátora bude zobrazená čzast amplitúdového spektre impulzov, ktoré nastvavovaný...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kyslíkovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236817

Dátum: 15.03.1987

Autori: Lipka Jozef, Hucl Milan, Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 1/29

Značky: korelačný, kyslíkovou, komorou, spektrometer, automatický, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrón-pozitrónovej anihilácie v kyslíkovej alebo inertnej atmosfére v rozsahu tlakov 105 Pa ( 3.105 Pa. Vynález pozostáva z rámu (1), na ktorom je uchytené pevné rameno (2) a pohyblivé rameno (8) s pohybovým zariadením (9), zo scintilačnými detekčnými jednotkami (7, 14) s tieniacimi krytmi (6, 15) a kolimačnými štrbinami (5, 6, 17),...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s teplotnou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230226

Dátum: 15.08.1986

Autori: Haščík Ján, Tockij Jevgenij, Gröne Rudolf

MPK: G01J 3/00

Značky: korelačný, riadený, komorou, automatický, spektrometer, teplotnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do oboru jadrovej techniky a rieši konštrukciu automatického korelačného spektrometer s teplotnou komorou, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z rámu, pohyblivého ramena s pohybovým zariadením, pevného ramena, kolimačných štrbín, scintilačných detekčných jednotiek umiestených v olovených tieniacich krytoch, teplotnej komory, v ktorej je umiestnený krytý a chladený zdroj pozitrónov 22Na a skúmaná vzorka na posuvne uloženej...

Automatický riadený korelačný spektrometer s nastavovaním vzorky pomocou laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gröne Rudolf, Haščík Ján, Tóth Ignác

Značky: automatický, laserového, pomocou, nastavovaním, korelačný, riadený, vzorky, spektrometer, paprsků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši nastavovanie vzorky do optimálnej polohy pomocou laserového paprsku. Automaticky riadený korelačný spektrometer, pozostáva z oloveného krytu, pevného ramena s kolimačnými štrbinami a scintilačným detektorom, pohyblivého ramena so scintilačným detektorom a kolimačnou štrbinou, z pohybového zariadenia a rámu, ktorého podstata spočíva v tom, že na rámu je uložený laser, ktorého paprsok je totožný s...

Automatický riadený koleračný spektrometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 214631

Dátum: 01.07.1984

Autori: Haščík Ján, Gröne Rudolf, Topoĺský Jaroslav

Značky: automatický, spektrometer, riadený, koleračný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechniky. Meria sa ním uhlové rozloženie fotónov gama pri metóde elektrónpozitrónovej anihilácie. Podstata vynálezu je v tom, že v olovenom kryte je zdroj pozitrónov 22 Na, na ktorom je uložená dvojica ramien, na ktorej sú umiestnené dva scintilačné detektory a kolimačné štrbiny, pričom jedno rameno je pohyblivé a je ovládané pohybovým zariadením. Ďalej je spektrometer opaterný elektronickou časťou. Samotný...