Grňo Ladislav

Ihlová sonda na meranie termofyzikálnych vlastností materiálov prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7013

Dátum: 07.01.2015

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01N 25/18, G01K 7/00

Značky: vlastností, meranie, termofyzikálnych, materiálov, přechodovou, sonda, metodou, ihlová

Text:

...Conductive Electrical Insulation Materials° ASTM Standard D 5930-0 l, Standard Test Method for Thermal Conductivity of Plastics by Means of a Transieut Line-Source TechniqueV súčasnosti sú dostupné aj viaceré komerčné prístroje na meranie termofyzikálnych parametrov prechodovou metódou na báze ihlových a plošných sond. Konštrukčná riešenie týchto sond je vždy unikátne a dané účelom použitia a technologickými možnosťami výrobcu.Sú...

Plošná sonda na meranie termofyzikálnych vlastností materiálov prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7011

Dátum: 07.01.2015

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01N 25/18

Značky: termofyzikálnych, vlastností, přechodovou, plošná, meranie, metodou, materiálov, sonda

Text:

...vlastností materiálov prechodovou metódou. Podstata predkladaného riešenia spočíva v tom, že plošná sonda pozostáva z dutého tela, ochrarmej bariéry, ktorá jednou stranou uzatvára dutinu tela sondy a ktorá je na druhej strane konštrukčne prispôsobená na plošný kontakt s meranýun materiálom. V dutine tela sondy je ďalej na ochrannej bariére umiestnený snímač v tvare disku. Snímač je vybavený dvomi postrannými kontaktovými pásíkmi a súborom...

Usporiadanie obvodu na simultánne skúšanie elektromerov so spojeným napäťovým a prúdovým obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286853

Dátum: 25.05.2009

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 35/00

Značky: skúšanie, usporiadanie, elektromerov, napäťovým, spojeným, obvodů, simultánne, obvodom, prúdovým

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie obvodu na simultánne skúšanie elektromerov so spojenými napäťovými a prúdovými obvodmi pozostáva z množstva uvedených elektromerov, ktoré majú všetky napäťové svorky prislúchajúce k tej istej fáze spojené paralelne s príslušným napäťovým zdrojom a každý z párov prúdových svoriek elektromerov pripojený na výstup individuálneho prúdového prevodníka s nulovým tokom. Vstupy prúdových prevodníkov s nulovým tokom, výstupy ktorých sú...

Merací izolačný prevodník striedavého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284162

Dátum: 02.09.2004

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 15/18, G01R 15/14

Značky: striedavého, merací, převodník, prúdu, izolačný

Zhrnutie / Anotácia:

Merací izolačný prevodník striedavého prúdu pozostávajúci z budiaceho vinutia a snímacieho vinutia pripojeného na vstup elektronického fázovacieho obvodu. Vodič (1) budiaceho vinutia je tvarovaný do plošnej alebo priestorovej periodickej sústavy súbežných úsekov (3) vodiča (1) budiaceho vinutia orientovaných tak, že vodič (1) budiaceho vinutia je v susedných súbežných úsekoch (3) z hľadiska toku elektrického prúdu navzájom opačne orientovaný a...

Termoelektrický prevodník elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282582

Dátum: 10.09.2002

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 21/14, G01R 21/02

Značky: elektrického, převodník, výkonu, termoelektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Termoelektrický prevodník elektrického výkonu vytvárajúci súčin okamžitých hodnôt vstupných signálov, obsahujúci aspoň jeden elektronicky riaditeľný rezistor (1) a samostatný snímač teploty (2), pričom elektronicky riaditeľný rezistor (1) a snímač teploty (2) sú umiestnené na spoločnej, od okolia tepelne izolovanej podložke (3). Vstupné svorky (U1, U2) a výstup snímača teploty (2) sú prepojené priamo alebo cez prispôsobovacie obvody na vstup...

Merací prúdový prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 281886

Dátum: 02.07.2001

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 15/00, G01R 15/18

Značky: merací, prúdový, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Merací prúdový prevodník pozostáva z jadra (J) z magneticky mäkkého materiálu, na ktorom je navinuté primárne vinutie (P), sekundárne vinutie (S) a nulové vinutie (N). Nulové vinutie (N) je zapojené medzi invertujúci vstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a prvý uzol (U1). Sekundárne vinutie (S) je zapojené medzi výstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a invertujúci vstup druhého operačného zosilňovača (OZ2). Prvý rezistor (R1) je...

Merací termoelektrický prevodník elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279550

Dátum: 02.12.1998

Autori: Bobik Mikuláš, Groch Július, Grňo Ladislav

MPK: G01D 3/028, G01R 21/02

Značky: výkonu, převodník, elektrického, merací, termoelektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Merací termoelektrický prevodník elektrického výkonu pozostáva z rezistora (1) a teplotného snímača (2), umiestnených na spoločnej, od okolia tepelne izolovanej podložke (3). Podstata vynálezu je v tom, že rezistor je tvorený prvkom, ktorého okamžitá hodnota odporu je elektronicky riaditeľná okamžitou hodnotou vstupného signálu. Výhodné uskutočnenie vynálezu predstavuje riadený rezistor tvorený tranzistorom. V tomto prípade je možné jednoduché...

Tepelnoizolačný box

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1779

Dátum: 04.03.1998

Autori: Bobik Mikuláš, Grňo Ladislav

MPK: F25D 17/04

Značky: tepelnoizolačný

Text:

...s povrchom budovy 2.Ďalším trskutočnenírn tepelnoizolačného boxu podľa technického riešenia je, žev dutine g je umiestnený radiátor Z, ktorý je spojkou 6 vodivo spojený s kolektororn Q,pričom kolektor á, spojka Q a radiátor Z sú z materiálu s tepelnou vodivosťou vyššou ako je tepelná vodivosť steny dutého telesa l a sú vzájomne tepelne vodivo spojené pričom radiátor tvorí alebo spevňuje dno dutiny g telesa l.Jedným z ďalších uskutočnení...

Zapojenie na vytvorenie dvoch striedavých elektrických napätí s konštantným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262617

Dátum: 14.03.1989

Autor: Grňo Ladislav

MPK: H03B 27/00

Značky: dvoch, napätí, elektrických, konštantným, pomerom, zapojenie, vytvorenie, striedavých

Text:

...vstupná svorka g je spojená s prvým vstupom druhého sumátora §§, ktorého výstup je spojený s druhou výstupnou svorkou gg, pričom signálcvý vstup riadeného usmerňovača g§~je cez prvú impedanciu 55 spojený s prvou výstupnou svorkou QA a cez druhú impedanciu gg s druhou výstupnou svorkou gg a referenčný vstup riadeneho usmerňovačą gg je spojený s prvou výstupnou svorkou gg a prvý výstup riadeného usmerňovača gg je spojený s riadiacim vstupom...

Koaxiálny kondenzátor s premennou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255324

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grňo Ladislav

MPK: H01G 5/00

Značky: premennou, kapacitou, kondenzátor, koaxiálny

Text:

...vedenia je opatrený otvorom, v ktorom je uložený izolačný vodiaci kotlík a krytom s otvorom pre mikrometrickú skrutku opatrenú guličkou, pričom medzi vnútorným vodičom a vložkou je umiestnená izolačná tyčka.Výhodou vynálezu je možnost realizácievelmi presných kondenzátorov s premelrnucm kapacitou pri minimálnych nákladoch.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený koaxiálny kondenzátor s premennou kapacitou.Koaxiálny kondenzátor s...

Etalón vysokofrekvenčného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226118

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bubliak Peter, Grňo Ladislav, Janošťák Vincent

Značky: vysokofrekvenčného, napätia, etalón

Zhrnutie / Anotácia:

Etalón vysokofrekvenčného napätia pozostávajúci z dvoch bolometrických voltmetrov, z ktorých jeden bolometrický voltmeter má bolometrický snímač tvorený jedným teplotne závislým rezistorom priamo spojeným s vonkajším a vnútorným vodičom koaxiálneho vedenia a druhý bolometrický voltmeter má bolometrický snímač tvorený dvomi teplotne závislými rezistormi, pričom každý z nich je prvým vývodom spojený s vnútorným vodičom koaxiálneho vedenia a ich...

Linearizovaný prevodník teploty na elektrickú veličinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226562

Dátum: 15.11.1985

Autor: Grňo Ladislav

Značky: převodník, teploty, linearizovaný, elektrickú, veličinu

Zhrnutie / Anotácia:

Linearizovaný prevodník teploty na elektrickú veličinu vyznačený tým, že neinvertujúci vstup (A) operačného zosilňovača (1) je prepojený druhým rezistorom (R2) s prvou nap(ťovou svorkou (Y) a štvrtým rezistorom (R4) s druhou nap(ťovou svorkou (X) a šiestym rezistorom (R6) s výstupom (C) operačného zosilňovača (1), pričom invertujúci vstup (B) operačného zosilňovača (1) je prepojený tretím rezistorom (R3) s druhou nap(ťovou svorkou (X) a meracím...