Griehl Volker

Způsob homopolymerace 1,3-dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257651

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fröhlich Hans-otto, Schreerová Heike, Bräuningová Ingrid, Weber Lothar, Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: 1,3-dienů, homopolymerace, způsob

Text:

...difunkčních lithiových iniciátorů následujícího typuv homogenní fá 2 i,v alifatických a/nebo aromaťíckých uhlovodících, popřípadě za přídavku polárních rozpouětědel, zav podstatě stechiometrické reakce, v rozsahu teplot od 263 K do 373 K. Polymery s převažující strukturou 1,2 se připravují v přítomnosti polárních rozpouštědel. K docílení polymerůs převažující strukturou 1,4 se provádí polymerace bez přídavku polárních médií v...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252655

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Stubenrauch Dieter, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: selektivní, polymerace, způsob, butadienu-1,3, frakcí

Text:

...aromatickém uhlovodíku, zejména v benzenu nebo toluenu, za molárního poměru vinylových skupin v aromátech k trilithiové sloučenině 12 až 110, za teplot 198 až 423 K, 5 výhodou 263 až 373 K.Tyto iniciátory jsou nerozpustné v reakčním médiu a používají se jako suspenze v odpovídajícím rozpouštědle. Jsou to lineární nezesítované a nízkomolekulárni organolithné sloučeniny, a jsou tak zvláště vhodné k syntéze nízkomolekulárních...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252402

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: frakcí, způsob, polymerace, selektivní, butadienu-1,3

Text:

...v homogenní fázi, avšak tvorba polymerů definované relativní molekulové hmotnosti zůstává nadále problematická. ÁRovněž přídavek polárních rozpouštědel zlepšuje rozpustnost iniciátoru v uhlovodíoích. Mnohé iniciátory se dají připravovat výhradně v přitomnosti silných polárních rozpouštědel. Provádí-li se v takovýchto iniciátoreoh, obsahujíoíoh např. éter, roztoková polymerace, snadno se objevují vedlejši reakce, jako je přerušování...

Způsob výroby 3-methyi-5-ethylesteru kyseliny 2, 6-dimethyi-4- (2, 3-dichlorfenyl ) -1, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241021

Dátum: 15.08.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Voigtová Kerstin, Stoye Hartmut

MPK: A61K 31/435, C07D 211/90

Značky: 5-dikarboxylové, způsob, výroby, 3-dichlorfenyl, 6-dimethyi-4, kyseliny, 3-methyi-5-ethylesteru, 4-dihydropyridin-3

Text:

....Při výrobě farmaceutický/ch přípravků ob sahujících sloučeninu podle vynálezu veiC-rníě dávkových jednotek pro orální p 0 clání může být zvolená SIOLIČGDÍlÍIä smíchána s pevným, práškovítým nosičem, například laktózou, sacharózou, sorbitem, manitem, škrobem, například s bramborovýmškrobem, kukuřičným škrobem, amy 1 opek tinem, s deriváty celulözy nebo želatinou,právě tak s kluznou látkou, například stearatem hořečnatýní, stearáteín...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3-dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237360

Dátum: 01.08.1987

Autori: Griehl Volker, Schulz Hans-peter, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: homopolymerů, přípravy, způsob, 1,3-dienů, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3-dienů s koncovými funkčními skupinami aniontovou polymerací v nepolárních rozpouštědlech v přítomnosti lithiových iniciátorů s následnou funkcionalizací. Polymerace se provádí v přítomnosti polylithiových iniciátorů, vzniklých reakcí technických divinylbenzenových směsí s alkylmonolithiovou sloučeninou.

Plášť fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 243195

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pleska Alexander, Scholz Peter, Fröhlich Hans-otto, Griehl Volker

MPK: F23C 11/02

Značky: kotle, fluidního, plášť

Text:

...pevně spojenými spiralovými přepážksmí. Horní konce spirál jsou zaústěny do sběrače, který současně tvoří víko fluidního kotle. K dolnímu konci membrdnové stěny je pevně připojena příruba pro připevnění plášte kotle k tělesu fluidního ohniětě.Výhodou vynalezeného plášte fluidního kotle je především to, že snižuje tepelné ztráty,protože spaliny, odtéksjící z fluidního ohníětě, omývají vnitřní povrch pldětě kotle a předevsjí teplo vodě,...

Otočný klzný prívod zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240337

Dátum: 15.06.1987

Autor: Griehl Volker

MPK: B23K 9/32

Značky: přívod, prúdu, otočný, klzný, zváracieho

Text:

...je schematicky znázornený v jednom možnom konštrukčnom ,prevedení na výkrese, kde na obr. 1 je znázornenýotočný klznýprívod v .bokoryse, na obr. 2 v náryse a na obr. 3 je otočný klzný prívod uchytený na rotačnom zvarenci v pracovnej polohe. ~ Na telese 1 (obr. 1 a. obr. 2 otočného klzného prívodu, ktoré je z Cu legovanej Cr, sú vytvorené deliacou drážkou 2 aj odlahčovacím otvorom 3 dve svorné čeluste 4 s kruhovým lôžkom 5, v ktorom je osadený...

Skladaný tŕň pre výrobu rúr ťahaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240336

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stubenrauch Dieter, Anton Elisabeth, Griehl Volker

MPK: B21C 3/16

Značky: výrobu, skládaný, tŕň, ťahaním

Text:

...takto vytvoreného predpätého skrutkového spo-ja. Činná časť nástroja, ktorá je zhodne uložená s príslušnou časťou oceľového držiaku ale najmä kuželové čelné dosadacie plochy činnej časti tŕňa a držiaku s uhlom 1 ° až 2 ° vytvárajú pri uťahovani skrutkového spoja radiálno-axiálne alebo axiálno-radiálnepredpätie, ktoré výhodne eliminuje napätia pôsobiace na tŕň v priebehu procesu ťaha-lK výhodám nástroja vyrobeného podla vynálezu je treba...

Liaci prášok do kryštalizátorov plynulého odlievania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 240334

Dátum: 15.06.1987

Autori: Griehl Volker, Fröhlich Hans-otto, Korbuly József, Anton Elisabeth

MPK: B22D 11/10, B22D 27/20

Značky: prášok, kryštalizátorov, plynulého, liaci, odlievania, ocele

Text:

...zložky,zvyšujúce náchylnosť prášku k hrudkovateniu a okrem uhličitanov alkalickýclí kovov neobsahuje iné zložky, ktoré by uvolňovali plynné produkty a spôsobovali objemové zmeny prášku v kryštalizátore. Ďalšou výhodou je, že prášok sa pripravuje prevažne z odpadových produktov, ako vysokopecna troska, manganatokremičitě zváracie tavivo,popolček z uhlia, čím sa rozširuje surovinova. základňa na jeho výrobu a odstraňuje potreba energeticky...

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237293

Dátum: 01.05.1987

Autori: Schulz Hans-peter, Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: přípravy, polyfunkčních, polymerizace, způsob, iniciátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerace obsahujících lithium reakcí divinylbenzenu s alkylmonolithiovou sloučeninou v uhlovodíkových rozpouštědlech. Technická směs divinilbenzenu reaguje s alkylmonolithiovou sloučeninou popřípadě v přítomnosti terciálního aminu.

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237292

Dátum: 01.05.1987

Autori: Stoye Hartmut, Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: polymerů, skupinami, koncovými, dienových, způsob, přípravy, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami aniontovou polymerací, zejména butadienu-1-3 nebo izoprenu. Používá se lithiových iniciátorů, zejména směsi tetralithiových iniciátorů. Vznikají polymery s funkcionalitou mezi 2 a 4.

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237291

Dátum: 01.05.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: funkčními, polymerů, skupinami, způsob, dienových, přípravy, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami a zejména nízkou až střední molekulovou hmotností aniontovou polymerací konjugovaných dienů, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu. Polymerace probíhá v přítomnosti suspenze tetralithiových iniciátorů.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237290

Dátum: 01.05.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: funkčními, koncovými, přípravy, způsob, skupinami, dienů, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu, popřípadě jejich kopolymerů s jinými monomery, pomocí lithiových iniciátorů. Polymerace probíhá v přítomnosti hexalithiových iniciátorů v uhlovodíkovém rozpouštědle.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237289

Dátum: 01.05.1987

Autori: Antonová Elizabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: koncovými, dienů, polymerů, přípravy, způsob, skupinami, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, popřípadě kopolymerů s následnou funkcionalizací živých polymerů. Polymerizace se provádí v přítomnosti suspenze definových směsí z hexalithiových a trilithiových organických iniciátorů.

Způsob přípravy polymerů s koncovými karboxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232759

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stubenrauch Dieter, Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 36/04

Značky: koncovými, přípravy, způsob, skupinami, polymerů, karboxylovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů s koncovými karboxylovými skupinami reakcí roztoků živých polymerů konjugovaných dienů nebo vinylaromatických sloučenin, obsahujících lithiové atomy s cyklickými anhydridy karboxylových kyselin, zejména maleinanhydridem nebo ftalanhydridem, spočívající v tom, že se před přídavkem anhydridu přidá terciární alkoxid sodný nebo draselný. Zejména je uveden terciární butylalkoholát draselný. Molární poměr alkoxidu k Li je 1 :...

Způsob přípravy dilithiových aduktů butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237594

Dátum: 15.01.1987

Autori: Stubenrauch Dieter, Scholz Peter, Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: způsob, butadienu, přípravy, aduktů, dilithiových, frakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dilithiových aduktů butadienu z uhlovodíkových C4 frakcí, zejména C4 frakcí odpadajících při pyrolýze ropy, přičemž adukt butadienu se tvoří přímo ze směsi. Cílem je převést butadien, který je obsažen v C4 frakci selektivně pomocí lithia v přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků v určitých směsích rozpouštědel na plně rozpustné organodilithiové sloučeniny, mající vysoký obsah lithia vázaného na uhlík...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na hvězdicovité homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 237591

Dátum: 15.01.1987

Autori: Weber Lothar, Antonová Elisabeth, Stubenrauch Dieter, Griehl Volker, Fröhlich Hans-otto, Scholz Peter

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: frakcí, kopolymery, hvězdicovité, způsob, butadienu, homopolyméry, selektivní, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na hvězdicovité homopolymery nebo kopolymery, popřípadě s funkčními skupinami, s předem zvolenou molekulovou hmotností, v homogenní fázi v přítomnosti organolithiových iniciátorů. Podle vynálezu se jako iniciátory použijí uhlovodíkové roztoky organopolylithiové sloučeniny, získané reakcí meta nebo paradivinylbenzenu nebo jejich směsi s alkylmonolithiovou sloučeninou, zejména sekundárním...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3- dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237590

Dátum: 15.01.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: způsob, koncovými, skupinami, homopolymerů, dienů, funkčními, přípravy, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3-dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu nebo izoprenu, s nízkou až střední molekulovou hmotností homogenní aniontovou polymerací monomeru v apolárních alifatických, cykloalifatických nebo aromatických rozpouštědlech, v přítomnosti organoalkalokovových, zejména lithiových iniciátorů s následnou funkcionalizací živých polymerů elektrofilními činidly, zejména alkylenoxidy, oxidem...

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerace obsahujících lithium

Načítavanie...

Číslo patentu: 237589

Dátum: 15.01.1987

Autori: Antonová Elisabeth Schkopau, Griehl Volker, Popov Georgi

MPK: C07F 1/02, C08F 4/48, C08F 36/04...

Značky: způsob, polymerace, lithium, iniciátorů, polyfunkčních, přípravy, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerace, obsahujících lithium, reakcí divinylbenzenu monoalkyllithiovou sloučeninou, zejména sekundárním butyllithiem v uhlovodíkových rozpouštědlech. Podle vynálezu se k roztoku alkyllithia v uhlovodíkovém rozpouštědle přidá postupně roztok směsi meta a paradivinylbenzenu za molárního poměru divinylbenzenu k alkyllithiu n:n+1, přičemž n jakékoliv číslo větší nebo rovné dvěma. Uhlovodíkovým...

Způsob karboxylace živých polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232679

Dátum: 15.12.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Ballayer Winfried, Seyček Otakar, Gütz Reiner, Čermák Jiří, Griehl Volker

MPK: C08F 8/00

Značky: karboxylace, způsob, polymerů, živých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob karboxylace živých polymerů s molární hmotností 1000 až 20 000 g/mol, připravených aniontovým polymeračním mechanismem roztokovou polymerací s koncentrací polymeru do 40 hmotnostních %, u něhož se rozprášení polymeru provádí tak, že se roztok živého polymeru o teplotě 253 až 298 K a tlaku 1,5 až 22 MPa rozpráší do reakčního prostoru, v němž se nachází plynné činidlo pod tlakem 0,1 až 2 MPa. Roztok polymeru může obsahovat jen nepolární,...

Způsob přípravy iniciátorů polymerace, obsahujících lithium

Načítavanie...

Číslo patentu: 237518

Dátum: 15.12.1986

Autori: Anton Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48

Značky: iniciátorů, přípravy, způsob, polymerace, obsahujících, lithium

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy iniciátorů polymerace obsahujících lithium reakcí divinylbenzenu s organolithiovou sloučeninou. Roztok divinylbenzenu v uhlovodíkovém rozpouštědle se přidává k roztoku organodilithiové nebo organotrilithiové sloučeniny v uhlovodíkovém rozpouštědle, v éteru nebo ve směsi uhlovodíku s éterem. Molární poměr vinylových skupin v divinylbenzenu k di- nebo tri-lithiové sloučenině je v rozmezí 1 : 1 až 1 : 10.

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233415

Dátum: 15.08.1986

Autori: Müller Winfried, Klein Wilfried, Antonová Elisabeth, Fröhlich Hans-otto, Griehl Volker, Scholz Peter, Bräuningová Ingrid, Heublein Günther

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: frakcí, polymerace, způsob, selektivní, butadienu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace butadienu 1,3 z C4 frakcí popřípadě v přítomnosti aniontově kopolymerovatelných monomerů, s výhodou izoprenu, styrenu, alfa-metylstyrenu, na homopolymery nebo kopolymery butadienu, s předem určenou molekulovou hmotností v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů. Jako iniciátor se přitom podle vynálezu použití uhlovodíkové roztoky multilithium-ditercdiaminů typu RR´ N(CH2)nNR´´R´´´, kde R je I nebo...

Způsob přípravy lithiových iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 231465

Dátum: 15.06.1986

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Hahnelová Heide, Popov Georgij

MPK: C08F 12/36, C07F 1/02

Značky: způsob, iniciátorů, polymerace, přípravy, lithiových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy lithiových iniciátorů polymerace po1yfunkčního typu reakcí meta- nebo para-divinylbenzenu se sekundárním butyllithiem v uhlovodíkovém rozpouštědle. Na roztok butyllithia se působí roztokem divinylbenzenu v přítomnosti terciárního aminu.

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231023

Dátum: 15.06.1986

Autori: Griehl Volker, Fröhlich Hans-otto, Scholz Peter, Stubenrauch Dieter, Antonová Elisabeth, Heublein Günther

MPK: C08F 36/06

Značky: způsob, butadienu, selektivní, frakce, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce na homopolymery a kopolymery, obsahující popřípadě funkční skupiny, s předem zvolenou molekulovou hmotností v rozsahu od 1 000 do 25 000, v homogenní kapalné fázi a v přítomnosti alkalokovových organických iniciátorů, zejména na bázi sodíku, vyznačený tím, že se jako iniciátor použije dinatrium-alfa-metylstyrenový tetramer a polymerace se provádí v kapalné fázi v rozsahu teplot 198 až 303 K, s...

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229059

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sufčák Miloslav, Griehl Volker, Čermák Jiří, Pleska Alexander, Anton Elisabeth, Stubenrauch Dieter, Seyček Otakar

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: přípravy, polymerů, bifunkčních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymerací dilithiových iniciátorů v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátory se použijí dilithiové adukty konjugovaných dienů připravené a rozpuštěné ve směsi methylterc.butyléteru s tetrahydrofuranem. Pomocí těchto roztoků iniciátorů je možná homogenní polymerace uhlovodíků bez přerušování řetězce štěpením éteru, čímž se dají výhodně připravovat polymery s funkční skupinou na...

Způsob zesíťování kapalných polymerů, obsahujících koncové karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229007

Dátum: 15.03.1986

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Hube Harry, Stubenrauch Dieter

MPK: C08J 3/24

Značky: koncové, způsob, zesíťování, kapalných, obsahujících, skupiny, polymerů, karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zesíťování kapalných polymerů, obsahujících koncové karboxylové skupiny, pomocí poly(aziridinylových) sloučenin v přítomnosti katalyzátoru a za teplot 25 až 150 °C vyznačený tím, že se jako katalyzátor použije 2-(dimetylanino)-4-metylfenol v množství 1 - 20, s výhodou 5 - 10 hmot. %, vztaženo na poly(aziridinylovou) sloučeninu.

Způsob zpracování polymerů, připravených aniontovou homopolymerací nebo kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223302

Dátum: 15.03.1986

Autori: Griehl Volker, Plaschil Edgar, Chupík Lubomír, Anton Elisabeth

Značky: polymerů, způsob, připravených, aniontovou, zpracování, kopolymeraci, homopolymerací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování polymerů, připravených aniontovou homopolymerací nebo kopolymerací konjugovaných dienů za použití organolithiových iniciátorů, jejichž "živé" koncové skupiny jsou terminovány H-azidovými činidly nebo činidly, obsahujícími hydroxylové nebo aminové skupiny, hydrolýzou vodou, vyznačený tím, že se k množství vody, potřebnému pro hydrolýzu polymerů, přidá nejméně celkovému obsahu lithia ekvivalentní množství vodorozpustné soli...

Způsob roztokové polymerizace konjungovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223252

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seyček Otakar, Pleska Alexandr, Čermák Jiří, Mikeš František Csc, Chupík Lubomír, Sufčák Miloslav Csc, Griehl Volker, Maroušek Vladimír

Značky: konjungovaných, způsob, polymerizace, roztokové, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob polymerizace konjugovaných dienů účinkem organolithných iniciátorů v prostředí methylterc.butyléteru. Použití methylterc.butyléteru jako mírně solvatujícího rozpouštědla má za následek, že obsah 1,4- struktur v takto připraveném polydienu neklesá při polymerizační teplotě 20 až 50 °C pod 50 %. Iniciátor polymerizace s jednou nebo dvěma aktivními C-Li vazbami se dávkuje jako roztok v methylterc.butyléteru nebo vzniklé přímo v...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 228218

Dátum: 15.03.1986

Autori: Heublein Günther, Fröhlich Hans-otto, Weber Lothar, Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Stubenrauch Dieter

Značky: frakcí, způsob, butadienu, kopolymery, homopolyméry, polymerace, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4frakcí na homopolymery nebo kopolymery pomocí organoalkalokovových iniciátorů, zejména na bázi lithia, u něhož se polymerace provádí v přítomnosti dilithiových aduktů, konjugovaných popřípadě substituovaných dienů. Adukty obsahují 1 až 6 monomerních jednotek na molekulu. Mohou obsahovat 1 nebo 2 metylové skupiny jako substituenty v dienové molekule. Polymerace může probíhat v nepřítomnosti...

Způsob přípravy multifunkčních iniciátorů polymerace, obsahujících lithium

Načítavanie...

Číslo patentu: 222734

Dátum: 15.03.1986

Autori: Schobeleiter Helmut, Griehl Volker, Antonová Elizabeth

Značky: multifunkčních, obsahujících, iniciátorů, způsob, polymerace, lithium, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy multifunkčních iniciátorů polymerace, obsahujících lithium metalací dilithiooligodienů monolithiovou sloučeninou, například sek.butyllithiem. Metalace probíhá při 45 až 70 °C v benzenu a tetrahydrofuranu. Reakce probíhá v přítomnosti 1 až 1,5 mol trietylaminu na gramatom lithia. Způsob umožňuje syntézu výše funkčních rozpustných iniciátorů polymerace, vhodných pro přípravu nízkomolekulárních telechelických polymerů.

Způsob přípravy homopolymerů a blokových kopolymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222732

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stoye Hartmut, Hahnel Heide, Griehl Volker

Značky: blokových, způsob, homopolymerů, skupinami, koncovými, přípravy, kopolymerů, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homopolymerů a blokových kopolymerů s koncovými funkčními skupinami homogenní aniontovou polymerací konjugovaných dienů a/nebo vinylsubstituovaných aromatických monomerů v nepolárních rozpouštědlech v přítomnosti organoalkalokovových iniciátorů. Jako iniciátor se použije polylithiooligodien mající 2 až 4 atomy lithia a 2 až 10, s výhodou 4 až 6 jednotek dienového monomeru v molekule. Tento iniciátor se...

Způsob přípravy multifunkčních iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 222405

Dátum: 15.09.1985

Autori: Gehrke Klaus, Setzkorn Georg, Griehl Volker, Roth Christoph

Značky: multifunkčních, způsob, přípravy, iniciátorů, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy multifunkčních iniciátorů polymerace reakcí nejméně jedné organomonolithiové sloučeniny obecného vzorce R-Li, přičemž R představuje sekundární nebo terciární alkylový, cykloalkylový nebo arylalkylový uhlovodíkový zbytek s 2 až 20 atomy uhlíku, zejména sekundárního a terciárního butyllithia anebo rozpustných reakčních produktů obsahujících lithium, vzniklých reakcí dienů se sekundárními anebo terciárními R-Li sloučeninami, s...

Způsob přípravy “živých” polymerů dienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222403

Dátum: 15.09.1985

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Roth Christof, Schobeleiter Helmut

Značky: dienů, polymerů, způsob, živých, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy "živých" polymerů dienu polymerací konjugovaných dienů v přítomnosti sodných iniciátorů, vyznačený tím, že se k roztoku nebo suspenzi iniciátoru přidá před zahájením polymerace polyamin s minimálně třemi terciárními aminoskupinami, přičemž molární poměr aktivní sodík : polyamin leží mezi 1:0,1 a 1:10, s výhodou 1:0,5 až 1:2 a polymerace se provádí při teplotě -40 až +10 °C s výhodou -5 až 1 °C.

Způsob přípravy rozpustných organodilithiových iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 219632

Dátum: 15.08.1985

Autori: Sufčák Miloslav, Anton Elisabeth, Seyček Otakar, Čermák Jiří, Schulz Hans-peter, Griehl Volker, Pleska Alexander, Stubenrauch Dieter

Značky: polymerace, iniciátorů, způsob, přípravy, rozpustných, organodilithiových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy organodilithiových polymeračních iniciátorů, které se získávají reakcí lithia s konjugovanými dieny v přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků v rozpouštědlech na bázi methylterc.butyléteru a tetrahydrofuranu. Organodilithiové sloučeniny jsou plně rozpustné v reakčním médiu. Roztoky mají vysoký obsah lithia vázaného na uhlovodík a vysokou stabilitu proti rozkladu. Při vysoké konverzi lithia vyžaduje...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4-frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219417

Dátum: 15.08.1985

Autori: Seyček Otakar, Fröhlich Hans-otto, Stubenrauch Dieter, Heublein Günther, Keiser Stephan, Hartung Horst, Griehl Volker, Weber Lothar, Stadermann Dietmar, Pleska Alexander, Haroskeová Christa, Antonová Elisabeth, Sufčák Miloslav

Značky: butadienu, c4-frakcí, selektivní, způsob, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4-frakce, popřípadě v přítomnosti aniontově kopolymerizovatelného monomeru, s výhodou isoprenu, styrenu nebo alfa-methylstyrenu, jako komonomeru na homopolymery a kopolymery s živými konci řetězců a předem stanovenými molekulovými hmotnostmi v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů, vyznačený tím, že se jako iniciátoru použije dilithiumbutanu rozpuštěného v nesymetrickém etheru s teplotou...

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226768

Dátum: 01.08.1985

Autori: Singer Hans, Antonová Elisabeth, Stubenrauch Dieter, Schulz Hans-peter, Griehl Volker

Značky: polymerů, přípravy, způsob, bifunkčních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymeraci dilithiovými sloučeninami v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátoru se používají dilithiové adukty konjugovaných dienů, popřípadě substituovaných, připravené ve směsi toluén-tetrahydrofuran, benzentetrahydrofuran nebo dietyléter tetrahydrofuran. Tyto roztoky iniciátorů umožňují homogenní polymeraci v uhlovodících bez přerušování řetězce štěpením éteru, takže se dají výhodně...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 217319

Dátum: 01.08.1985

Autori: Stadermann Dietmar, Griehl Volker, Stubenrauch Dieter, Heublein Günther, Scholz Peter, Antonová Elisabeth, Fröhlich Hans-otto, Keiser Stephan, Weber Lothar, Hartung Horst, Steinert Sigrid, Müller Winfried

Značky: polymerace, butadienu, frakce, selektivní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce v homogenní fázi v přítomnosti organoalkalokovových iniciátorů polymerace, vhodný zejména pro přípravu hvězdicovitých homopolymerů a kopolymerů, popřípadě i s funkčními skupinami, majících předem zvolenou molekulovou hmotnost z rozmezí 1000 až 200000, vyznačený tím, že se jako iniciátor polymerace použije polylithiooligodien, mající 2 až 4 atomy lithia a 2 až 10, s výhodou 2 až 6 monomerních...

Způsob karboxylace roztoku “živých” polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222142

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stubenrauch Dieter, Götz Reiner, Ballayer Winfried, Griehl Volker

Značky: způsob, polymerů, karboxylace, živých, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob karboxylace roztoku "živých" polymerů o molekulové hmotnosti 1 000 až 20 000, zejména 2 000 až 10 000, připravených antontovým polymeračním mechanismem za stechiometrického přebytku vhodného plynného reakčního činidla, zejména kysličníku uhličitého, na polymer s koncovými karboxylovými skupinami, vyznačený tím, že se centrálně proudící roztok "živého" polymeru, obsahující až 40 % hmotnostních, s výhodou 25 až 30 % hmotnostních "živého"...

Způsob homopolymerace a kopolymerace 1,3-diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222141

Dátum: 15.07.1985

Autori: Keiser Stephan, Schulz Hans-peter, Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Roth Christoph, Fröhlich Hans-otto, Harosková Christa

Značky: 1,3-diolefinů, způsob, kopolymerace, homopolymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kopolymerace a homopolymerace 1,3-diolefinů, zejména butadienu a isoprenu na polymery s funkčními skupinami nebo bez nich mající relativní molekulovou hmotnost od 1 000 do 500 000, s mikrostrukturou v rozsahu od více než 90 % struktur 1,4 až do více než 90 % struktur 1,2, v homogenní fázi a v nepolárních rozpouštědlech, popřípadě s přídavkem polárních rozpouštědel v přítomnosti bifunkčních iniciátorů, vyznačený tím, že se 1,3-diolefiny...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin s chloromravenčanovými koncovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222140

Dátum: 15.07.1985

Autori: Anton Elisabeth, Griehl Volker, Roth Christoph, Urban Otto

Značky: homopolymerů, kopolymerů, chloromravenčanovými, způsob, vinylaromatických, sloučenin, koncovými, přípravy, dienů, konjugovaných, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a/nebo kopolymerů konjugovaných dienů s vinylaromatickými sloučeninami s chloromravenčanovými koncovými skupinami reakcí polymerů, obsahujících hydroxylové skupiny, s fosgenem vyznačený tím, že polymerní diol s molekulovou hmotností 2 000 až 20 000, s výhodou 4 000 až 9 000 reaguje s kapalným nebo plynným fosgenen v poměru 1:1 až 1:5, s výhodou 1:2 až 1:3, za teploty, která se stupňovitě zvyšuje v rozsahu od 20 °C...