Griebenow Nils

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Schohe-loop Rudolf, Flamme Ingo, Wittrock Sven, Wunder Frank, Lerchen Hans-georg, Redlich Gorden, Köllnberger Maria, Knorr Andreas, Griebenow Nils, Marley July, Pritchard Iain, Köbberling Johannes

MPK: A61K 38/22, A61K 47/48, A61P 11/00...

Značky: použitie, adrenomedulínu, polyetylénglykolu, báze, proliečivo

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Stasch Johannes-peter, Mittendorf Joachim, Knorr Andreas, Griebenow Nils, Becker Eva-maria, Li Volkhart Min-jian, Follmann Markus, Bierer Donald, Hartmann Elke, Jautelat Rolf, Wunder Frank, Kroh Walter, Redlich Gorden, Ackerstaff Jens, Schlemmer Karl-heinz

MPK: A61K 31/437, A61P 9/00, A61P 15/00...

Značky: 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, substituované, použitie

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...