Griebenow Nils

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Redlich Gorden, Köbberling Johannes, Wunder Frank, Pritchard Iain, Wittrock Sven, Knorr Andreas, Flamme Ingo, Köllnberger Maria, Marley July, Griebenow Nils, Schohe-loop Rudolf, Lerchen Hans-georg

MPK: A61K 38/22, A61P 11/00, A61K 47/48...

Značky: adrenomedulínu, použitie, báze, polyetylénglykolu, proliečivo

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Redlich Gorden, Kroh Walter, Jautelat Rolf, Follmann Markus, Bierer Donald, Ackerstaff Jens, Hartmann Elke, Griebenow Nils, Mittendorf Joachim, Schlemmer Karl-heinz, Knorr Andreas, Li Volkhart Min-jian, Wunder Frank, Becker Eva-maria, Stasch Johannes-peter

MPK: A61P 15/00, A61P 9/00, A61K 31/437...

Značky: 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, substituované, použitie

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...