Griebenow Nils

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Redlich Gorden, Flamme Ingo, Marley July, Pritchard Iain, Wittrock Sven, Knorr Andreas, Lerchen Hans-georg, Köllnberger Maria, Schohe-loop Rudolf, Wunder Frank, Köbberling Johannes, Griebenow Nils

MPK: A61K 38/22, A61P 11/00, A61K 47/48...

Značky: adrenomedulínu, proliečivo, báze, polyetylénglykolu, použitie

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Redlich Gorden, Li Volkhart Min-jian, Schlemmer Karl-heinz, Knorr Andreas, Wunder Frank, Kroh Walter, Mittendorf Joachim, Bierer Donald, Hartmann Elke, Becker Eva-maria, Jautelat Rolf, Griebenow Nils, Ackerstaff Jens, Follmann Markus, Stasch Johannes-peter

MPK: A61P 15/00, A61K 31/437, A61P 9/00...

Značky: 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, použitie, substituované

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...