Griebenow Nils

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Flamme Ingo, Lerchen Hans-georg, Köbberling Johannes, Knorr Andreas, Wittrock Sven, Wunder Frank, Marley July, Redlich Gorden, Köllnberger Maria, Schohe-loop Rudolf, Pritchard Iain, Griebenow Nils

MPK: A61K 47/48, A61P 11/00, A61K 38/22...

Značky: proliečivo, adrenomedulínu, polyetylénglykolu, použitie, báze

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Redlich Gorden, Becker Eva-maria, Jautelat Rolf, Follmann Markus, Mittendorf Joachim, Schlemmer Karl-heinz, Hartmann Elke, Knorr Andreas, Wunder Frank, Griebenow Nils, Li Volkhart Min-jian, Bierer Donald, Ackerstaff Jens, Stasch Johannes-peter, Kroh Walter

MPK: A61P 9/00, A61P 15/00, A61K 31/437...

Značky: 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, substituované, použitie

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...