Grečnár Milan

Zariadenie pre manipuláciu a rozoberanie polymerizačných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267386

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mach Antonín, Galko Ján, Grečnár Milan

MPK: B29C 33/30

Značky: manipuláciu, rozoberanie, polymerizačných, zariadenie, foriem

Text:

...uamáhavú prácu.Zariadenie pre manipuláciu a rozoberanie polymerizačných foriem je znázornené na bokoryse na obr. l a v pôdoryse na obr. 2.Stôl 1 s kladkami 2 je na vstupe osadený dvojicou odklápacích konzol 5, vo vnútri medzi kladkami 2 mostíkom 3 s prísavkami 4 a na konci rozliepacími nožmi 9, 10. Na konzolách 5 sú votknutê otočné kladky 7 a pripevnené zrovnávače 6. Medzi konzolami 5 je umiestne CS 267 386 B 2ná zdvíhacia plošina 8 a v...

Spôsob sieťovania polymérov a kopolymérov nenasýtených organických kyselín, ich esterov a anhydridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252738

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlinec Juraj, Lazár Milan, Grečnár Milan

MPK: C08J 3/24, C08F 20/00

Značky: nenasytených, spôsob, anhydridov, kopolymérov, esterov, kyselin, sieťovania, polymérov, organických

Text:

...0,1 hmot.,0, 0, 0, 52, a 60 9/0 hmot., pri koncentrácii diamínu 0,5 0/0 hmot., 0, 28, 56, 63 a 94 0/0Perlový polymetylmetakrylát zrnenia 0,1 až 0,25 mm sa naimpregnoval roztokom 1,6-diamínohexánu V etvanole. Po odparení rozpúšťadla a ditúzii reagentu do polymérnych častíc sa takto upravený Vstrekovací material temperuje pri teplotách 100 až 240 °C V zatavených ampulkúch, alebo V. lisovacej forme. Rýchlosť sieťovania a čas potrebný na...

Spôsob výroby 1,1´-azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237123

Dátum: 15.03.1987

Autori: Polievka Milan, Grečnár Milan, Letz Štefan, Chovanec František, Balák Jiří

MPK: C07C 107/02

Značky: 1,1´-azobisformamidu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 1,1(-azobisformamidu oxidáciou hydrazodikarboxamidu peroxidom vodíka za prítomnosti silnej kyseliny a zlúčeniny brómu. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti molybdénanu amónneho, oxidu molybdénového alebo komplexu solí molybdénu alebo volfrámu s trietanolamínom, pričom obsah katalytických zložiek molybdénu alebo volfrámu na hydrazodikarbonamid je 0,1 až 10 percent hmot. Oxidácia prebieha pri teplote 25 až 65 °C v...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235570

Dátum: 15.02.1987

Autori: Grečnár Milan, Kaláb Vladimír, Hudec Zdeno, Čučiaková Alžbeta

MPK: C07C 69/54

Značky: spôsob, výroby, metylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu amidáciou kyselinou sírovou a nasledujúcou esterifikáciou metanolom v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni sa pridá pri 50 až 70 °C metanol v množstve 1 až 2 moly na 1 mol acetónkyanhydrídu a voda v množstve 3 až 5 molov na 1 mol acetónkyanhydrínu, zmes sa vyhreje k varu a nechá 1 až 2 hodiny refluxovať. Potom sa pridá v druhom stupni ďalší metanol v množstve 0,5 až 1 mol na...

Spôsob prípravy azodikarbónamidu oxidáciou hydrazodikarbónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235393

Dátum: 15.02.1987

Autori: Blahovský Ladislav, Čučiaková Alžbeta, Matúšová Mária, Grečnár Milan, Čučiak Jozef, Skačániová Zuzana

MPK: C07C 107/02

Značky: hydrazodikarbónamidu, azodikarbonamidu, přípravy, oxidáciou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oxidácie hydrazodikarbonamidu na azodikarbonamid s KMnO4 realizovanej tak, aby sa spomalila reakčná rýchlosť oxidácie, čoho sa dosiahne oxidáciou hydrazoderivátu v dvoch stupňoch. V prvom stupni sa oxidácia prevádza pri pH 8 až 10 a teplote 20 až 80 °C, v druhom stupni na pH 1 až 4 pri teplote 20 až 90 °C za miešania minimálne 30 min. Týmto sa umožní využitie tohoto postupu vo výrobných podmienkach, získa sa vyhovujúci výťažok...

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čučiak Jozef, Letz Štefan, Chovanec František, Čučiaková Alžbeta, Grečnár Milan

MPK: C07C 69/54, C01C 1/24

Značky: výroby, metylmetakrylátu, spôsob, spracovania, lúhov, etyl, síranových, odpadných, esterifikácii, kyslých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230244

Dátum: 15.08.1986

Autori: Chovanec František, Letz Štefan, Grečnár Milan, Polievka Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 109/087

Značky: spôsob, 1,1´-hydrazobisformamidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu z močoviny a hydrazínu, vyznačujúci sa tým, že reakčný produkt z prípravy hydrazínu, pozostávajúci z nereagovanej močoviny, hydroxidu sodného, chlórnanu sodného, chloridu sodného a hydrazínu sa okyslí na pH 1,3 až 1,7, s výhodou na pH 1,5 a na tento sa pôsobí močovinou.

Spôsob obmedzenia polymerizácie pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny akrylovej a metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 229529

Dátum: 15.08.1986

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Grečnár Milan

MPK: C07C 69/653

Značky: výrobe, polymerizácie, obmedzenia, metakrylovej, kyseliny, akrylovej, spôsob, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obmedzenia polymerizácie pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny akrylovej a metakrylovej s použitím anorganického inhibítora polymerizácie, vyznačujúci sa tým, že do alkalických neutralizačných roztokov a extrakčných vôd sa pridáva 0,02 až 0,5 % hmot. solí pridávaných jednotlivo alebo v zmesi, obsahujúcich dusitanový a jodidový anion, a prípadne sa recyklujú takto inhibované vody do esterifikácie.

Spôsob výroby síranu hydroxylamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 231246

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ilavský Vladimír, Letz Štefan, Skopal Ján, Žilina, Grečnár Milan, Petrů Kamil

MPK: C01B 21/14

Značky: výroby, spôsob, síranu, hydroxylamonného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu hydrolýzy acetónoxímu za varu. Rieši výrazné zhospodárnenie procesu a odstraňuje znečisťovanie odpadovej vody. Vznikajúce pary sa vedú do rektifikačnej kolóny s takým teplotným režimom, ktorý umožňuje napred vydestilovať vznikajúci acetón a potom skoncentrovať vzniknutý roztok síranu hydroxylamonného. Acetón a voda sa zhromažďujú osobitne, takže látky možno opätovne zužitkovať vo výrobnom postupe.

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229851

Dátum: 15.04.1986

Autori: Polievka Milan, Halmová Anna, Uhlár Ladislav, Balák Jiří, Grečnár Milan

MPK: C07C 69/54, C09K 15/02, C09K 15/26...

Značky: spôsob, polymerizácie, surovin, rozkladu, vstupných, obmedzenia

Zhrnutie / Anotácia:

Systém inhibície polymerizácie nenasýtených zlúčenín pri výrobe metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu a kyseliny sírovej. Dávkovanie inhibičného systému sa uskutočňuje v časti zmiešavania acetonkyanhydrínu s kyselinou sírovou pri teplote 80 až 90 stupňov Celzia. Inhibičná zmes, síran meďnatý a fenotiazín, sa dávkuje v práškovej forme. Inhibítor možno použiť aj pre syntézu akrylátov z akrylonitrilu.

Spôsob iniciácie polymerizácie a kopolymerizácie vinylových monomérov hydroperoxidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221192

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lazár Milan, Mišúthová Mária, Grečnár Milan, Pavlinec Juraj, Rychlý Josef

Značky: monomérov, hydroperoxidmi, kopolymerizácie, polymerizácie, spôsob, vinylových, iniciácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka inciácie polymerizácie a kopolymerizácie vinylových monomérov hydroperoxidmi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ako akceleračná zložka rozpadu hydroperoxidu sa primieša k polymeračnej násade karbonylová zlúčenina obsahujúca v molekule jednu alebo viac karbonylových skupín viazaných s radikálmi typu alkylov, arylov, cykloalkylov, aralkylov alebo vodíkom alebo sa jedná o cyklický ketón. Vynález má využitie vo výrobe organického...