Grau Petr

Kompaktní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s rotačním diskovým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266713

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šorm Ivo, Pavlík Pavel, Grau Petr, Kos Miroslav, Wanner Jiří, Veselý Dobromil, Bušek Jiří

MPK: C02F 3/08

Značky: diskovým, reaktorem, rotačním, čistírna, mechanicko-biologická, kompaktní, odpadních

Text:

...patrné z připojených vyobrazení. Na obr. 1 je podélný řez čistírnou ve směru od vtoku k odtoku z čistírny, na obr. 2 je znázorněn püdorys čistírny a na obr. 3 je řez štěrbinovou usazovací nádrží ve směru kolmém na směr proudění vody v ní, na obr. 4je plastový kryt rotačního diskového reaktoru.Čistírna V provedení podle vynálezu pro čištění splaškových odpadních vod V množství do l 0 m 3.dl se sestává 2 betonové nádrže l o vnitřních rozměrech...

Zařízení hlídače plamene plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245417

Dátum: 01.07.1988

Autori: Grau Petr, Dohányos Michal, Hanus Miroslav, Hässler Jozef

MPK: F23N 5/00

Značky: hořáku, hlídače, plynových, zařízení, plamene

Text:

...doby zpoždění245 417 rozepnutí výstupního spínaoího obvodu a že prvý výstup výstupního spínacího obvodu je připojen na výstupní relé, jehož druhá strana je připojena na zdroj napájecího napětí, přičemž druhý výstup výstupního spínacího obvodu je připojen přes třetí diodu na střed napájení.Zařízení podle vynálezu odstraňuje dosavadní výše uvedené nevýhody a nedostatky a má několik předností proti dřívějším zařízením. Jeho hlavní výhoda...

Způsob čištění odpadních vod aktivačním procesem při současném odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek a fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254513

Dátum: 15.01.1988

Autori: Grau Petr, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: fosforečnanu, čištění, procesem, současném, dusíkatých, odpadních, organického, způsob, látek, aktivačním, odstraňování, znečištění

Text:

...je, že zvláště při nízkých poměrech crganického znečištění a dusíkatých látek (BSK 5 NCelk) je dosahováno lepšího využití organických látek pro denitrifikaci a tím hluhšího odstranění organických látek z vody. To je dáno tím, že do anoxické zóny je přiváděna část odpadní vody, která neprošla anaerobní zónou,v níž by došlo k akumulaci organických látek do buněk bakterií majícich schopnost polymerizace a depolymerizace fosforečnanů, přičemž...

Polarizační filtr pro optické vlnovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243562

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sedláeek Miroslav, Grau Petr

MPK: G02B 6/02, G02B 6/08, G02F 1/03...

Značky: polarizační, optické, filtr, vlnovody

Text:

...D dané vztahemh. a .Iĺ 1 I D Ä ,in H,-nŠ(h 2 É jng-ím jim QT 2. 2 z z r 2. w li mg nb ng~nb(nà ñg-ćm ,EM ve kterém charakteru výsledné optické vlnovodné se/1 je vlnová délka optického záření v nm, nb je index lomu dielektrika, n je index lomu materiálu vlnovodu aa .T, je reálná část permitivity kovové vrstvy na vlnové délce it a vrstva dielektrika je opatřena vrstvou kovu o základní tloušťce větší než 10 nm.Polarizační filtr podle...

Zařízení pro chemicko-biologické čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237081

Dátum: 01.10.1987

Autori: Grau Petr, Wanner Jiří, Šamal Oldřich

MPK: C02F 3/04

Značky: chemicko-biologické, odpadních, zařízení, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chemicko-biologické čištění odpadních vod podle vynálezu představuje typ malé chemicko-biologické čistírny a jeho podstata spočívá v tom, že v bloku, který je rozdělen přepážkami, je vytvořeno několik hydraulicky oddělených částí, čímž je vytvořena nádrž na surovou vodu, aktivační prostor, chemický blok, usazovací a desinfekční nádrže. Usazovací nádrž je šikmo uložena, aktivační nádrž je vybavena aeračními prvky a potrubím pro...

Nástroj pro výrobu tvarovek tvářením v elastickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245552

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Grau Petr, Wanner Jioí, Šamal Oldoich Brno, Šmerda Stanislav

MPK: B30B 15/00

Značky: nástroj, tvarovek, tvářením, výrobu, prostředí, elastickém

Text:

...tvarovek tvárením v elastickém prostředí podle vynálezu je znázorněn na výkresu. Ve spodní částí 2 nástjejtou vytvořena válcová vedení Q,A pro tvářecí trny § a brzdicí trny Q. Trny § jsou těsněny těsněním 1, uloženým ve spodní části 3. Do tvarovacího prostoru g ústí kanál gfnádržeÍpřípadně kanál odpadní lg. V nádrži je vytvořen ještě přívod ll a výtokový kanál lg, pro tvářecí médium lg. Celý nástrojje umístěn v pracovním prostoru lg...

Elektrohydraulický redukčný tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244471

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drápala Miloš, Grau Petr, Pitroš Jaroslav

MPK: F16K 31/06

Značky: elektrohydraulický, tlakový, ventil, redukčný

Text:

...valcová zahĺbenie do puzdra zo atrarw, ktorou sa puzdro vkladá do dutiny v pláłti telesa ako čiary prieniku valcovej plocłw dutiny a steny valcového zehlbenia.V puzdre sú vytvorené aj nutné pripojovacie otvory napájacej tlakovej vetvy, odtokovej vetvy a vetvy redukovaneho tlaku. Na teleso puzdra je vytvorení draka, spojená odto-à kovým kanálem e odtokovou vetvou. umožňujúca jednoduché vytvorenie prepojenia priestoru mechanickej vazby...

Způsob biologické eliminace organického znečištění a anorganických forem dusíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251022

Dátum: 11.06.1987

Autori: Wanner Jiří, Čech Svätopluk, Grau Petr

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadních, organického, biologické, způsob, eliminace, znečištění, dusíku, forem, anorganických

Text:

...které jsou udržovány ve vznosu tlakovým vzduchem, použitým jako zdroj kyslíku pro funkční polykulturu, a ktoré vytvéřejí anoxické prostředí pro souběžnou denitrifikaci.Přednost způsobu biologické eliminace orgsnického zneöištění a anorganických forem dusíku z odpedních vod podle vynélezu spočívá v tom, že procesy esimilace orgnického znečišténí, biologieké nitrifikace a denitritikaoe probíhají souběžně v jednom reaktoru, čímž odpadá...

Způsob čištění splaškových odpadních vod kombinovaným biologickým a chemickým procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249171

Dátum: 12.03.1987

Autori: Wanner Jiří, Grau Petr, Šamal Oldřich

MPK: C02F 9/00

Značky: čištění, kombinovaným, způsob, splaškových, procesem, odpadních, biologickým, chemickým

Text:

...odpadnich vod podle vynálezu vychází ze skutečnosti, že v průběhu zspracování aktivačního procesu vzniká velký podíl špatné ueaditelných nebo neuaaditelných a přitom-biologicky velmi aktivních mikrovloček bio-. masy, které rychle asimilují znečistující látky z odpadní vodyo Při postupu podle vynálezu se větší část těchto vloček cddělí- 3 249 171 eedimentaoí v dosezovací nádrži e jako biologický kol .A vrací do procesu biologického...

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233634

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fuchs Petr, Koníček Zdeněk, Sloup Václav, Grau Petr, Miklenda Jiří Ostrava, Veselý Dobromil

MPK: C02F 3/00

Značky: čištění, biologickými, zařízení, postupy, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy sestává z válcové nádrže ze smaltovaných plechů s bočními čely, která jsou opatřena přívodem odpadní vody a odvodem vyčištěné vody. Po délce nádrže jsou na dvou samostatných osách upevněny disky, na nichž se při pomalém otáčení vytváří biomasa, která při svém růstu spotřebovává organické nečistoty, obsažené v odpadní vodě. Biomasa z disků postupně odpadává a hromadí se na dně kovové nádrže,...

Rotační biofilmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248891

Dátum: 12.02.1987

Autori: Grau Petr, Veselý Dobromil, Miklenda Jiří, Kos Miroslav, Křižanovič František, Wanner Jiří, Koníček Zdeněk

MPK: C02F 3/00

Značky: reaktor, rotační, biofilmový

Text:

...čepy, jež jsou ctočně uloženy v rameneoh nosné konstrukce, a je spojen nejméně s jedním tímto ramenem aretačním šroubem, přičemž nejméně v jedné hraně podélné štěrhiny aeračníhožlabu jsou vytvořena vybrání.Výhodou rotačního biofilmového reaktoru podle vynálezu je dostatočný príjem vzdušnáho ą suspendcvanou v jeho nádrži,kyslíku jak pro biomasu pŕisedlou na nosiči, tak pro bioma kde stŕídavým plněním aeračních žlabů vodou nebo vzduchem a...

Diskový provzdušňovač, zejména aktivačních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 248776

Dátum: 12.02.1987

Autori: Miklenda Jiří, Kos Miroslav, Čech Svätopluk, Grau Petr

MPK: C02F 3/16

Značky: diskový, zejména, provzdušňovač, nádrží, aktivačních

Text:

...disku a zmírňují splývání bublin v ose stoupavého proudu směsi kapalina-vzduch.Dále je výhodou to, že v dříku centrálního šroubu jsou vytvořeny radiální otvory, které zpúsobují radiální směr proudění vzduchu pod porézním diskem a účelně zrovnoměrňují zatížení porézního materiálu vzduchem a rovněž í zabezpečují autoregulační vlastnosti provzdušňovače,nebot se vzrůstem průtoku vzduchu v obvyklém rozmezí 10 až 80 l/min roste tlakové ztráta...

Způsob zpracování vodných roztoků obsahujících amoniakální dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 230420

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dohányos Michal, Grau Petr, Grünwald Alexander, Mostecký Jiří, Rychtařík Václav, Vosyka Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahujících, způsob, dusík, zpracování, vodných, amoniakální, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vodných roztoků obsahujících amoniakální dusík srážením ve formě fosforečnanu hořečnatoamonného, zejména odpadních kalových vod po anaerobní fermentaci z velkochovů hospodářských zvířat, vyznačující se tím, že k roztoku obsahujícímu amoniakální dusík, se při teplotě od 5 do 50°C s výhodou 15 až 25°C přidá kyselina fosforečná a oxid nebo hydroxid hořečnatý v dávce 0,5 až 2 násobku stechiometrického množství, vztaženo na...