Grapl Jiří

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Grapl Jiří

MPK: B01J 23/74, B01J 37/18, C07C 87/36...

Značky: hydrogenačního, kobaltového, redukce, způsob, katalyzátoru

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: kobaltového, aktivace, anilinu, způsob, selektivní, katalyzátoru, hydrogenaci

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lubojacký Jaromír, Lavina Pavel, Pavlas Pavel, Grapl Jiří

MPK: B01J 23/94

Značky: anilinu, regenerace, kobaltového, katalyzátoru, způsob, cyklohexylamin, hydrogenaci

Text:

...je mnohem kratší. Důsledkem všech uvedených výhod je celkové prodloužení životnosti katalyzátoru a snížení jeho jednicové spotřeby při současných ůsporách energie, pracovních sil a zvýšení roční výroby oproti způsobu vedení procesu bez regeneraee nebo s regenerací kyslíkem.q) Regeneraci katalyzátoru lze provést jinými organickými kapalinami jako aceton,benzen, metylisohutylketon a anilin.Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru dle...

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250279

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rozinek Radek, Marek Jaroslav, Pašek Josef, Grapl Jiří

MPK: C07C 87/36

Značky: způsob, výroby, cyklohexylaminu

Text:

...a do 10 0/0 dicyklohexylaminu. Po první vsädkové rektífikaci zbývá destilační zbytek, z něhož se rektifikací vyrábí dicyklohexyhamin. Anilinová frakce,získaná v první vsádkové rektitikaci se po nashromáždění zpracuje druho-u vsádkuovou rektitikací, při níž se první frakce vrací do první vsádkové rektifikace, druhou frakcí je koncentrát cyklohexanolu s obsahem nejméně 50 0/0, který je odpadem, třetí frakce je asi 900/0 anilin, který se vrací do...