Grammenos Wassilios

3-(Pyridín-2-yl)-[1,2,4]-triazíny ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8576

Dátum: 11.04.2007

Autori: Grote Thomas, Dietz Jochen, Lohmann Jan Klaas, Müller Bernd, Renner Jens, Grammenos Wassilios, Ulmschneider Sarah

MPK: C07D 401/04, A01N 43/707, C07D 401/14...

Značky: 3-(pyridín-2-yl)-[1,2,4]-triazíny, fungicídy

Text:

...selektivnu komplexáciu katiónov kovov.V Yuezhou Wei et al., Database CAPLUS Online Chemical Abstracts Service, sú pod inventárnym číslom 2003109406 (D 8) opísané 2,6-bis-(5,6-diaIkyl 1,2 g 4-triazin-3-y|)pyridíny na zhotovenie extrakčných živíc pre trivalentné aktinoidy aEP-A 1-0407888 opisuje pyrimldo 5,4-e-as-triazin-5,7(6 H,8 H)-dióny, ktoré vykazujú herbicídne účinky.US-A-4,033,752 opisuje pyridyltriazinóny, ktoré môžu byť...

Anilidy tiazolkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8217

Dátum: 16.05.2006

Autori: Müller Bernd, Rheinheimer Joachim, Schäfer Peter, Schwögler Anja, Schieweck Frank, Dietz Jochen, Gewehr Markus, Lohmann Jan Klaas, Renner Jens, Grammenos Wassilios, Grote Thomas, Hünger Udo

MPK: C07D 277/20, A01N 43/78

Značky: tiazolkarboxylových, anilidy, kyselin

Text:

...do úvahy napríklad anorganické zlúčeniny ako hydroxidy alkalických kovov a hydroxidy kovov alkalických zemin ako je hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo hydroxid vápenatý, oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemin ako je hydrid litny, hydrid sodný, hydrid draselný a hydrid...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Langewald Jürgen, Culbertson Deborah, Grammenos Wassilios, Anspaugh Douglas, Rheinheimer Joachim, Cotter, Götz Norbert, Oloumi-sadeghi Hassan, Baumann Ernst, Grote Thomas, Von Deyn Wolfgang, Koradin Christopher, Lohmann Jan Klaas, Puhl Michael, Kuhn

MPK: C07D 213/00, A01N 43/34

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Anilidy pyrazolkarboxylových kyselín, spôsob ich výroby a prostriedky s ich obsahom určené na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17244

Dátum: 15.02.2006

Autori: Schwögler Anja, Stierl Reinhard, Lohmann Jan Klaas, Müller Bernd, Schieweck Frank, Rheinheimer Joachim, Schäfer Peter, Strathmann Siegfried, Gewehr Markus, Grammenos Wassilios, Grote Thomas, Hünger Udo, Blettner Carsten, Dietz Jochen

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14

Značky: pyrazolkarboxylových, choroboplodných, obsahom, kyselin, výroby, spôsob, prostriedky, anilidy, ničenie, určené

Text:

...oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemín ako je hydrid Iítny, hydrid sodný, hydrid draseiný a hydrid vápenatý, amidy alkalických kovov ako je amid Iítny, nátriumamid a káliumamid,uhličitany alkalických kovov a uhličitany kovov alkalických zemín ako je uhličitan Iítny a uhličitan vápenatý ako aj...

2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny a ich použitie na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7024

Dátum: 22.07.2005

Autori: Rether Jan, Schwögler Anja, Strathmann Siegfried, Schieweck Frank, Schöfl Ulrich, Schäfer Peter, Gewehr Markus, Grammenos Wassilios, Köhle Harald, Blettner Carsten, Grote Thomas, Stierl Reinhard, Scherer Maria, Hünger Udo, Müller Bernd, Rheinheimer Joachim

MPK: A01N 43/48, C07D 401/00

Značky: choroboplodných, 2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny, použitie, ničenie

Text:

...húb) ako aj spôsob ničenia fytopatogénnych choroboplodných húb, vyznačujúci sa tým, že sa huby alebo materiály, rastliny, pôdy alebo osivo, ktoré majú byť chránené pred napadnutím hubami, ošetria účinným množstvom zlúčeniny všeobecného vzorca l a/aleboúčinným množstvom soli zlúčeniny I, ktorá je prijateľné na poľnohospodárske účely.Predmetom predloženého vynálezu je ďalej prostriedok na ničenie choroboplodných húb obsahujúci prinajmenšom...

5,6-Dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na ničenie choroboplodných húb ako aj prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7818

Dátum: 08.03.2005

Autori: Blettner Carsten, Wagner Oliver, Müller Bernd, Schieweck Frank, Rheinheimer Joachim, Grote Thomas, Tormo I Blasco Jordi, Scherer Maria, Schwögler Anja, Schäfer Peter, Schöfl Ulrich, Niedenbrück Matthias, Strathmann Siegfried, Stierl Reinhard, Grammenos Wassilios, Gewehr Markus

MPK: A01N 43/00, C07D 487/00

Značky: spôsob, prostriedky, obsahom, ničenie, 5,6-dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, výroby, choroboplodných, použitie

Text:

...bez rozpúšťadla alebo ju uskutočniť v chlórbenzéne, xyléne, dimetylsulfoxide, N-metylpyrolidóne. Zvlášť výhodné bázy sú terciárne aminy ako je triizopropyletylamín, tributylamín, N-metylmorfolin alebo Nmetylpiperidín. Teploty sú medzi 50 a 300 °C, výhodnejšie oci 50 do 180 °C, ak saBázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, možné je ale ich použit aj vekvímolárnych množstvách, v nadbytku alebo eventuálne ako...

Pyrimidíny substituované v 2-polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1596

Dátum: 15.07.2004

Autori: Blettner Carsten, Strathmann Siegfried, Stierl Reinhard, Scherer Maria, Gewehr Markus, Schwögler Anja, Schäfer Peter, Schieweck Frank, Wagner Oliver, Schöfl Ulrich, Grammenos Wassilios, Grote Thomas, Tormo I Blasco Jordi, Rheinheimer Joachim, Gypser Andreas, Müller Bernd

MPK: C07D 239/00

Značky: substituované, 2-polohe, pyrimidíny

Text:

...alebo ďalšou aminoskupinou -(-N(R°)-, pričom R znamená vodík alebo C 1-C 5-alkyI,alalebo môže obsahovať jeden alebo viaceré substituenty zo skupiny halogén, Cą-Ca-alkyl, Crcg-halogénalkyl a oxy-Cj-Cg-alkylenoxyznamená halogén, kyano, C 1-C 4-aIkyl, C 2-C 4-alkenyI, C 2-C 4-aIkinyI, 03-06 cykloalkyl, C 1-C 5 alkyltio, di-(C 1-C 5-alkyI)amino alebo Cj-Cs-alkylamino, pričom alkylové, C 1-C 4-alkoxy, C 3-C 4-alkenyloxy, C 3-C 4-aIkinyloxy,...

7-aminotriazolopyrimidíny na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2054

Dátum: 16.07.2002

Autori: Grote Thomas, Gypser Andreas, Strathmann Siegfried, Krummel Günter, Gewehr Markus, Rheinheimer Joachim, Müller Bernd, Schäfer Peter, Tormo I Blasco Jordi, Schieweck Frank, Grammenos Wassilios, Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Rose Ingo, Stierl Reinhard, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 43/90, C07D 487/00

Značky: ničenie, choroboplodných, 7-aminotriazolopyrimidíny

Text:

...terciárne amíny ako trimetylamín, trietylamín, triizopropyl-etylamín, tributylamín a N-metylpiperidín,pyridín. Zvlášť výhodné sú trietylamín atributylamín.Bázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, môžu byt ale použitéaj ekvimolárne, v nadbytku alebo prípadne ako rozpúšťadla.Edukty sa nechávajú vo všeobecnosti spolu reagovať v ekvimolárnych množstvách. Pre výťažok môže byť výhodné, ak sa II.1 použije v nadbytku v...

Deriváty kyseliny fenyloctovej, spôsob a medziprodukty ich výroby, ich použitie a prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282298

Dátum: 19.11.2001

Autori: Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Müller Ruth, Kirstgen Reinhard, Bayer Herbert, Röhl Franz, Grammenos Wassilios, Harreus Albrecht

MPK: C07C 251/44, C07C 251/40, C07C 251/38...

Značky: prostriedky, kyseliny, výroby, použitie, obsahujú, deriváty, medziprodukty, spôsob, fenyloctovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty a index majú význam: X je kyslík alebo síra, R1 znamená vodík a alkyl, R2 znamená kyano, nitro, trifluórmetyl, halogén, alkyl a alkoxy, m znamená 0, 1 alebo 2, pričom zvyšky R2 môžu byť rovnaké alebo rozdielne, ak m znamená 2, R3 znamená vodík, kyano, nitro, hydroxy, amino, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, halogénalkoxy, alkyltio, alkylamino alebo dialkylamino, R4 znamená vodík,...

Deriváty kyseliny fenyloctovej, spôsob a medziprodukty ich výroby, ich použitie a prostriedok proti živočíšnym škodcom alebo škodlivým hubám s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282153

Dátum: 24.09.2001

Autori: Ammermann Eberhard, Bayer Herbert, Röhl Franz, Kirstgen Reinhard, Müller Ruth, Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Grammenos Wassilios, Harreus Albrecht

MPK: A01N 37/00, A01N 43/00, C07C 251/34...

Značky: živočíšnym, použitie, spôsob, medziprodukty, prostriedok, kyseliny, výroby, hubám, proti, fenyloctovej, deriváty, obsahom, škodlivým, škodcom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty a index majú nasledujúci význam: X je NOCH3, CHOCH3, CHCH3, CHCH2CH3, R1 znamená vodík a alkyl, R2 znamená kyano, nitro, trifluórmetyl, halogén, alkyl a alkoxy, m znamenám 0, 1 alebo 2, pričom zvyšky R2 môžu byť rovnaké alebo rozdielne, v prípade že m znamená 2, R3 znamená vodík, kyano, nitro, hydroxy, amino, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, halogénalkoxy, alkyltio, alkylamino...