Gramata Stanislav

Ochranný radiátorový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4476

Dátum: 01.06.2006

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: radiátorový, ochranný

Text:

...je tvorený dvoma vzájomne rovnobežnými bočnými čelovými plochami 11. Bočné čelové plochy 11 sú na zadnej strane pevne prepojené so zadnou čelovou plochou 12, pričom zvierajú takmer pravý uhol. Bočné čelové plochy 11, podľa obr. č. 4, sú na prednej strane pevne prepojené s prednou čelovou plochou 13. Predná čelová plocha 13 a zadná čelová plocha 12, podľa obr. č. l, sú vzájorrme rôznobežné. Na vrchnú časť bočných čelových plôch 11 je pevne...

Ochranný uholník z PVC s vodiacim navýšením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3777

Dátum: 06.04.2004

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65B 13/00

Značky: uholník, navýšením, ochranný, vodiacim

Text:

...obal pred poškodením a zároveň uľahčuje lepšiu manipuláciu s viazacou páskou.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ochranný uholník z PVC s vodiacim navýšenímje konštru ovaný tak. že jeho ramená tvoria ostrý uhol čím sa vytvára medzi nimi pružne predpätie, čo po stiahnutí viazacou páskou zabezpečuje lepšie dosadnutíe ochranného uholníka na hranu obalu. Z vrchnej strany je uholník opatrený dvoma rovnobežnými navýšeniami, medzi ktorými...

Ochranný podkladový krúžok z PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3720

Dátum: 03.02.2004

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65B 27/10

Značky: podkladový, ochranný, krúžok

Text:

...páskou a zároveň chráni zväzovane výrobky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ochranný podkladový krúžok z PVC má tvar medzidružia s dvoma protiľahlými vystuženými vybraniami na vrchnej strane, ktoré slúžia na vedenie a uloženie viazacej pásky o samotný plast, ale i kruhový tvar zabezpečujúci dodatočnú tuhosť, ale i pružnosť ochranného podkladovćho krúžku čo spolu s protiľahlými vystuženými vybraniami v jeho osi zabezpečuje...

Plastový ochranný roh na radiátory s odnímateľným čelom uzavretého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3534

Dátum: 01.07.2003

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: uzavretého, tvaru, čelom, plastový, odnímateľným, ochranný, radiátory

Text:

...ktorý ostáva na radiátore aj počas jeho pripájania na prívodné potrubie, ale i počas malovania stien,nakoľko odnímateľné čelo umožňuje prístup k prípojke na radiátore.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že plastový ochranný roh na radiátory má odnímateľné čelo uzavretého tvaru vymedzeného perforáciou. V strede uzavretého čela je uchytávací otvor kruhového prierezu. Ak teda chceme radiátor pripojiť na prívodné potrubie, zastrčime prst...

Plastový ochranný roh na radiátory s odnímateľným čelom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3367

Dátum: 06.11.2002

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: čelom, odnímateľným, plastový, radiátory, ochranný

Text:

...umožňuje prístup k prípojke na radiatore.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že plastový ochranný roh na radiatory je na svojom čele opatrený perforáciou, kopirujúcou svojim tvarom tvar čela ochranného rohu . Súčasťou perforácie sú aj dva uchýtavacielotvory. Otvor polkruhového prierezu je na vrchnej stene ochranného rohu. Ak teda chceme radiatoripripojit naprívodné potrubie, zastrčíme prst spredu do kruhového otvoru a pomocou...

Kombinovaná ochranná zátka z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3321

Dátum: 08.10.2002

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: zátka, ochranná, hmoty, plastickej, kombinovaná

Text:

...použitie bez rizika jej trvalej defonnácíe.Kombinovaná viacstupňová ochranná zátka má v závislosti od veľkosti chráneného otvoru tvar plného alebo dutého valca. Plný valec sa využíva pri menších a dutý valec pri väčš-ích otvoroch.Viacstupňová kombinovaná ochranná zátka je konštruovaná tak, že po obvode plného alebo dutého valca sú stupňovito umiestnené minimálne dve pružne tesniace lamely rôzneho kruhového prierezu v závislosti od veľkosti...

Ochranná záložka na radiátory z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3320

Dátum: 08.10.2002

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: záložka, plastickej, hmoty, radiátory, ochranná

Text:

...hmoty je zrejmej šie z výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje ochrannú záložku V pracovnej polohe,skladajúcu sa zhranatého základného telesa so zásuvným jazýčkom uprostred a dvoma ramenami s vybraniami ukončenými dvoma zarážkami.Ochranná záložka na radiátory z plastickej hmoty na obr. l ma tvarhranatého písmena U, skladajúceho sa zo základného telesa l, dvoch ramien 3 a is vybraniami 7 a § ukončenými zarážkami 5 a Q. Uprostred...

Nadstavec so štetkou na holiace peny alebo kefou na šampónovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1628

Dátum: 08.10.1997

Autori: Gramata Stanislav, Tirko Peter, Peška Miroslav

MPK: A46B 11/04, A46B 11/02

Značky: kefou, šampónovanie, štetkou, nadstavec, holiace

Text:

...nadstax-ca je zrejmzi z pripojených obrázkov l, 2 a 3,pričom pre pozicie plati súčasne ich označenie v pripojenom prehľade.Na obr. lje znázornený nadstavec l so štetkou g v reze. Nasadený na obrubu ga dózv s holiacou penou à a vjĺvodnou rurkou dozv g .Na obr. 2 je znázornená výhodná fonna vyltotox-enia nadstax-ca l podľa technického riešenia. V otvore na štetku Z s tníom je zaráäça proti vj-tlačeniu Štetkv tlakom peny §. V dolnej časti...

Uzatváracie viečko z plastickej hmoty na uzatváranie sklenených pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1606

Dátum: 10.09.1997

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 41/18

Značky: pohárov, sklenených, plastickej, viečko, uzatváracie, hmoty, uzatváranie

Text:

...efekt eliminovaný plytkým kruhovým žliabkom na dne uzatváracíeho viečka. ktoreho úlohou je vyrovnávať pôsobenie vznikajúceho podtlaku na sťahovanie bočnej steny uzatváracieho viečka z hrdla skleneneho pohára.Manipulaciu s uzatváracím viečkom pri jeho snímaní z hrdla skleneneho pohára uľahčujú dve zosilnené polkruhové úchytky vystupujúce z bočnej steny uzatváracieho viečka na jeho vrohnomokraji. Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie...

Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 487

Dátum: 08.06.1994

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B67B 5/00

Značky: hlavica, viečok, delená, plechových, pohárov, pomocou, uzatváracia, sklenených, uzatváranie

Text:

...prierezu uchytávacej páky a obe časti sa potom spoja spojovacim kolikom. Vznikne tak pevný a zároveň pohyblivý celok. Hlinovité vybranie lichobežnikového prierezu tak v súčinnosti s výstupkom lichobežnikového prierezu zabezpečuje pri stláčani uchytávacej páky smerom dolu sťahovanie delenej hlavice a následne pritláčanie malých výstupkov, ktorými je hlavica po vnútornom obvode opatrená, na viečko. To postupne pevne obopnehrdlo...