Gouvenot Daniel

Injektážna malta na utesnenie a/alebo spevnenie pôdy alebo materiálov majúcich veľmi nízku priepustnosť a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280334

Dátum: 08.03.1995

Autori: Gouvenot Daniel, Vattement Hubert

MPK: C04B 28/26, E02D 3/12

Značky: velmi, malta, spôsob, pôdy, spevnenie, majúcich, výroby, materiálov, injektážna, nízku, utesnenie, priepustnosť

Zhrnutie / Anotácia:

Injektážna malta na utesnenie a/alebo spevnenie pôdy alebo materiálov majúcich veľmi nízku priepustnosť tvorená zmesou prachu na báze vysokopecnej trosky suspendovanej vo vode a vodného roztoku kremičitanu sodného, ktorej podstata spočíva v tom, že vodný roztok kremičitanu sodného má molárny pomer oxidu kremičitého k oxidu sodnému nižší ako 0,8 a obsah oxidu kremičitého 0,01 až 5 % hmotn. Spôsob výroby injektážnej malty spočíva v tom, že sa...

Spôsob kontinuálnej prípravy suspenzie častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280429

Dátum: 02.02.1994

Autori: Vattement Hubert, Gouvenot Daniel

MPK: B05D 1/26

Značky: přípravy, spôsob, suspenzie, kontinuálnej, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prípravy suspenzie častíc majúcich veľkosť najviac rovnajúcu sa určenej hodnote, na injektovanie tejto suspenzie do materiálov obsahujúcich póry alebo nežiaduce trhliny ako do zemín, ktoré sa majú spevňovať, sa pripraví materská suspenzia (4) tým, že sa disperguje v kvapaline prášok tvorený zmesou častíc majúcich požadovanú veľkosť a častíc majúcich väčšiu veľkosť, materská suspenzia (4) sa kontinuálne privádza do odstredivky (1),...

Způsob přípravy prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259900

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: B01D 21/01

Značky: přípravy, prášků, způsob

Text:

...usazovat v dekantační nádrží po dobu nezbytnou k tomu, aby supernatant obsahoval pouze částlce s menším rozměrem, než je požadova l ný maximální rozměr, přičemž se superna Ěmt oddělí a suspendované častice se izolujako deflokulačního činidla lze s výhodou použít sloučeníny naftalenového typu.Když je směs silikâtového roztoku a prášku obsahujíciho Vápnik injikována do podlaží, íonty Ca se uvolňují hydrolýzou a reagují se- silikatovým roztokem...

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: utěsnění, injektáže, podloží, malty, pomocí, betonů, například, způsob, pojiva, materiálů

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Zařízení pro záznam informací ke zjišťování souvislostí mezi množinami dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244904

Dátum: 15.07.1988

Autori: Seragnoli Enzo, Gouvenot Daniel, Fohler Johann

MPK: G06K 21/04

Značky: záznam, zjišťování, informaci, množinami, souvislostí, zařízení

Text:

...čtvercové sítě jsou zanesena kódová čísla, která v daném případě jsou přiřazena vždy jedné nemoci. Vý znam kódových čísel může být popřípaděvyčten ze zvláštního seznamu, je však výhodné, je-li tento uveden přímo na dekódovacím štítku 3, a sice pod čtvercovou sítí. je však také možné, že význam kódových čísel je vysvětlen na přídavném rejstříkovém štítku 2, který může být umístěn například bezprostředně pod rejstříkovým štítkem 2...

Samotvrdnoucí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252467

Dátum: 17.09.1987

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C04B 28/18

Značky: samotvrdnoucí, suspenze

Text:

...50 až 60 kg tohoto cementu na 1 m 3 vody, zatímco podle dosud známých tech nologických postupů je nezlytnľ loužít 150 až 160 kg tohoto cementu na 1 m 3 vody.Je však samozřejmě, že vynález se nijak neomezuje na samotvrdnoucí suspenze s minimąlnimi Obsahy cementu, a že množství cemcntu, která se pŕidává do suspenze, je určováno v zásade V závislosti na mechanické pevnosti, která se má dodat realizované části sLavebnihoTo však nic nemění na...