Götz Josef

Tepelně izolovaná nákupní taška

Načítavanie...

Číslo patentu: 239053

Dátum: 01.06.1987

Autor: Götz Josef

MPK: A45C 3/04

Značky: izolovaná, nákupní, taška, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně izolovaná nákupní taška, kterou lze pomocí termoforu upravit na přenosný zateplovač, zpomalující ochlazení obsahu tašky například teplých jídel, nebo upravit na přenosnou ledničku pomocí vloženého sáčku s ledem. I bez použití termoforu nebo sáčku s ledem, zaručuje tepelně izolovaná taška uchování obsahu po dobu několika hodin bez podstatných změn jeho teploty v závislosti na vnější atmosféře.

Vysokozdvižná kabinová konstrukce protipožárního zásahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234780

Dátum: 15.01.1987

Autor: Götz Josef

MPK: A62C 27/00

Značky: kabinová, vysokozdvižná, zásahu, konstrukce, protipožárního

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokozdvižná kabinová konstrukce protipožárního zásahu je požárnickým strojem, osazeným na točně podvozku s hydraulicky výkyvnými rameny, kde na koncovém výložníkovém rameni je zavěšená kabina, přičemž vysokozdvižná kabinová konstrukce je vyznačena tím, že kabina i výkyvná ramena jsou sestavena z dutých, vnitřně chlazených ocelových profilů, v kterých proudí hasicí voda od vstupního hydrantového hrdla až do hydrantové proudnice, osazené v...

Dehtofibrové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234118

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jabůrek Stanislav, Hofírek Stanislav, Götz Josef

MPK: B32B 1/08

Značky: potrubí, dehtofibrové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dehtofibrové potrubí se sendvičovým uspořádáním vrstev pro stavební a průmys1ové použití. Potrubí je vyznačeno tím, že dehtofibrová stěna trubky je zevnitř opatřena přilnavou vrstvou na bázi polymerů a zvenčí spojena s armující vrstvou. Mezi vnější armující vrstvu a vnější stěnu trubky může být s výhodou vložena i přilnavá vrstva. Po každém montážním opracování potrubí je každá odkrytá dehtofibrová plocha opatřena...

Dilatační konstrukce tepelně namáhaného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232255

Dátum: 15.06.1986

Autori: Götz Josef, Řehořek Tomáš

MPK: F16L 51/04

Značky: dilatační, potrubí, namáhaného, konstrukce, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je konstrukční řešení dilatační konstrukce tepelně namáhaného potrubí v přímé, nezalomené trase mezi dvěma pevnými body s vyloučením potřeby vložit do potrubí jakýkoliv známý kompenzátor. Nový a vyšší účinek je zabezpečován především uspořádáním párů potrubních ramen, s nichž se skládá dilatační konstrukce, do tvaru řezu harmonikovým měchem. Osová síla do spojnice pevných bodů se při tomto uspořádání nemění prodlužováním...

Ocelové, schodišťové rameno se zvýšenou požární odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 226976

Dátum: 01.01.1986

Autor: Götz Josef

Značky: ocelové, zvýšenou, rameno, schodišťové, odolností, požární

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelové schodišťové rameno se zvýšenou požární odolností, vyznačené tím, že obě schodnice (1), vytvořené z dutého, uzavřeného profilu, jsou těsně připojeny k dutým nosníkům (2), na nichž spočívají konstrukční i nášlapné části jednotlivých stupňů (3), přičemž dutiny schodnic (1) a dutiny nosníků (2) jsou prostupné cirkulaci chladicího média, přiváděného do konstrukce oběhovým potrubím (4) v nejnižším místě schodnice a odváděné z konstrukce v...

Požární uzávěr otvoru stavební konstrukce se zvýšenou požární odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 222390

Dátum: 15.08.1985

Autor: Götz Josef

Značky: požární, konstrukce, otvorů, stavební, odolností, zvýšenou, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je požární uzávěr otvoru stavební konstrukce se zvýšenou po žární odolností schopný odolávat požáru déle než stavební konstrukce do které je zabudován, vyznačený tím, že činná plocha požárního uzávěru je zhotovena na způsob izolované trubkovnicové stěny tvořící vnitřní chladicí okruh a je chlazena protékající tekutinou z vnějšího chladicího okruhu, přičemž oba okruhy jsou neuzavíratelně spojeny s plnicí nádrží. Konstrukci lze...

Bezzárubňový dveřní otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222353

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jabůrek Stanislav, Götz Josef

Značky: dveřní, bezzárubňový, otvor

Zhrnutie / Anotácia:

Dveřní otvor je určen pro silikátové nebo jiné stěnové panely. Umožňuje vyloučení zárubní při zachování všech možných alternativ umístění dveřního křídle bez polodrážky i s polodrážkou. Bezzárubňový dveřní otvor vyformovaný v panelu s hlad kým ostěním po bocích a nadpraží, popřípadě opatřený v prahové části vodorovnou ocelovou výztuží, opatřený vložkami z plastické hmoty pro uchycení závěsů dveřního křídla a zapadacího plechu, přičemž vodo...

Křížový kus dvojproudový

Načítavanie...

Číslo patentu: 217264

Dátum: 15.07.1984

Autor: Götz Josef

Značky: křížový, dvojproudový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je křížový kus dvojproudový uspořádaný tak, že osy na sebe kolmých potrubí leží v jedné rovině a ve směru obou os tekou dva na sobě nezávislé proudy média, aniž by se mohly vzájemně mísit. Potrubí, které má větší nebo stejnou dimensi se v místě proniku křížících se os opatří dvěma oválnými, symetricky k těmto osám uspořádanými otvory, jejichž šířka je rovna nejvýše třetině skutečného vnitřního průměru tohoto potrubí a jejichž...