Gössl Rainer

Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244991

Dátum: 15.11.1987

Autor: Gössl Rainer

MPK: H01S 3/096, H01S 3/03

Značky: výbojové, zariadenie, lasera, plynového, výkonového

Text:

...ako súčasť prietočného plynového výko~n-ového lasera prispieva ku zvýšeniu celkovej účinnosti laserového zariadenia.Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera je príkladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený pohlad na výbojové zariadenie výkonového» plynového lasera v reze, na obr. 2 je nakreslené uloženie elektrod V axonoiuemi a na obr. 3 je nakreslený rez kolmý na os elektród.Výbojové zariadenie...

Hnací zařízení tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253256

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jost Gunter, Hess Uwe, Gössl Rainer

MPK: D03D 51/02

Značky: stavu, tkalcovského, hnací, zařízení

Text:

...arpysxe B 0 npenn pasrona surawenn rxauxoro crauxa qncno oöoporoa npuaoa He nuxonw sa npeenu onycxon cncremm perynHponaHMx,.HecMoTpn Ha cnnbnué koneöàunn nosunkamuero HpH,3 TOM MoMeHTa. Paćnunoxeuue uucxonoro mpàxunonnoro wopuoaa c napoň4 rpymuxcn,nosepxHocreň 12-na aucrynanmen Kouue rnannoro neymero nana 10, upupnon Koroporo ocymecwsnnewcn KHHHODGMGHHM mxnnou ll, nosnonser peannaonarn npo uecc wopuoxennx B aanucuuocwn om noumxenua uucna...